Hlavní navigace

Pojištěný zemědělec se nemusí bát rozmarů počasí a ušetří díky dotacím

Jana Langerová

Cílem zemědělského pojištění je minimalizovat finanční škody způsobené především přírodními živly. Zemědělci mají možnost pojistit si plodiny i zvířata.

Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Každé podnikání ohrožuje celá řada rizik a pojištění je pro podnikatele působící v zemědělství v podstatě jediný způsob, jak čelit rozsáhlým škodám. Přírodní živly jsou nepředvídatelné a lze jim obtížně předcházet.

Pojištění pomůže i s dotacemi

Zemědělcům může způsobit významné škody zejména nepříznivé počasí nebo výskyt nákazy v chovu zvířat. Na plodiny mají dopad také výkyvy teplot a celkově je segment zemědělského podnikání v průběhu roku vystaven mnohým velmi těžko předvídatelným situacím. Pojištění zajistí, že se jejich hospodářství nedostane do finančních problémů ani po nenadálých pohromách. Pojistné plnění v takovém případě zaručí možnost kontinuity podnikání, popisuje na úvod Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny

Dalším důvodem, proč se vyplatí mít sjednáno pojištění pro zemědělce, mohou být i státní dotace, které zemědělec dostává na pojištění. Pokud si navíc pojistí více než 50 % veškeré výměry své plochy, dostane dotaci i na sucho, které samostatně pojistit nelze, doplňuje Kateřina Ikráthová z oddělení interní a externí komunikace z Allianz pojišťovny. Bohužel ne všechna rizika je možné pojištěním plně pokrýt. Porosty deficit srážek dlouhodobě devastuje, riziko sucha lze však pojistit pouze u tří vybraných plodin (ozimá pšenice, kukuřice, slunečnice). Hladina spodních vod se pohybuje na historicky nízké úrovni a jejímu zvýšení nepomohla ani letošní, na sníh bohatá, zima, dodává Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO.

U pojištění plodin se v pojišťovnách nejvíce potýkali s krupobitím. Na tom se shodli mluvčí z námi oslovených pojišťoven. V předchozích letech to byla ve větší míře i další rizika, jako je jarní mráz, vichřice, povodně nebo záplavy. U pojištění zvířat si zemědělci podle Petra Milaty, tiskového mluvčího ČSOB Pojišťovny, sjednávají nejčastěji pojištění proti nákazám definovaným ve veterinárním zákoně. U nás se u pojištění hospodářských zvířat řešily tzv. jednotlivé škody, které zahrnují rizika úrazu, nemoci a porodních škod, ale ani ostatní rizika jako nákazy, hromadné infekční onemocnění nebo zasažení bleskem se zvířatům nevyhýbají, popisuje za Generali jejich mluvčí Honza Marek.

Podívejte se na fotografie z likvidace pojistné události ze zemědělského pojištění: 

Kde se pojistit?

V současné době nabízí pojištění plodin a zvířat šest pojistitelů: Agra pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Generali pojišťovna a Hasičská vzájemná pojišťovna. Trendem poslední doby je mít všechny smlouvy u jednoho poskytovatele. Podle Jiřího Havelky je budoucnost zemědělského pojištění právě ve formě nastavení spolupráce mezi zemědělcem, pojistiteli a státem. A je to i jediná možnost, jak vybudovat stabilní model řízení rizik a krizí v zemědělském podnikání. Na této bázi, jako pojišťovací makléř, funguje RENOMIA GROUP, která se nyní jako poradce stará přibližně o třetinu českých zemědělců a má silné slovo ve vyjednávání pojistných podmínek pro své klienty.

Agra pojišťovna se specializuje na pojištění pro zemědělce a nabízí jim pojištění proti celé řadě rizik. Pojištění nabízí v mnoha variantách, například u orné půdy je kromě balíčků podle rizik možné vybrat si také specializované pojištění zaměřené na mák nebo cukrovou řepu. U hospodářských zvířat je podle rizik možné vybírat ze tří variant, ovoce se dělí na ovoce a ovoce pod sítí, tedy chráněné ochrannými systémy. K dalším pojištěním patří ta zaměřená na pěstování vinné révy nebo chmele. 

Pojišťovna Allianz nabízí pojištění plodin a zvířat. Plodiny pojištění chrání před krupobitím, vichřicí, požárem, jarním a zimním mrazem, povodní či záplavami. Zvířata lze pojistit také na povodeň či záplavu, ale i na nákazy dle veterinárního zákona či úraz, upřesňuje Kateřina Ikráthová. Plodiny je u nich možné pojistit jednotlivě nebo také v rámci skupiny plodin a cena i rozsah pojištění se stanovují individuálně. 

U České pojišťovny je možné individuálně kombinovat vybraná pojistná rizika, aby odpovídala konkrétním potřebám konkrétních podnikatelů. Nabízejí také pojištění plodin a hospodářských zvířat proti celé řadě škod. Pojištění se vztahuje obecně na hospodářská zvířata. Nejčastěji chovatelé pojišťují skot, prasata, ovce a drůbež. Připojistit lze i akutní neinfekční nemoc, úraz, porodní škody, ale například i odcizení (určeno pro skot chovaný na pastvinách), vyjmenovává Ivana Buriánková. 

ČSOB Pojišťovna nabízí zemědělcům pojištění zemědělských plodin a zvířat a také běžných podnikatelských rizik, do kterých patří například pojištění majetku, zisku z podnikání, přepravovaných věcí, vozidel, strojů i zásob nebo přerušení dodávek elektřiny, krádež a vandalismus. Každému klientovi se snaží připravit to nejlepší pojistné krytí za příznivou cenu. Zakládáme si na dlouhodobé spolupráci a největší důraz klademe na bezproblémové a rychlé vyřízení pojistné události, tak aby klient věděl, že se na naši pojišťovnu může v těžké situaci spolehnout, doplňuje Petr Milata.

Pojištění podnikatelů jsme zmapovali v článku Na pojištění podnikatelů se nevyplatí šetřit. Jaká je aktuální nabídka?

Pojišťovna Generali do zemědělského pojištění zařazuje pojištění plodin (včetně chmele a vinné révy) a pojištění hospodářských zvířat. Zemědělcům podobně jako ostatní pojišťovny nabízí i další druhy pojištění (majetek, stroje, odpovědnost). Jejich nabídka je komplexní a snaží se pokrýt maximum požadavků trhu. Jejich pojištění disponuje obrovskou mírou variability a jsou schopni se přizpůsobit klientům. To je v případě zemědělců skutečně klíčová přednost. Každý zemědělský podnik je totiž skutečně specifický. Můžeme říct se vší vážností, že nenajdete dva shodné podnikatele – zemědělce, dodává Honza Marek. 

Zemědělské pojištění je možné uzavřít také v Hasičské vzájemné pojišťovně. Ta kromě pojištění zemědělských plodin a hospodářských zvířat nabízí také pojištění lesních porostů. Vztahuje se pro případ zničení lesního porostu požárem a uzavřít je možné také dodatkové pojištění kryjící například živelní nebezpečí výbuchu, přímý úder blesku nebo vichřici, krupobití, zřícením skal nebo zemin a podobně. Kromě toho je zde možné pojistit zemědělské stroje a mechanismy, jiná zvířata, jako jsou pštrosi nebo hadi, budovy, stavby a oplocení nebo například odpovědnost za škodu z provozní činnosti. Všechna tato pojištění jsme schopni přizpůsobit individuálním potřebám klientů. Výhodnost pojištění ale klient pozná, až když dojde k případnému pojistnému plnění, doplňuje Vlastimil Kakač z Hasičské vzájemné pojišťovny.

Pojišťovna Renomia má specializované oddělení RENOMIA AGRO, které zastřešuje právě sektor zemědělců. Jejich pojištění zemědělských rizik zahrnuje hlavně pojištění plodin, pojištění zvířat a pojištění lesů. K novým produktům patří pojištění ovocných a okrasných školek a pojištění pasteveckých psů. První pojištění zahrnuje například poškození nebo zničení rozpěstovaného sadebního materiálu ovocných stromků, keřů a ostatních pěstovaných rostlin v kontejnerech nebo ve volné půdě a standardně kryté živelní události, jako jsou krupobití, vichřice nebo mrazy, povodně a záplavy. Pojištění pasteveckých psů zahrnuje náklady na veterinární léčbu psa z důvodu akutního či chronického onemocnění a náklady na pořízení nového psa vinou úmrtí psa v důsledku úrazu. 

Nabídka pojištění pro zemědělce
Pojišťovna Druhy pojištění
Agra pojišťovna Pojištění orné půdy, zvířat, ovoce, vinné révy a chmele
Allianz Pojištění plodin a zvířat
Česká pojišťovna Pojištění plodin a zvířat
ČSOB Pojišťovna Pojištění plodin a zvířat, běžných podnikatelských rizik
Generali Pojištění plodin a zvířat, další druhy pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna Pojištění plodin (běžných i speciálních), zvířat, pojištění ovocných a okrasných školek, pojištění lesních školek a lesních porostů

Kolik to bude stát?

Ceny pojištění jsou individuální a odvíjí se od několika faktorů. Jsou závislé především na předmětu pojištění, vybraných rizicích, připojištěních, zvolených pojistných částkách apod., vyjmenovává Ivana Buriánková. U plodin hraje roli, v jakém katastrálním území se zemědělec nachází,  a výši ovlivňuje také výnos pojištěných plodin a celková pojištěná plocha. Svůj vliv na cenu má i výše pojistné částky, kterou si stanovuje klient sám na základě běžně dosahovaných výnosů a očekávaných cen pro daný rok, doplňuje Petr Milata. Například u Generali je minimální cena pojistného 1000 Kč, ale může se vyšplhat klidně až do výše několika milionů korun. 

Výpočet ceny pojištění jednoho hektaru pšenice probíhá následovně: nejdříve se stanoví tzv. pojištěný výtěžek na jeden hektar, to znamená, že se vynásobí výnos a cena. Jeden zemědělec může mít výnos například 4 tuny pšenice z hektaru, jiný klidně i 12. Cena pšenice je pak v rámci celé republiky obdobná, průměrově 4000 Kč za tunu. Tím se získá hypotetický výnos 16 – 48 tisíc korun. Pojistné se pak může u pšenice pohybovat v průměru kolem cca 1 % z výše pojištěného výtěžku. Zemědělci by tak zaplatili za 1 hektar pšenice mezi 100 – 300 Kč za hektar. V tuto chvíli ale na scénu vstupuje ještě koeficient v podobě krupobitního pásma, kterým se případná částka pojistného násobí. Kde hrozí krupobití vyšší, platí zemědělec logicky vyšší pojistné než ten, kde je riziko minimální, vysvětluje Jiří Havelka.

Ptejte se odborníka v poradně Vše o úvěrech pro podnikatele
Jan Figlovský ČSOB
poradce pro podnikatelské úvěry

Důležité pojištění je také to týkající se přerušení provozu, o kterém jsme psali v článku Trápí vás, co by se stalo při přerušení provozu? Problémy zmenší pojištění

Na co si dát pozor?

Aby pojištění poskytovalo skutečně kvalitní ochranu, mělo by být vybíráno s důrazem na rozsah pojistných nebezpečí, která mohou podnikatelům v zemědělství reálně hrozit. Ivana Buriánková upozorňuje, že cena by zde rozhodně neměla být jediným hlediskem. Nejlepším řešením je podle ní kombinace různých pojištění tak, aby výsledek odpovídal všem potřebám a potenciálním rizikům, a to nejen s ohledem na účel podnikání, ale také na geografickou polohu firmy či rizika vyplývající z druhu výroby apod.

Je také potřeba velmi dobře zvážit vhodné stanovení pojistné částky pojišťované plodiny, kterou určuje zejména plánovaný výnos konkrétní plodiny a cena za tunu. Velmi často ve snaze ušetřit na pojistném dochází ke snižování výnosu či ceny za tunu, což se následně negativně projeví na výši plnění v případě vzniku pojistné události, popisuje Petr Milata. Ten dále dodává, že zemědělci, kteří mají zájem čerpat státní podporu na tento druh pojištění, musí dodržovat pravidla pro čerpání této státní podpory a ještě před úhradou pojistného podat nejprve žádost na PGRLF (Podpůrný a garančního rolnického a lesnického fond). Získaná sleva může být teoreticky až do výše 65 % z ceny pojistného, v praxi dosahuje cca 50 % výše, uvádí konkrétně Jiří Havelka. 

Diners Vánoce 2019

Při uzavírání zemědělského pojištění je dobré se seznámit z omezeními v smluvních podmínkách, s tím, jaké jsou výluky a jak je stanoveno pojistné plnění. U pojištění zvířat je někdy omezeno pojistné plnění dle stáří zvířete. Smluvními ujednáními pojistné smlouvy jsou dány také povinnosti zemědělce. U plodin je to třeba dodržování agrotechnických termínů. U zvířat je to třeba chov zvířat v odpovídajících zoohygienických podmínkách. Zajistit optimální výživu a včasné veterinární ošetření, popisuje Vlastimil Kakač.

Honza Marek upozorňuje, že nejdůležitější povinností zemědělce je smlouvu každoročně aktualizovat. Pokud to klient v příslušném roce neudělá, zůstávají v platnosti údaje z minulého roku, a to většinou znamená problémy při likvidaci pojistné události. Osev jednotlivých pozemků i počty chovaných zvířat se totiž mohou v jednotlivých letech lišit. K dobrému pojištění patří samozřejmě i špičkový servis, takže naši specialisté na zemědělské pojištění se se svými klienty během roku schází a probírají jak aktuální stav, tak také samozřejmě ten budoucí, popisuje v závěru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).