Hlavní navigace

Pojištěný zemědělec se nemusí bát rozmarů počasí a ušetří díky dotacím

30. 4. 2019
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Cílem zemědělského pojištění je minimalizovat finanční škody způsobené především přírodními živly. Zemědělci mají možnost pojistit si plodiny i zvířata.

Každé podnikání ohrožuje celá řada rizik a pojištění je pro podnikatele působící v zemědělství v podstatě jediný způsob, jak čelit rozsáhlým škodám. Přírodní živly jsou nepředvídatelné a lze jim obtížně předcházet.

Pojištění pomůže i s dotacemi

Zemědělcům může způsobit významné škody zejména nepříznivé počasí nebo výskyt nákazy v chovu zvířat. Na plodiny mají dopad také výkyvy teplot a celkově je segment zemědělského podnikání v průběhu roku vystaven mnohým velmi těžko předvídatelným situacím. Pojištění zajistí, že se jejich hospodářství nedostane do finančních problémů ani po nenadálých pohromách. Pojistné plnění v takovém případě zaručí možnost kontinuity podnikání, popisuje na úvod Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny

Dalším důvodem, proč se vyplatí mít sjednáno pojištění pro zemědělce, mohou být i státní dotace, které zemědělec dostává na pojištění. Pokud si navíc pojistí více než 50 % veškeré výměry své plochy, dostane dotaci i na sucho, které samostatně pojistit nelze, doplňuje Kateřina Ikráthová z oddělení interní a externí komunikace z Allianz pojišťovny. Bohužel ne všechna rizika je možné pojištěním plně pokrýt. Porosty deficit srážek dlouhodobě devastuje, riziko sucha lze však pojistit pouze u tří vybraných plodin (ozimá pšenice, kukuřice, slunečnice). Hladina spodních vod se pohybuje na historicky nízké úrovni a jejímu zvýšení nepomohla ani letošní, na sníh bohatá, zima, dodává Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO.

U pojištění plodin se v pojišťovnách nejvíce potýkali s krupobitím. Na tom se shodli mluvčí z námi oslovených pojišťoven. V předchozích letech to byla ve větší míře i další rizika, jako je jarní mráz, vichřice, povodně nebo záplavy. U pojištění zvířat si zemědělci podle Petra Milaty, tiskového mluvčího ČSOB Pojišťovny, sjednávají nejčastěji pojištění proti nákazám definovaným ve veterinárním zákoně. U nás se u pojištění hospodářských zvířat řešily tzv. jednotlivé škody, které zahrnují rizika úrazu, nemoci a porodních škod, ale ani ostatní rizika jako nákazy, hromadné infekční onemocnění nebo zasažení bleskem se zvířatům nevyhýbají, popisuje za Generali jejich mluvčí Honza Marek.

Podívejte se na fotografie z likvidace pojistné události ze zemědělského pojištění: 

Kde se pojistit?

V současné době nabízí pojištění plodin a zvířat šest pojistitelů: Agra pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Generali pojišťovna a Hasičská vzájemná pojišťovna. Trendem poslední doby je mít všechny smlouvy u jednoho poskytovatele. Podle Jiřího Havelky je budoucnost zemědělského pojištění právě ve formě nastavení spolupráce mezi zemědělcem, pojistiteli a státem. A je to i jediná možnost, jak vybudovat stabilní model řízení rizik a krizí v zemědělském podnikání. Na této bázi, jako pojišťovací makléř, funguje RENOMIA GROUP, která se nyní jako poradce stará přibližně o třetinu českých zemědělců a má silné slovo ve vyjednávání pojistných podmínek pro své klienty.

Agra pojišťovna se specializuje na pojištění pro zemědělce a nabízí jim pojištění proti celé řadě rizik. Pojištění nabízí v mnoha variantách, například u orné půdy je kromě balíčků podle rizik možné vybrat si také specializované pojištění zaměřené na mák nebo cukrovou řepu. U hospodářských zvířat je podle rizik možné vybírat ze tří variant, ovoce se dělí na ovoce a ovoce pod sítí, tedy chráněné ochrannými systémy. K dalším pojištěním patří ta zaměřená na pěstování vinné révy nebo chmele. 

Pojišťovna Allianz nabízí pojištění plodin a zvířat. Plodiny pojištění chrání před krupobitím, vichřicí, požárem, jarním a zimním mrazem, povodní či záplavami. Zvířata lze pojistit také na povodeň či záplavu, ale i na nákazy dle veterinárního zákona či úraz, upřesňuje Kateřina Ikráthová. Plodiny je u nich možné pojistit jednotlivě nebo také v rámci skupiny plodin a cena i rozsah pojištění se stanovují individuálně. 

U České pojišťovny je možné individuálně kombinovat vybraná pojistná rizika, aby odpovídala konkrétním potřebám konkrétních podnikatelů. Nabízejí také pojištění plodin a hospodářských zvířat proti celé řadě škod. Pojištění se vztahuje obecně na hospodářská zvířata. Nejčastěji chovatelé pojišťují skot, prasata, ovce a drůbež. Připojistit lze i akutní neinfekční nemoc, úraz, porodní škody, ale například i odcizení (určeno pro skot chovaný na pastvinách), vyjmenovává Ivana Buriánková. 

ČSOB Pojišťovna nabízí zemědělcům pojištění zemědělských plodin a zvířat a také běžných podnikatelských rizik, do kterých patří například pojištění majetku, zisku z podnikání, přepravovaných věcí, vozidel, strojů i zásob nebo přerušení dodávek elektřiny, krádež a vandalismus. Každému klientovi se snaží připravit to nejlepší pojistné krytí za příznivou cenu. Zakládáme si na dlouhodobé spolupráci a největší důraz klademe na bezproblémové a rychlé vyřízení pojistné události, tak aby klient věděl, že se na naši pojišťovnu může v těžké situaci spolehnout, doplňuje Petr Milata.

Pojištění podnikatelů jsme zmapovali v článku Na pojištění podnikatelů se nevyplatí šetřit. Jaká je aktuální nabídka?

Pojišťovna Generali do zemědělského pojištění zařazuje pojištění plodin (včetně chmele a vinné révy) a pojištění hospodářských zvířat. Zemědělcům podobně jako ostatní pojišťovny nabízí i další druhy pojištění (majetek, stroje, odpovědnost). Jejich nabídka je komplexní a snaží se pokrýt maximum požadavků trhu. Jejich pojištění disponuje obrovskou mírou variability a jsou schopni se přizpůsobit klientům. To je v případě zemědělců skutečně klíčová přednost. Každý zemědělský podnik je totiž skutečně specifický. Můžeme říct se vší vážností, že nenajdete dva shodné podnikatele – zemědělce, dodává Honza Marek. 

Zemědělské pojištění je možné uzavřít také v Hasičské vzájemné pojišťovně. Ta kromě pojištění zemědělských plodin a hospodářských zvířat nabízí také pojištění lesních porostů. Vztahuje se pro případ zničení lesního porostu požárem a uzavřít je možné také dodatkové pojištění kryjící například živelní nebezpečí výbuchu, přímý úder blesku nebo vichřici, krupobití, zřícením skal nebo zemin a podobně. Kromě toho je zde možné pojistit zemědělské stroje a mechanismy, jiná zvířata, jako jsou pštrosi nebo hadi, budovy, stavby a oplocení nebo například odpovědnost za škodu z provozní činnosti. Všechna tato pojištění jsme schopni přizpůsobit individuálním potřebám klientů. Výhodnost pojištění ale klient pozná, až když dojde k případnému pojistnému plnění, doplňuje Vlastimil Kakač z Hasičské vzájemné pojišťovny.

Pojišťovna Renomia má specializované oddělení RENOMIA AGRO, které zastřešuje právě sektor zemědělců. Jejich pojištění zemědělských rizik zahrnuje hlavně pojištění plodin, pojištění zvířat a pojištění lesů. K novým produktům patří pojištění ovocných a okrasných školek a pojištění pasteveckých psů. První pojištění zahrnuje například poškození nebo zničení rozpěstovaného sadebního materiálu ovocných stromků, keřů a ostatních pěstovaných rostlin v kontejnerech nebo ve volné půdě a standardně kryté živelní události, jako jsou krupobití, vichřice nebo mrazy, povodně a záplavy. Pojištění pasteveckých psů zahrnuje náklady na veterinární léčbu psa z důvodu akutního či chronického onemocnění a náklady na pořízení nového psa vinou úmrtí psa v důsledku úrazu. 

Nabídka pojištění pro zemědělce
Pojišťovna Druhy pojištění
Agra pojišťovna Pojištění orné půdy, zvířat, ovoce, vinné révy a chmele
Allianz Pojištění plodin a zvířat
Česká pojišťovna Pojištění plodin a zvířat
ČSOB Pojišťovna Pojištění plodin a zvířat, běžných podnikatelských rizik
Generali Pojištění plodin a zvířat, další druhy pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna Pojištění plodin (běžných i speciálních), zvířat, pojištění ovocných a okrasných školek, pojištění lesních školek a lesních porostů

Kolik to bude stát?

Ceny pojištění jsou individuální a odvíjí se od několika faktorů. Jsou závislé především na předmětu pojištění, vybraných rizicích, připojištěních, zvolených pojistných částkách apod., vyjmenovává Ivana Buriánková. U plodin hraje roli, v jakém katastrálním území se zemědělec nachází,  a výši ovlivňuje také výnos pojištěných plodin a celková pojištěná plocha. Svůj vliv na cenu má i výše pojistné částky, kterou si stanovuje klient sám na základě běžně dosahovaných výnosů a očekávaných cen pro daný rok, doplňuje Petr Milata. Například u Generali je minimální cena pojistného 1000 Kč, ale může se vyšplhat klidně až do výše několika milionů korun. 

Výpočet ceny pojištění jednoho hektaru pšenice probíhá následovně: nejdříve se stanoví tzv. pojištěný výtěžek na jeden hektar, to znamená, že se vynásobí výnos a cena. Jeden zemědělec může mít výnos například 4 tuny pšenice z hektaru, jiný klidně i 12. Cena pšenice je pak v rámci celé republiky obdobná, průměrově 4000 Kč za tunu. Tím se získá hypotetický výnos 16 – 48 tisíc korun. Pojistné se pak může u pšenice pohybovat v průměru kolem cca 1 % z výše pojištěného výtěžku. Zemědělci by tak zaplatili za 1 hektar pšenice mezi 100 – 300 Kč za hektar. V tuto chvíli ale na scénu vstupuje ještě koeficient v podobě krupobitního pásma, kterým se případná částka pojistného násobí. Kde hrozí krupobití vyšší, platí zemědělec logicky vyšší pojistné než ten, kde je riziko minimální, vysvětluje Jiří Havelka.

Důležité pojištění je také to týkající se přerušení provozu, o kterém jsme psali v článku Trápí vás, co by se stalo při přerušení provozu? Problémy zmenší pojištění

Na co si dát pozor?

Aby pojištění poskytovalo skutečně kvalitní ochranu, mělo by být vybíráno s důrazem na rozsah pojistných nebezpečí, která mohou podnikatelům v zemědělství reálně hrozit. Ivana Buriánková upozorňuje, že cena by zde rozhodně neměla být jediným hlediskem. Nejlepším řešením je podle ní kombinace různých pojištění tak, aby výsledek odpovídal všem potřebám a potenciálním rizikům, a to nejen s ohledem na účel podnikání, ale také na geografickou polohu firmy či rizika vyplývající z druhu výroby apod.

Je také potřeba velmi dobře zvážit vhodné stanovení pojistné částky pojišťované plodiny, kterou určuje zejména plánovaný výnos konkrétní plodiny a cena za tunu. Velmi často ve snaze ušetřit na pojistném dochází ke snižování výnosu či ceny za tunu, což se následně negativně projeví na výši plnění v případě vzniku pojistné události, popisuje Petr Milata. Ten dále dodává, že zemědělci, kteří mají zájem čerpat státní podporu na tento druh pojištění, musí dodržovat pravidla pro čerpání této státní podpory a ještě před úhradou pojistného podat nejprve žádost na PGRLF (Podpůrný a garančního rolnického a lesnického fond). Získaná sleva může být teoreticky až do výše 65 % z ceny pojistného, v praxi dosahuje cca 50 % výše, uvádí konkrétně Jiří Havelka. 

školení únor 24 - zaměstnávání malého rozsahu

Při uzavírání zemědělského pojištění je dobré se seznámit z omezeními v smluvních podmínkách, s tím, jaké jsou výluky a jak je stanoveno pojistné plnění. U pojištění zvířat je někdy omezeno pojistné plnění dle stáří zvířete. Smluvními ujednáními pojistné smlouvy jsou dány také povinnosti zemědělce. U plodin je to třeba dodržování agrotechnických termínů. U zvířat je to třeba chov zvířat v odpovídajících zoohygienických podmínkách. Zajistit optimální výživu a včasné veterinární ošetření, popisuje Vlastimil Kakač.

Honza Marek upozorňuje, že nejdůležitější povinností zemědělce je smlouvu každoročně aktualizovat. Pokud to klient v příslušném roce neudělá, zůstávají v platnosti údaje z minulého roku, a to většinou znamená problémy při likvidaci pojistné události. Osev jednotlivých pozemků i počty chovaných zvířat se totiž mohou v jednotlivých letech lišit. K dobrému pojištění patří samozřejmě i špičkový servis, takže naši specialisté na zemědělské pojištění se se svými klienty během roku schází a probírají jak aktuální stav, tak také samozřejmě ten budoucí, popisuje v závěru.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).