Hlavní navigace

Přehled nových zákonů, které se dotknou v roce 2012 firem

30. 12. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Rok 2012 již klepe na dveře. Podnikatele čeká hned na jeho počátku legislativní uragán. Pomůžeme vám se v něm zorientovat.

S novým rokem přichází doslova smršť legislativních změn, které se týkají podnikání v Česku. Server Podnikatel.cz proto přináší další velký přehled novinek, které ovlivní v roce 2012 fungování firem. Přehled se netýká změn u daní a povinného pojištění, kterým se věnoval Velký rozcestník daňových změn roku 2012.

Trestní odpovědnost právnických osob

Navzdory nesouhlasu prezidenta Václava Klause budou od 1. ledna firmy (a další právnické osoby) trestně odpovědné. Právnické osoby budou odpovědné za trestné činy spáchané jejich jménem, v jejich zájmu nebo v rámci jejich činnosti členem statutárního orgánu, osobou oprávněnou jednat jménem právnické osoby či osobou oprávněnou vykonávat řídící či kontrolní činnost. Trestní odpovědnost půjde vztáhnout na firmu i v případě, že se provinění dopustí zaměstnanec této společnosti nebo jiná osoba v obdobném postavení, která by trestný čin spáchala na základě rozhodnutí, schválení nebo pokynu výše zmíněných osob nebo z důvodu, že tyto osoby neprovedly náležitá opatření či náležitou kontrolu, kterou jim ukládá zákon. Čtěte více: Víme, jak eliminovat riziko trestní odpovědnosti firmy na minimum

Novela obchodního zákoníku

Přestože obchodnímu zákoníku zbývá zřejmě poslední rok života, dozná v roce 2012 několik zásadních změn. Dochází například k povolení souběhu funkcí či podnikatelům vzniká možnost vzdát se práva na náhradu škody. Čtěte více: Víte, co se v roce 2012 změní v obchodním právu?

Povolení souběhu funkcí

Změnou, která podnikatele potěší, je povolení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a manažera společnosti. Novinku přinesl paragraf 66d novely obchodního zákoníku, který zavedl možnost jednatelů a členů představenstva vykonávat činnosti týkající se obchodního vedení v pracovněprávním vztahu. Pověřením se však jednatel či člen představenstva nezbaví své odpovědnosti z povinnosti řádného hospodáře. Čtěte více: Společníci, jednatelé, předsedové a sociální pojištění v roce 2012

Vzdání se práva na náhradu škody

Další lednovou novinkou je možnost vzdát se v obchodněprávních vztazích práva na náhradu škody či omezit rozsah náhrady škody, a to ještě před jejím vznikem. Doposud se vzdát práva na náhradu škody fakticky nešlo. Tato nová možnost však neplatí pro škody, které byly způsobeny úmyslně, případně členy orgánů obchodních společností a družstev. Čtěte také: Škodu už penězi nevyžehlíte, věc budete muset vrátit do původního stavu

Právní důvod k užívání sídla po celou dobu

Firmy též musí mít od nového roku právní důvod k užívání prostor, které uvedou do obchodního rejstříku jako své sídlo nebo místo podnikání, a to po celou dobu, co jsou tyto prostory jako sídlo (místo podnikání) zapsány. Právě požadavek na právní důvod k užívání sídla po celou dobu zápisu v obchodním rejstříku tvoří klíčovou novinku, která má pomoci hlavně v ochraně vlastníků dotčených nemovitostí. Často totiž nastávala situace, kdy došlo třeba k ukončení nájemní smlouvy, avšak podnikateli nic nebránilo v tom, aby měl tento prostor i nadále zapsán v obchodním rejstříku jako sídlo. Čtěte více: Firmy budou muset kdykoli doložit nárok na užívání svého sídla

Akciovku bude moci založit jeden člověk

S novelou obchodního zákoníku také souvisí novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, která zjednodušuje celý proces. Nově například půjde určit rozhodný den i do budoucna či se posílí práva společníků a věřitelů. Další změnou je povolení současného provedení fúze i změny právní formy společnosti. Novela navíc obsahuje paragrafy, které pozměňují i obchodní zákoník. Konkrétně se jedná o úpravu týkající se akciových společností. Akciovky bude moct založit i jedna fyzická osoba a akcionářská práva při zvyšování základního kapitálu bude možno vykonávat již od účinného upsání akcií a ne jako dnes až ode dne zápisu do obchodního rejstříku.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Katastr nemovitostí se prodraží

Od roku 2012 dochází k výrazným změnám u zápisů do katastru nemovitostí, které se dotknou v podstatě každého, kdo se s katastrem setká. Hlavní změnou je povinnost podávat návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na stanoveném formuláři. V praxi se nejčastěji jedná o návrh na zápis vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni. Kromě zdražení samotného zápisu se mění i postup podávání opravných prostředků proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu. Přípustný bude jen jeden opravný prostředek a tím bude žaloba, která bude muset být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí vkladu. Čtěte více: Revoluce na katastru nemovitostí. Jaké změny vás čekají?

Časové poplatky a sazby mýtného vzrostou

Podle původních plánů vzrostou od ledna 2012 časové poplatky a sazby mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny. Zvýšení se týká emisních tříd 0 – IV, kde dosahuje 25 %. U vozidel kategorie M2 a M3 (autobusy) a vozidel v emisní třídě V a vyšší zůstávají sazby nezměněny. Původně mělo zvýšení mýta vykompenzovat dopravcům zavedení množstevních slev, vláda ale příslušnou normu nestihla prosadit. Čtěte také: Živnostníci, jezdíte autem? Připravte se na mýto na okreskách

Švarcsystém opět „ofiko“ zakázán

Do roku 2012 vstoupí Česká republika opětovně s výslovným zákazem švarcsystému. Příslušné paragrafy obsahuje novela zákona o zaměstnanosti, která upravuje definici nelegální práce. Nově se stanovuje jako výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. Hlavním cílem novely je podle odborníků účinněji potírat nelegální práci, protože ta se v současnosti jen obtížně prokazuje. Zároveň s tím se zvyšují postihy za švarcsystém. Pro zaměstnavatele se sankce zvyšuje na dvojnásobek současné maximální pokuty, tj. až na 10 milionů korun, a pro fyzickou osobu, která bude nelegální práci vykonávat, až na 100 tisíc korun. Čtěte více: Švarcsystém se opět stane “ofiko” nelegálním, vysoké tresty hrozí i pracovníkům

MM_socky3

Flexibilnější trh práce

Značnými změnami projdou pracovněprávní vztahy. Novela zákoníku práce stanovuje, že pracovní smlouvy musí být nově uzavřená písemně, a to včetně všech dodatků k ní.
Nově vzniká možnost prodloužit zkušební dobu a zvyšuje se limit rozsahu práce na dohodu na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Mění se též zaměstnávání na dobu určitou a výše odstupného se nově řídí délkou trvání pracovního poměru. Čtěte více: Od ledna se výrazně mění zákoník práce. Čtěte jak

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).