Hlavní navigace

Společníci, jednatelé, předsedové a sociální pojištění v roce 2012

15. 11. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Čtěte aktuální informace o pojištění společníků, jednatelů i předsedů představenstev. Kdy budou platit pojištění a od jaké částky?

Významné změny čekají v roce 2012 společníky, jednatele i předsedy představenstev. Jejich činnost i povinnost odvodu nemocenského a spolu s ním i důchodového pojištění ovlivní hned dvě novely zákonů s předpokládanou účinnosti od 1. ledna následujícího roku.

Úpravu výkonu funkce jednatelů, společníků i předsedů představenstev iniciovalo převratné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2010. Již od počátku roku 2011 jsou připravovány legislativní změny, které těmto osobám umožní účast na důchodovém a nemocenském pojištění, odstraní stávající zásadní rozdíly mezi jednotlivými typy odměn (mzda, odměna jednatele nebo odměna člena představenstva) a současně umožní výkon obchodního vedení společností v pracovním poměru jednatelům i členům představenstva. Čtěte také: Souběh funkcí jednatele a zaměstnance měl být povolen od července

Výkon funkce v pracovním poměru

Nejdůležitější změnou je novela obchodního zákoníku (sněmovní tisk č. 310). Zde je v pozměňovacím návrhu navržen zcela nový § 66d s nadpisem „pověření obchodním vedením”. Statutární orgán firmy bude moci pověřit obchodním vedením někoho, kdo bude tyto činnosti vykonávat v pracovním poměru dle zákoníku práce.

Nebude tedy nutné na vedoucí funkce uzavírat pracovní poměr „naoko“ na specializované technické práce. Novela umožní pověřit obchodním vedením v pracovněprávním vztahu nejen jednatele, ale i členy představenstva. Pověřením se jednatel (člen představenstva) nezbaví své odpovědnosti z povinnosti řádného hospodáře. Čtěte také: Činnost jednatele eseróčka se v roce 2012 mění. Tady je přehled změn

Pověření obchodním vedením (§ 66d obchodního zákoníku):

  1. Statutární orgán společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem.
  2. Při pověření obchodním vedením podle odstavce 1 zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, stanovená tímto zákonem za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.
  3. Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce zaměstnancem společnosti, který je současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem, mzdu či odměnu z dohody sjednává nebo určuje ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů.
  4. Pověření obchodním vedením podle odstavce 1 nezahrnuje účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti, které tento zákon nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu.

Odměny za činnost mimo pracovní vztah

Odměny za činnost vykonávanou mimo pracovněprávní vztah budou nově podléhat nemocenskému a spolu s ním i důchodovému pojištění. Novela zákona o nemocenském pojištění (sněmovní tisk č. 441) rozšiřuje okruh nemocensky pojištěných osob. Podmínkou bude odměna za výkon funkce (mimo pracovněprávní vztah) alespoň ve výši rozhodného příjmu, tj. 2500 korun za měsíc (nebude platit dosavadní hranice 6200 Kč). Pro jednatele se tedy od roku 2012 v podstatě vrací legislativní úprava platná před 1. 1. 2009. Účast společníků a jednatelů již nebude speciálně upravena a bude posuzována obdobně jako zaměstnanci v pracovním poměru (hranice rozhodného příjmu). U odměn členů představenstev bude účast na nemocenském a důchodovém pojištění založená odměnou vyplácenou např. na základě smlouvy o výkonu funkce. Z tohoto pohledu je důležitá také změna zákona o daních z příjmů, který od 1. 1. 2012 ruší § 25 odst. 1 písm. d – daňová neuznatelnost odměn členů statutárních orgánů. Čtěte také: Nemocenská u dohod a pro jednatele eseróčka? Povinně od roku 2012

školení květen 24 - novinky

Poznámka: Vyhláškou č. 286/2011 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu se zvyšuje hranice rozhodného příjmu zakládající účast na nemocenském pojištění a tím i důchodovém z 2000 Kč v roce 2011 na 2500 Kč od roku 2012.

Společné posuzování odměn společníků a jednatelů

Připomínáme změnu ve společném posuzování odměn jednatelů a společníků v jedné osobě. Podle zákona o nemocenském pojištění platí, že zaměstnanec je tolikrát nemocensky pojištěn, kolik vykonává zaměstnání zakládajících účast na nemocenském pojištění. „Ode dne nabytí účinnosti navrhované novely zákona o nemocenském pojištění bude z této zásady platit jediná výjimka. Ta se týká pouze společníka a jednatele společnosti s ručením omezeným, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonává pro tuto společnost práci, za kterou je touto společností odměňován,“ vysvětluje pro server Podnikatel.cz Petr Sulek z tiskového oddělení MPSV. Dodává, že jestliže je tento společník společnosti s ručením omezeným současně jednatelem téže společnosti s ručením omezeným, je nemocensky pojištěn z obou činností jen jednou. Proto bude třeba započitatelné příjmy sčítat. Čtěte také: Začala platit další část malé důchodové reformy. Čtěte, jaké změny přináší

 

Příklad: Jednatel vykonává pro společnost s ručením omezeným „jednatelství“ v pracovním poměru a současně, jako společník této společnosti, bude pro tuto společnost vykonávat další činnost mimo pracovněprávní vztah za odměnu. Jak to bude s jeho pojištěním? 

V tomto případě se nejedná o uvedenou výjimku, tj. odměny ze dvou činností, ale o mzdu z pracovněprávního vztahu a odměnu za činnost. Z hlediska nemocenského pojištění bude mít dvě zaměstnání. Podmínky stanovené pro účast na nemocenském pojištění se zkoumají v každém z těchto zaměstnání samostatně.

Foto: www.isifa.com

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).