Hlavní navigace

Přesčasová práce nebo neschopnost zaměstnance?

11. 2. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zaměstnavatel přesčasovou práci nařizuje jen z vážných provozních důvodů. Horlivci, kteří zůstávají v práci po pracovní době, si možná chtějí přivydělat nebo jen nezvládají svou práci a dohání, co během dne nestihli.

Pracovat přesčas z vlastní iniciativy se nevyplatí

Práce přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele. Za práci přesčas považujeme takovou práci, kterou zaměstnanec vykonává nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Pokud má zaměstnanec tzv. nepravidelnou pracovní dobu, je práce přesčas ta, která je konaná mimo rozvrh pracovních směn. Čtěte více: Motivujte své zaměstnance volitelným začátkem pracovní doby

Horlivý zaměstnanec, který zůstává v práci z vlastní iniciativy, nemusí být při pohledu svou výplatní pásku spokojen a udiveně hledá příplatky za přesčas. Příplatek za přesčasovou práci ale čekat nemůže. Bude-li zaměstnanec v práci na pracovišti ze své vůle a nebude k tomu mít souhlas nebo přímo pověření zaměstnavatele, práce nemusí být brána jako přesčasová. Dokonce se může zaměstnavatel domnívat, že zaměstnanec je v práci déle, protože mu jednoduše nestačí k plnění úkolů pracovní doba a zůstává, aby si dodělal, co v průběhu dne nestačil.

Zákoník práce upravuje práci přesčas § 93. Hned v prvním odstavci zmíněného paragrafu je řečeno, že práci přesčas je možné konat jen výjimečně. Přesčasy by neměly být ve firmách na denním pořádku. Čtěte více: Při změně času podnikatel nevyplácí zaměstnancům přesčasy 

Zaměstnavatel nařizuje přesčasovou práci jen z vážných provozních důvodů. Nařízená práce přesčas nemůže činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech, maximálně 150 hodin v kalendářním roce.

zaměstnanců, kteří mají zkrácený úvazek, tj. mají kratší pracovní dobu, je přesčasová práce ta, která přesahuje sjednanou týdenní pracovní smlouvu, např. 30 hodin týdně (6 hodin denně). Je tedy možné, že pokud má zaměstnanec 6 hodinovou pracovní dobu a zůstane v práci 8 hodin, má 2 hodiny přesčasové práce. Čtěte více: Podmínky a prodlužování tzv. pracovního poměru na zkoušku

Zákoník práce myslí v oblasti přesčasů jak na zaměstnance, tak i na zaměstnavatele. Zaměstnanec podle zmíněných pravidel nemůže být v práci přetěžován přesčasovou prací a zaměstnavatel nemusí proplácet práci, kterou zaměstnancům nenařídí vykonat mimo pracovní dobu. Víte, jak správně uzavřít pracovní smlouvu? Server Podnikatel.cz ano, pomůžeme vám.

Zdravotnictví má výjimku zvanou „Další dohodnutá práce“, ostatních sektorů se nové ustanovení o další dohodnuté práci netýká.

Novinkou v Zákoníku práce je dohodnutá práce přesčas. Další dohodnutá práce přesčas § 93a se vztahuje na pracovníky ve zdravotnictví. Zákoník práce umožňuje lékařům, farmaceutům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v nepřetržitém pracovním režimu, si se zaměstnavatelem sjednat další výkon práce nad rámec běžné pracovní doby. Zaměstnanec ve zdravotnictví nesmí být k výkonu další dohodnuté práce přesčas zaměstnavatelem nucen. Čtěte více: Za neposkytnutí kompenzace přesčasů může být uložena pokuta

Dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem musí být písemná. Další dohodnutá práce přesčas nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech od podepsání pracovní smlouvy. Čtěte více: Pracovat v noci mohou podle zákoníku práce i těhotné ženy

Dohodnutá práce přesčas nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně, u pracovníků záchranky 12 hodin týdně. Víte, jaké změny čekají zaměstnavatele v roce 2009? Přečtěte si o legislativních změnách v oblasti pracovněprávních vztahů.

Anketa

Přesčasová práce je u vás ve firmě:

Mzda nebo náhradní volno za přesčasovou práci?

Zaměstnanec se zaměstnavatelem se může dohodnout na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. Pokud k dohodě o náhradním volnu nedojde, za práci přesčas přísluší zaměstnanci příplatek. Zaměstnanec obdrží za přesčasovou práci běžnou mzdu a navíc příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. Čtěte více: Máte zmatek v průměrech u výdělků? Poradíme, jak na výpočet

Na příplatek vznikne nárok zaměstnanci, který se sice se zaměstnavatelem domluvil na náhradním volnu za přesčasovou práci, ale zaměstnavatel náhradní volno zaměstnanci neposkytl do 3 kalendářních měsíců.

U vedoucích pracovníků se nemusí počítat práce přesčas a zaměstnavatel nemusí těmto svým zaměstnancům poskytnout náhradní volno ani příplatek, a to v případech, že je přesčasová práce u pracovníků managementu zohledněna již ve sjednané smluvní mzdě. Čtěte více: Vyplatí se firmě, když zaměstnanec pracuje z domova?

Odměny za práci přesčas upravuje § 114 Zákoníku práce.

Příplatky nenáleží jen za přesčasovou práci. O dalších povinnostech zaměstnavatelů výplatě mzdy čtěte více: Příplatek za práci ve svátek může náležet i následující den 

Paušální příplatky za práci přesčas

V praxi se často setkáte se zaměstnavateli, kteří si chtějí zjednodušit systém odměňování a určí si předem paušální příplatek za práci přesčas. Zaměstnavatel ale nemůže stanovit jednostranně, například vnitřním předpisem, jaká bude výše příplatku za přesčasovou práci. Dá se říct, že je vyloučeno, že zaměstnavatel určí pevně výši příplatku za přesčasovou práci např. ve výši 25 Kč na hodinu.

CHtip2

Uvádíme hned dva důvody, proč to možné není.

  1. Příplatky za přesčas jsou věcí dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanec by musel vyjádřit svůj souhlas s interním předpisem zaměstnavatele.

  2. Zaměstnavatel musí, i přes souhlas zaměstnance s paušálním příplatkem, vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci práce přesčas. Jinak totiž nelze posoudit, zda paušální příplatek, který zaměstnavatel všem svým zaměstnancům určí, odpovídá § 114 Zákoníku práce. Tedy, že odměna za práci přesčas není nižší než 25 % průměrného hodinového výdělku.

Pokud se zamyslíme nad uvedeným příkladem paušálu 25 Kč na hodinu jako příplatek za přesčasovou práci, lze takový paušál použít, jen pokud by průměrná mzda všech zaměstnanců nepřesáhla 100 Kč. Pak je totiž teprve splněna podmínka Zákoníku práce, že za přesčasovou hodinu dostane zaměstnanec příplatek minimálně ve výši 25 % z průměrné mzdy. Zaměstnanci s vyšším průměrným výdělkem, než je v našem příkladě 100 Kč, by byli ošizeni. Příplatek by totiž nedosahoval výše povinné odměny za přesčasovou práci. Čtěte více: Prodlouženou dovolenou nesmíme přidělovat jen „oblíbencům“

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).