Hlavní navigace

Příplatek za práci ve svátek může náležet i následující den

28. 7. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Práci ve svátek lze nařídit jen výjimečně. Na způsobu její kompenzace se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou. Odchylně od kalendářního dne svátku může být určena směna s nárokem na příplatek za odpracovaný svátek u zaměstnavatele s nepřetržitým provozem.

Které dny jsou považovány za svátky?

Výčet svátků je uveden a zákoně č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

Pro pracovněprávní účely jsou svátkem
Státní svátky Ostatní svátky
1. leden Den obnovy samostatného českého státu 1. leden Nový rok
8. květen Den vítězství Velikonoční pondělí
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 1. květen Svátek práce
6. červenec Den upálení mistra Jana Husa 24. prosinec Štědrý den
28. září Den české státnosti 25. prosinec 1. svátek vánoční
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 26. prosinec 2. svátek vánoční
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

Jiné dny, které nejsou označeny státním svátkem ani ostatním svátkem, se pro mzdové nebo platové účely za svátek nepovažují.

Svátek a pracovní směna zaměstnanců

Z hlediska promítnutí svátku do pracovních směn mohou nastat tři situace:

  1. Pracovní směna připadá na svátek, ale z důvodu svátku tato směna (nebo její část) odpadne – zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za mzdu, která mu ušla v důsledku svátku.
  2. Svátek připadne zaměstnanci na den nepřetržitého odpočinku v týdnu nebo na jiný den, kdy nemá podle harmonogramu směn pracovat – svátek se do pracovní doby nezapočítává a nepřísluší mu za něj mzda.
  3. Pracovní směna připadne na svátek a zaměstnanec tuto směnu odpracuje – zaměstnanci náleží kromě dosažené mzdy za odpracovanou směnu náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání tohoto náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Toto náhradní volno je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byla práce ve svátek konána.

Jiná situace ovšem nastává, pracujete-li o víkendech.

Čtěte více: Platíte zaměstnance správně za práci o víkendu?

Dohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem, může mu být namísto náhradního volna poskytnut příplatek za práci ve svátek. Poskytuje se minimálně ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku za každou hodinu práce ve svátek.

Zaměstnancům z neziskové sféry odměňovaným podle zákona o platu (nebylo-li poskytnuto náhradní volno) náleží v souladu s § 135 zákoníku práce za jednu hodinu práce ve svátek příplatek ve výši průměrného hodinového výdělku. Možnost příplatků v jiné výši se nepřipouští.

Příklad:

Zaměstnanec dne 1.5. nepracoval, jelikož byl tento den státní svátek, 8.5. mu byla zaměstnavatelem určena pracovní směna. Na jaké příplatky má za květnové svátky nárok?

Za 1. květen náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Za práci ve svátek 8. května bude zaměstnanci vyplacena mzda a dále bude čerpat po dohodě se zaměstnavatelem náhradní volno (s náhradou mzdy) nebo obdrží příplatek minimálně ve výši 100 % průměrného výdělku.

Může zaměstnavatel nařídit práci ve svátek?

Práci ve svátek lze nařídit jen výjimečně a v odůvodněných případech. Převážně se bude jednat o naléhavé opravné práce, nakládací a vykládací práce, inventurní a závěrkové práce, práce při živelních událostech apod. Dále práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních a kulturních potřeb obyvatelstva, práce lodních posádek, krmení a ošetřování hospodářských zvířat, práce v nepřetržitém provozu a práce při střežení objektů.

Připadne-li svátek na dobu dovolené zaměstnance, nezapočítává se mu tento den do dovolené. Je-li svátkem sobota nebo neděle a zaměstnanec odpracuje směnu, má současně s příplatkem za práci o víkendu nárok na náhradní volno nebo na příplatek za práci ve svátek. Totéž platí i v případě práce přesčas, v noci nebo ve ztíženém pracovním prostředí. Příplatek za práci ve svátek je třeba posuzovat samostatně a zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout všechny příplatky na které má nárok.

Podobné ustanovení se týká i příplatků za noční práci.

Čtěte více: Pracovat v noci mohou podle zákoníku práce i těhotné ženy

Práce ve svátek a nepřetržitý provoz

V provozech s osmihodinovými nočními směnami se začátek a konec svátku určuje podle hodiny odpovídající nástupu směny, která nastupuje podle rozvrhu směn jako první. V rámci pracovního týdne je určení první směny plně v pravomoci zaměstnavatele. Pokud tedy například zaměstnavatel určí jako první směnu tu směnu, která nastupuje v pondělí v 6 hodin ráno, svátek nezačíná půlnocí, ale v šest hodin ráno a končí po uplynutí 24 hodin.

Zaměstnanec, který by v tomto případě končil směnu v šest hodin ráno, nemá nárok na příplatek, přestože odpracoval 6 hodin v kalendářní den svátku. Naopak zaměstnanec, který nastoupil třetí směnu, tj. od 22 do 6 hodin následujícího dne, má nárok na příplatek za práci ve svátek, přestože od půlnoci do šesté hodiny ranní už nepracoval v den státního svátku.

Zaměstnanci tak připadne na svátek celá osmihodinová směna, nikoli jen její část a může čerpat náhradní volno za celou odpracovanou směnu ve svátek.

CHP22 temata2

Příplatky za svátek a práce na dohody

Pracuji na dohodu o pracovní činnosti. Mám nárok na příplatek za práci ve svátek?

Zaměstnancům, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, je poskytována odměna v souladu se zákoníkem práce. Tito zaměstnanci nárok na příplatky automaticky nemají (nejsou odměňováni mzdou ani platem). Nárok na jejich poskytnutí by musel být sjednán v dohodě. Čtěte více: Jak na dohody o práci mimo pracovní poměr?

Pracujete ve svátek?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).