Hlavní navigace

Vyplatí se firmě, když zaměstnanec pracuje z domova?

4. 7. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
V některých firmách naskakuje vedoucím při pohledu na těhotnou ženu husí kůže. Ale nemusí. Mateřství (otcovství) nemusí být pro chod firmy katastrofou. Jednou z možností je umožnit práci z domova. Ta může být výhodná jak pro zaměstnance, tak pro firmu.

Zaměstnanec pečující o malé dítě nemusí být pro firmu pohromou. Ta mu může nabídnout práci z domova. Nepřichází tak o kvalifikovanou a osvědčenou pracovní sílu. Zaměstnanci naopak práce z domova umožňuje skloubit profesní a rodinný život. Není nutné tedy jeden „život“ omezovat.

Práce z domova (homeworking) je jednou z flexibilních forem zaměstnávání. Dále mezi ně můžeme zařadit zkrácené pracovní úvazky, práci na dálku (teleworking) nebo sdílení pracovní pozice (job sharing). Práce z domova je podmnožinou práce na dálku, platí tedy pro ně mnoho společného. Čtěte více: Flexibilní formy zaměstnání jsou stále oblíbenější.

Proč pracovat z domova?

Důvodů, proč vzrůstá zájem o práci z domova, je několik:

 • Současný baby boom. Ten v některých firmách způsobuje, že velké množství žen (případně i mužů) odchází na rodičovskou dovolenou. Firmy se pak dostávají do personálních potíží a snaží se vyškolené a osvědčené zaměstnance udržet.
 • Prudký rozvoj informačních technologií, který umožňuje pohodlnou a efektivní práci z domova.
Rodiče (většinou ženy) mají několik motivů, proč se vrátit do práce dříve, než jim umožňuje zákonný nárok na rodičovskou dovolenou:
 • nechtějí být několik let osamoceni sami doma,
 • nechtějí ztratit kontakt s profesním životem a ztratit svou cenu na trhu práce.

Vždy, když se mluví o práci z domova, se obvykle myslí částečná práce z domova. Práce z domova v plném rozsahu není příliš praktická (kvůli nevýhodám uvedeným níže). Částečná práce z domova může například představovat čtyři dny práce z domova a jeden den přítomnosti na pracovišti.

Pracovní poměry zaměstnanců pracujících z domova se řídí ustanoveními zákoníku práce s těmito odchylkami: 

 • na tyto zaměstnance se nevztahují úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vli­vy,
 • při důležitých osobních překážkách v práci jim nenáleží od zaměstnavatele náhrada mzdy,
 • nenáleží jim mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

Samozřejmě – práci z domova nelze uplatňovat na všech pracovních pozicích. Například pokladní opravdu těžko může účtovat nákup z domova, ale na druhé straně na velkém množství pozic je to možné.

Typickým příkladem mohou být:

 • účetní,
 • překladatel,
 • redaktor,
 • obchodník,
 • programátor,
 • grafik,
 • architekt,
 • umělec.

Podnikatel.cz doporučuje Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání
Živnostenský zákon je od 1. července 2008 dotčen řadou systémových změn, které zjednodušují všeobecné podmínky pro vstup do živnostenského podnikání, snižují administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenskými úřady; novela dále snižuje počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost; průkazy živnostenského oprávnění se nahrazují výpisem z živnostenského rejstříku; zvyšuje se počet kontaktních míst (živnostenských úřadů). Více o knížce.

Podpora práce na dálku

Podpora práce na dálku je důležitým krokem ke sladění pracovního a soukromého života.

Evropští sociální partneři uzavřeli Rámcovou dohodu o práci na dálku [PDF, 150 kB]. Důvodů pro její uzavření bylo hned několik: snaha o zvýšení adaptability pracovníků a podniků, podpora flexibilních forem práce, snadnější integrace ohrožených skupin pracovníků a pracovnic na trh práce a snaha po sladění profesního a osobního života, komentuje evropskou podporu této formy práce Vladimíra Drbalová, ředitelka Sekce mezinárodních organizací a EU ve Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Rámcová dohoda o práci na dálku upravuje mimo jiné dobrovolný charakter práce na dálku, způsob zabezpečení osobních údajů a zachování soukromí. Stanovuje také, jakým způsobem je hrazeno vybavení nutné pro práci na dálku. Např. V případě, že je práce na dálku prováděna pravidelně, zaměstnavatel kompenzuje nebo hradí náklady na přímo spojené s prací, zvláště ty vztahující se ke komunikaci.

Výhody a nevýhody práce na dálku

Zaměstnanec nemusí každodenně dojíždět do práce a ušetří tak ztrátový čas a zaměstnavatel má naopak jistotu, že zaměstnanec bude pracovat i době nepříznivého počasí (povodně, náledí, sněhová kalamita). Rizikovým bodem práce na dálku je samozřejmě kvalitní internetové připojení. Zaměstnanec nemusí být také pochopen ze strany vlastní rodiny, která mu přidává domácí práce (když je přece celý den doma). Pro zaměstnance je také důležité, aby se soustředil na práci a nenechal se odradit rušivými faktory (domácí zvíře, zajímavý TV pořad, apod.). Zaměstnavatel může umožněním práce na dálku dosáhnout úspor za pronájem kanceláří a jejich vybavení.

Výhody a nevýhody práce na dálku z pozice zaměstnavatele
Výhody Nevýhody
Nižší náklady na pronájem kanceláří Lze využít pouze pro některé pracovní pozice
Vyšší efektivita práce zaměstnanců Vyšší náklady na telekomunikační poplatky
Snížení nemocnosti zaměstnanců Snížení předávání neformálních znalostí
Kontinuita práce i v případě nepřízně počasí Snížení kontroly nad zaměstnanci
Výhody a nevýhody práce na dálku z pozice zaměstnance
Výhody Nevýhody
Více času pro rodinu Vytržení ze společnosti
Odpadá nutnost dojíždění Obavy ze ztráty kariérního postupu
Neformální oděv Faktory odvádějící od práce
Pružnější pracovní doba Nepochopení ze strany rodiny

Anketa

Myslíte si, že je vhodné, aby firmy umožňovaly práci na dálku?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).