Hlavní navigace

Stánkový prodej řemeslných výrobků a přebytků ze zahrady

30. 6. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Prodej vlastních výrobků nebo přebytků ze zahrady může vylepšit rodinný rozpočet. Prodávat lze sousedům, známým, ale také na tržišti. Jaké jsou podmínky a nebude nájem prodejního stolu nakonec dražší než zisk z prodeje?

Tentokrát se business server Podnikatel.cz zaměřil na další typ stánkového prodeje, a to prodej vlastních řemeslných výrobků a výsledků pěstitelské nebo chovatelské činnosti. Že je o tento druh prodeje stále zájem, potvrdili i provozovatelé oslovených tržišť. Čtěte více: Chci si založit prodejní stánek s občerstvením. Jak na to?

Je pro stánkový prodej nutné živnostenské oprávnění?

V případě prodeje vlastních výrobků není potřebné živnostenské oprávnění, jestliže se jedná o prodej nesoustavný. Živností je dle živnostenského zákona činnost soustavná, samostatná a provozovaná za účelem dosažení zisku. O samostatném prodeji a prodeji za účelem zisku jistě není pochyb, důležité je však prokázání podmínky nesoustavnosti. Tou by například nebyl jednorázový prodej v pravidelně se opakujících intervalech. Prodej na řemeslných trzích uskutečněný každý poslední pátek v měsíci zajisté nebude možné považovat za nesoustavný. Čtěte více: Jak prodávat ve stánku a neporušit zákon 

Bez živnostenského oprávnění mohou fyzické osoby prodávat i nezpracované rostlinné a živočišné výrobky z vlastní pěstitelské a chovatelské činnosti. Mohlo by se jednat o přebytky ze zahrádky nebo výsledky chovatelské činnosti.

V případě soustavného stánkového prodeje výrobků lze z pohledu živnostenského zákona hovořit obecně o výrobní činnosti, která je z převážné většiny obsahem volné živnosti s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Patří sem například výroba některých potravinářských a škrobárenských výrobků, dřevěných, proutěných a slaměných výrobků, hraček, bižuterie, upomínkových předmětů a dalších produktů. Část výrobních činností je obsahem tzv. reglementovaných živností, jako je řemeslná živnost pro výrobu masných, mlékárenských a pekařských výrobků, koncesovaná živnost pro výrobu lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů atd. Podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti má právo v rámci živnostenského oprávnění též výrobky prodávat, sdělil pro business Podnikatel.cz MATYÁŠ VITÍK z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu.

Je nesoustavný prodej předmětem daně?

I nesoustavný prodej je nutné zdanit. A to jako ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Výjimkou jsou příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), jejichž úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč. Ty jsou od daně z příjmů podle § 10 odst. 3 osvobozeny. Čtěte více: Kdy a jak se daní příležitostný příjem?

V ostatních případech je nutné v souladu s § 38 písm. g zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání. K příjmům lze uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení. Jedinou výjimkou, kdy je možné uplatnit paušální výdaje, je zemědělská činnost. Jestliže zemědělec neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené, může si v souladu s § 7 odst. 7 písm. a uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů. Čtěte více: Uplatnění výdajů procentem z příjmů aneb paušální výdaje 

Anketa

Myslíte si, že vietnamští obchodníci mohou ohrozit české podnikatele?

Jaké jsou podmínky prodeje?

Podmínky příležitostného prodeje jsou shodné s jakýmkoliv jiným stánkovým prodejem. Liší se podle prodejní lokality a tržního řádu jednotlivých obcí. Prodejní stánek je provozovnou a musí být v souladu s živnostenským zákonem trvale a viditelně označen obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. Dle informací EVY RICHTEROVÉ, vedoucí odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, není k prodeji přebytků ze zahrádky ani k prodeji vlastních výrobků nutné povolení krajské hygienické stanice (KHS). V průběhu prodeje však může KHS a další kontrolní orgány provést státní dozor.

Podnikatel.cz zjišťoval konkrétní prodejní podmínky ve vybraných tržnicích. Například Město Brno je spojeno s tradičním prodejem ovoce a zeleniny na Zelném trhu. Tiskový mluvčí Úřadu městské části Brno-střed Roman Burián uvedl, že prodejce musí nejprve požádat o povolení prodeje na trhu, zaplatit a dodržovat provozní řád tržiště a veškerou legislativu, která je s prodejem na takovém místě spojená. Na tržišti se prodává ovoce, zelenina, květiny, suché květiny a burčák. Žádat o prodej je nutné s předstihem, jelikož trh je v současné době plně obsazen. Pro živnostníka je cena za pronájem prodejního stolu stanovena na 80 Kč za 1 den, pro samostatně hospodařícího rolníka nebo drobného prodejce na 50 Kč za 1 den. Při vyhodnocování umístění prodejců preferujeme soukromě hospodařící rolníky, po nich pak drobné pěstitele a až nakonec firmy podnikající na základě živnostenského oprávnění, dodává Burián. Čtěte více: Představují vietnamští podnikatelé hrozbu nebo přínos?

Content 22 tip novy

Na tržnici v centru Uherského Hradiště je rovněž možné prodávat ovoce, zeleninu a květiny. Pravidelně se zde ale uskutečňují i svody okrasného ptactva. Opět je nutné dodržet podmínky dané tržním řádem a vyhláškou města. Cena je stanovena za 1 bm stolu drobným prodejcům ovoce, zeleniny a květin na 30 Kč za den, samostatně hospodařícím rolníkům na 45 Kč za den. Ostatní prodejci zaplatí 70 Kč. Čtěte více: Největší čeští nacionalisté? Přece zemědělci 

V této souvislosti nelze opomenout stále oblíbené řemeslnické trhy s jejich neopakovatelnou atmosférou. Na trzích prodávají řemeslníci z různých regionů republiky, ale i ze zahraničí. Od roku 2007 se návštěvníkům Staročeských řemeslnických trhů představují i místní výrobci, kteří jsou držiteli certifikátu Regionální produkt Českého ráje. Přehlídka tak pomáhá navazovat kontakty v oblasti rukodělné výroby v rámci členských zemí Evropské unie a zprostředkovává vzájemnou výměnu nápadů a zkušeností. Tím zároveň vytváří podmínky pro spolupráci, sdělila Vladimíra Jakouběová, jednatelka Spolku přátel Muzea Českého Ráje v Turnově. Dodává, že řemeslníci nemusí být členem žádného sdružení, jediným kriteriem je kvalita produkce. Výběr řemeslníků probíhá na základě jejich přihlášek a na základě evidence v databázi Národního ústavu lidové kultury (NULK). Cena pronájmu stánku je 200 Kč za 1 den, pokud má řemeslník svůj stánek, a 300 Kč za 1 den v propůjčeném stánku. Přihlášky je nutné podat do konce února. Čtěte více: Rekvalifikujte se a začněte podnikat!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).