Hlavní navigace

Prodej vánočních kaprů bez účtenek, kdo další má výjimku z EET?

17. 12. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Prodejci vánočních kaprů nebudou muset řešit EET. Výjimku opětovně získali také nevidomí podnikatelé.

Z evidence byly rovněž vyjmuty různé sociální služby či tržby z hazardních her. Výjimku naopak nezískali lékaři ani lékárníci, kteří o ni při projednávání novely usilovali.

Kdo má výjimku už od počátku

Novela zákona o evidenci tržeb, které od května 2020 startují poslední dvě vlny EET a jejíž část nabyla účinnosti už letos v listopadu, stanovila některé výjimky z EET. Zákon o evidenci tržeb nicméně už před novelou některé tržby z povinnosti evidovat vyňal. Konkrétně šlo (a stále jde) o tržby:

 • státu,
 • územního samosprávného celku,
 • příspěvkové organizace,
 • České národní banky,
 • držitele poštovní licence.
 • banky, včetně zahraniční banky,
 • spořitelního a úvěrního družstva,
 • pojišťovny a zajišťovny,
 • investiční společnosti a investičního fondu,
 • obchodníka s cennými papíry,
 • centrálního depozitáře,
 • penzijní společnosti,
 • penzijního fondu,
 • z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
 • z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
 • z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
 • ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
 • ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
 • z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
 • na palubě letadel,
 • z osobní železniční přepravy,
 • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
 • z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu.

Průvodce EET

Koho a odkdy se EET týká? Jaké všechny povinnosti se s EET pojí? Jak vybrat pokladní systém? Přečtěte si našeho velkého průvodce elektronickou evidencí tržeb.

Kdo nově také nemusí EET řešit?

Novela zákona o evidenci tržeb tento výčet rozšířila. Nově nejsou evidovanými tržbami také tržby:

 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.10 – sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20 – sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20.1– sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20.2– sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30– sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30.1 – sociální péče v domovech pro seniory,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30.2 – sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.90 – ostatní pobytové služby sociální péče,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10 – ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10.1 – ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10.2 – ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.91 – sociální služby poskytované dětem,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99 – ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.1 – sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.2 – sociální prevence,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.3 – sociální rehabilitace,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.9 – jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
 • ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby,
 • z hazardní hry,
 • z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní.

Z evidence byli dále vyňati prodejci kaprů. Evidenci totiž nebudou podléhat ani tržby prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.

Výjimku opětovně získali i nevidomí podnikatelé. Konkrétně se osvobození týká prakticky fyzických osob, kterým je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty. Dále musí jít o poplatníka daně z příjmů fyzických osob,

 1. který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku nároku na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
 2. který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty, a
 3. který tuto tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty.

Nevidomí museli skoro rok evidovat

U prodejců vánočních kaprů a nevidomých podnikatelů nejde o úplnou novinku, jelikož se jich EET netýkala až do konce roku 2018, a to díky nařízení vlády. Ústavní soud však na konci roku 2017 zrušil některá ustanovení zákona o evidenci tržeb, přičemž některá ze zrušených ustanovení byla i ta, která zmocňovala vládu k vydání nařízení, jimiž lze některé tržby evidovat ve zjednodušeném režimu, některé tržby vyloučit úplně a rozšířit seznam dočasně vyloučených tržeb. Ačkoli je soud zrušil až s platností 31. prosince 2018, ministerstvo nestihlo novelu, která by nevidomé podnikatele opět z EET vyňala, schválit včas. Nevidomých podnikatelů se tak EET začala letos týkat a až do začátku listopadu tak měli povinnost tržby elektronicky evidovat.

Čtěte více: Nevidomých OSVČ se opět dotkne EET, výjimka se nestihne schválit 

Podle odhadů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR) se tak EET dotkla několika desítek nevidomých podnikatelů. Skutečně krizová situace by nastala, kdyby povinnost elektronické evidence dopadla na subjekty třetí a čtvrté vlny, která by se týkala pro nevidomé podnikatele typických a mnohem více zastoupených živností, zejm. ladičů, masérů, popř. těch, kteří prodávají své rukodělné výrobky formou stánkového prodeje (keramika, košíky atp.), uvedl před časem serveru Podnikatel.cz Luboš Zajíc ze SONS ČR. Krizová situace by však nastat neměla, jelikož nevidomé podnikatele vyňala z EET již zmíněná novela, a to s účinností od 1. listopadu 2019.

Content First

Lékaři u ministerstva nepochodili

Při projednávání zákona usilovali o vynětí z evidence i některé další profese. Šlo třeba o lékaře, lékárníky nebo exekutory. Zatímco lékaři argumentují tím, že hotovostní tržby jsou u nich marginální, lékárníci zase upozorňují, že evidenční povinnost už plní kvůli zákonu o léčivech. Ministerstvo financí však jejich připomínky odmítlo.

Čtěte také: Kromě lékařů žádají výjimku z #EET také lékárníci nebo exekutoři

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).