Hlavní navigace

Revize směrnice o tabákových výrobcích, konec cigaretového byznysu?

10. 4. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Evropská unie učinila zásadní krok v boji s tabákovým průmyslem. Čtěte, jak se má zachovat Česko a proč se musí kuřáci rozloučit s tradičními cigaretami.

V návaznosti na historicky první tabákovou směrnici Evropské unie 2001/37/EC dospěla Komise Evropské unie ve spolupráci s Evropským parlamentem k nutnosti revize zastaralé úpravy. V ambiciózním návrhu revidované směrnice si Komise klade za cíl zlepšit fungování vnitřního trhu Unie, pokud jde o tabákové výrobky, zvýšit ochranu zdraví či sjednotit parametry balení a označování. Samotným navrhovaným změnám předcházela celá řada studií i ekonomických analýz zaměřených mimo jiné na kuřáky mladší 25 let jako nejrizikovější skupinu.

Negativní postoj Evropské unie k tabákovému průmyslu se projevuje již několik let zejména s odkazem na ustanovení čl. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, které má garantovat vysokou kvalitu života obyvatel Unie. Po formálním přijetí ze strany Evropského parlamentu (26. 02. 2014) směrnici v rámci legislativního procesu přijala taktéž Rada Evropské unie (14. 03. 2014). Nezbývá tedy než se zaměřit na ty nejzásadnější novinky, s nimiž se bude zákonodárce a následně i tabákový průmysl a jeho spotřebitelé potýkat.

Čtěte také: Známe datum blížící se mobilní revoluce, tentokrát celoevropské

Jak se chová unijní směrnice?

Evropská unie standardně přikračuje k regulaci určité oblasti pomocí směrnic za situace, kdy se právní řády jednotlivých států liší tím způsobem, že je nezbytné je určitým způsobem sjednotit (harmonizovat). Směrnice tudíž jako akt sekundárního práva pouze stanovuje mantinely, kterými by se měly členské státy řídit. Jejím typickým rysem je stanovení lhůty, po jejímž uplynutí by jednotlivé státy měly uzpůsobit právní úpravu kladeným požadavkům. Připomeňme také, že způsob a provedení změn závisí plně na uvážení členů EU. V případě nové „tabákové směrnice“ je stanovena lhůta dvou let pro řádnou implementaci.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Evropská unie se snaží o potlačení tabákové politiky.

Směrnice ve znění schváleném Radou EU v polovině března je výsledkem kompromisu. Původní text se vyznačoval mnohem striktnější podobou (např. úplný zákaz náhradních náplní do elektronických cigaret apod.). Zatímco přijetí směrnice vítají zejména skupiny propagující zdravý životní styl, vlna kritiky se snesla ze strany zástupců tabákového průmyslu. Největší obavy se týkají vzniku ilegálního trhu s levnějšími tabákovými produkty. Množství změn navrhovaných Unií není jen administrativního charakteru, což nutně povede ke zvýšení nákladů na výrobu a produkci. Logicky tak restriktivní postoj EU pocítí výrobci a zprostředkovaně koncoví spotřebitelé. Unie nicméně počítá se zavedením řešení proti vzniku nezákonného trhu formou sledovacího systému výrobních kódů a viditelných i neviditelných bezpečnostních prvků (typicky hologramy atp.).

Obliba ochucených tabáků a elektronických cigaret na vzestupu

Kuřáci se budou muset v následujících letech rozloučit s ochucenými cigaretami. Výjimka je stanovena pro nejrozšířenější mentolové příchutě, jejichž zákaz se projeví až od roku 2020. EU argumentuje zejména nárůstem obliby takového zboží mezi mladší generací. Směrnice má naopak přispět k tomu, aby tabákové výrobky měly standardně stejnou chuť bez jakýchkoli přidaných aditiv.

Zásadní boj se vedl o regulaci elektronických cigaret. Zástupci EU kritizovali zejména rozdílné přístupy členských států a doposud neznámé dopady na zdraví lidí, kteří e-cigarety používají. Snaha o absolutní zákaz náhradních náplní se ve finále neuskuteční, nicméně jejich obsah bude limitován na dva mililitry, přičemž maximální koncentrace nikotinu bude odpovídat množství 20 mg/ml. Jestliže současně dojde k tomu, že nejméně tři členské státy zakáží v rámci své legislativy určitý typ náhradních náplní, může EU uvalit stejný zákaz na evropské úrovni bez nutnosti schválení Evropským parlamentem nebo členskými státy. Opačně na výběr mají země ohledně možnosti regulace a podřazení e-cigaret pod lékařské či medicínské prostředky.

Čtěte také: Malí podnikatelé jsou pro Evropu, ale ne pro euro

Zákaz reklamy i líbivého obalu

Každý balíček cigaret musí v intencích směrnice obsahovat minimálně dvacet kusů. Zákazu se nevyhnou „stylové“ obaly zaměřené především na ženy ani propagační prvky ve smyslu: „Tento produkt neobsahuje přidaná aditiva.“ Písemná varování, na něž si řada kuřáků již v průběhu let zvykla, doplní varování obrazové, zasahující 65% podíl krabičky z přední i zadní části. Zmíněný požadavek se bude vztahovat také na balený tabák. Některé členské státy, včetně Velké Británie, se vyjádřily k záměru napodobit přístup Austrálie a zavést uniformní balení. Austrálie dlouhodobě nepoužívá ani jakékoli odlišení značky, což současně narušuje marketingové strategie výrobců cigaret. Je samozřejmě otázkou, zda se v těchto případech zvýší efektivita protikuřácké kampaně, pokud už majoritní část obalu pokrývá obrazové varování.

Čtěte také: Evropská komise chce snížit počet igelitek, obchodníci to příliš nevítají

ebf 24 - tip duben

Na uvážení členských států pak zůstává, zda zakáží přeshraniční obchod s tabákovými výrobky, a to i ve vztahu k nákupům přes internet. Očekává se však zavedení věkového kontrolního systému pro zabránění osobám mladším osmnácti let v internetových nákupech cigaret a obdobného zboží. 

Postoj Evropské unie k tabákové politice se dlouhodobě vyznačuje snahou o její potlačení. Přijetí směrnice, byť v ne tolik restriktivní podobě, povede k dalekosáhlým následkům pro výrobce. Zároveň je nutné vyčkat, jak se k implementaci směrnice postaví zákonodárce. Využije-li množství zákazů, které směrnice připouští, nebo se vydá cestou pro tabákový průmysl schůdnější.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je právničkou Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).