Hlavní navigace

Senát daňový balíček pozměnil. Kolik nově vyděláte na zrušení superhrubé mzdy?

11. 12. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Senát sice daňový balíček Sněmovně vrátil, ale zrušení superhrubé mzdy ponechal v platnosti. Zároveň ale o tolik nevzroste sleva na dani.

Zaměstnanci se mzdou 40 tisíc korun tak navíc měsíčně zbyde 2290 korun. To, jak kdo na novinkách bude přesně profitovat, spočítal server Podnikatel.cz.

Co se dozvíte v článku
  1. Zrušení superhrubé mzdy spotřebu tolik nepodpoří
  2. Sleva se zvýší méně
  3. Kolik kdo na změnách vydělá
  4. Osvobození od zdanění cenných papírů zůstane stejné
  5. Co dalšího bude platit
  6. Osvobození od místních poplatků pro rodiče hospitalizovaných dětí

Zrušení superhrubé mzdy spotřebu tolik nepodpoří

Když poslanci před dvěma týdny jednali o daňovém balíčku, který zaváděl stravovací paušál, zvyšoval spotřební daň na tabákové výrobky a neměl tak mít žádné rozpočtové dopady, skončilo to nakonec kvůli pozměňovacím návrhům novelou za 130 miliard korun. Senát včera sice sněmovní verzi pozměnil, podpořil však zrušení superhrubé mzdy v podobě, jakou navrhl Andrej Babiš. Právě zrušení superhrubé mzdy dle Babišova návrhu vyjde veřejné rozpočty na nejvyšší částku, konkrétně na 80 miliard korun. Podle Babiše se tím nicméně zvýší spotřeba domácností a ekonomice to pomůže.

Jak však upozornily dvě ekonomické studie, Babišův návrh spotřebě tolik nepomůže, jelikož desítky miliard ze zmíněných zhruba 80 miliard se přelijí do úspor nejbohatších. Studie VŠE spočítala, že z 80 miliard korun, které by rozpočty stál Babišův návrh, by 32 miliard korun směřovalo nikoli do spotřeby, ale do zvýšení úspor, a to především u těch nejbohatších. Studie IDEA Cerge zase ukázal, že největší kus koláče si ukrojí vysokopříjmoví zaměstnanci. Ve vládní variantě získají podle studie první tři kvintily, tedy spodních 60 % zaměstnanců, jen 36 % z celkového objemu úspor na daních. Naopak vysokopříjmoví (nejvyšší pětina zaměstnanců) získají z odhadovaných úspor 80 miliard korun 39 %.

Daň z příjmů se má každopádně nově počítat ze mzdy hrubé a nikoli superhrubé. Základní sazba má činit 15 %, přičemž z ročních příjmů nad 48násobek průměrné měsíční mzdy (přes 141 tisíc) by se pak odváděla daň ve výši 23 %.

Sleva se zvýší méně

Senát naopak pozměnil úpravy slevy na dani, která je aktuálně 24 840 Kč. Sněmovnou sice původně prošel návrh, že by odpovídala průměrné hrubé mzdě za předminulý rok (příští rok by tak byla ve výši 34 125 korun), Senát ale tuto sumu snížil. Sleva pro rok 2021 tak má být 27 840 Kč, pro rok 2022 má vzrůst na 30 840 Kč.

Kolik kdo na změnách vydělá

Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na dani bude mít pro rok 2021 následující dopady. Jak spočítal server Podnikatel.cz, ten, kdo bude od roku 2021 pobírat minimální mzdu 15 200 Kč, nově dostane o 990 korun čistého měsíčně více. Kdo aktuálně dostává 29 333 Kč, což byl medián mezd (půlka zaměstnanců bere vyšší a půlka nižší částku), každý měsíc vydělá navíc 1745 korun. Lidé s průměrnou mzdou 34 077 korun si přilepší o 1978 korun. Navzdory 23% přirážce z částky nad 140 tisíc však na změnách nejvíce vydělají vysokopříjmoví. Například ten, kdo bere měsíčně 150 tisíc, zaplatí na dani z příjmů měsíčně o 7553 korun méně. Pokud nicméně například nízkopříjmový čerpá kromě základní slevy i další slevy, třeba na manželku, nemusí na změně vydělat nic.

Mzda
Hrubá mzda (v Kč) Daň z příjmů nyní (v Kč) Daň z příjmů 2021 (v Kč) Rozdíl (v Kč)
15 200 (minimální mzda pro rok 2021) 990 0 990
17 000 1350 230 1120
20 000 1950 680 1270
23 000 2550 1130 1420
26 000 3150 1580 1570
29 333 (medián mezd) 3825 2080 1745
34 077 (průměrná mzda) 4770 2792 1978
37 000 5370 3230 2140
40 000 5970 3680 2290
50 000 7965 5180 2785
60 000 9975 6680 3295
80 000 13 995 9680 4315
100 000 18 000 12 680 5320
141 764 (limit od roku 2021, od kterého se platí 23 %) 26 465 18 945 7520
150 000 28 392 20 839 7553
175 000 34 237 26 589 7648
200 000 40 067 32 339 7728

Osvobození od zdanění cenných papírů zůstane stejné

Oproti sněmovní verzi též Senát zrušil omezení zdanění cenných papírů. I nadále by tak mělo platit, že příjmy z prodeje cenných papírů a podílových listů jsou osvobozeny od daně, pokud mezi jejich nabytím a prodejem uplynula doba delší než tři roky. Poslední změnou, kterou Senát udělal, bylo zvýšení výnosů z daní obcím a krajům, které postihnou výpadky příjmů po zrušení superhrubé mzdy. Nahrazeny jim mají být z 80 %.

Všechny další novinky, které již schválila Sněmovna, Senát podpořil. Jak následně uvedla ministryně financí Alena Schillerová, dopad změn daní schválených Senátem bude v roce 2021 asi 99 miliard Kč, v roce 2022 bude 120 miliard Kč a od roku 2023 asi 103 miliard Kč. Vzhledem k tomu, že Senát schválil variantu, kterou podpořilo i Hnutí ANO, dá se očekávat, že návrh projde právě v této podobě.

Co dalšího bude platit

Zavedení stravovacího paušálu

Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě, a to za stejných daňových podmínek, jako se nyní poskytují stravenky. Konkrétně nyní platí, že daňově uznatelné jsou výdaje (náklady) vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin) nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

Návrh počítá s tím, že i peněžní příspěvek na stravování by byl u zaměstnance osvobozen maximálně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného zvláštními právními předpisy. Horní limit stravného za současné právní úpravy u zaměstnance, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, je aktuálně 103 Kč. Pokud by tedy zaměstnavatel vyplácel maximální možnou částku, může jít při 22 pracovních dnech (letošní maximální počet pracovních dnů v měsíci) o nedaněný příspěvek 1584 Kč měsíčně.

Zrušení limitu u daňového bonusu

Změny se mají dotknout také daňového zvýhodnění na dítě, respektive limitu pro daňový bonus. Ten nyní činí 60 300 Kč, přičemž prošel návrh, aby se zcela zrušil a případný daňový bonus se rodinám s hodně dětmi vyplácel bez omezení.

Prodloužení období pro bezúplatná plnění v boji s koronavirem

OSVČ i firmy si budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března 2020 do konce letošního roku.

Odložení změny zdanění příjmů z tzv. eurobondů

Zrušení daňového osvobození u eurobondů se oproti původnímu návrhu posune o jeden rok.

Změny u odpisů

Hned několik změn schválili poslanci u odpisů. U nehmotného majetku došlo ke zrušení daňového odpisování a podnikatelé si tak vystačí s účetními odpisy, které budou plně daňově uznatelné.

U daňového odpisování hmotného majetku se zvyšuje hranice ze 40 000 na 80 000 korun. Zavádí se rovněž mimořádné odpisy pro majetek v první a druhé odpisové skupině v letech 2020 a 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

V neposlední řadě se má změnit kvůli odpisům i definice dlouhodobého majetku k DPH.

Změny u DPH u komunálního odpadu

Do první snížené sazby DPH ve výši 15 % by měl být přeřazen komunální odpad a druhotné suroviny.

Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků

Spotřební daň se má zvýšit jak u cigaret, doutníků, tabáku ke kouření, tak ze zahřívaných tabákových výrobků, a to v prvním roce účinnosti o 10 %, v dalších letech pak vždy o 5 %.

Snížení spotřební daně u motorové nafty

U motorové nafty se má naopak sazba spotřební daně snížit o 1 korunu na litr.

Změny u místního koeficientu daně z nemovitých věcí

Obce budou moct nově stanovovat odlišné místní koeficienty pro jednotlivé své části a rovněž už nebude třeba, aby byl místní koeficient celé číslo. Nově má být možný ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo.

Účetní závěrku půjde posílat skrze správce daně

Obchodní korporace budou mít možnost předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů.

Vykazování dobíjení elektromobilů

Pokud se pracovní cesta uskuteční ve vozidle poháněném elektřinou, bude napříště možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu.

dan_z_prijmu

Menší distributoři lihu budou platit nižší kauci

U distribuce alkoholu se má zavést více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 000 000 Kč. Nově budou existovat tři pásma, a to 500 000 Kč, 1 000 000 Kč a dosavadních 5 000 000 Kč. Stejný princip platí už dnes u kaucí pro tzv. osoby povinné značit líh.

Osvobození od místních poplatků pro rodiče hospitalizovaných dětí

Daňový balíček také osvobozuje od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Měla by se superhrubá mzda zrušit?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).