Hlavní navigace

Sníh nebo mráz dokáže podnikatelům zatopit. Pozor na správné pojištění

22. 2. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Jaké škody nahlašují podnikatelé v těchto dnech? Jak při nich správně postupovat a co si pohlídat v pojištění?

Zimní období má svá specifika. Mráz, náledí, ledovka, námraza a sněhová pokrývka. Ale zimě se nevyhýbá ani požár, povodeň nebo záplava, případně vichřice. Tato živelní rizika si roční doby nevybírají.

„Zimních“ rizik je hodně

Zimní období může přinést řadu škod nejen na majetku, ale i na zdraví. Mráz, nízké teploty často způsobují havárie nejen vodovodního řadu, ale i jiných technologií. Hrozí výpadky energií, které mohou postihnout celé lokality. Námraza na elektrickém vedení, pády stromů zatížených sněhem a ledem na budovy a stavby, případně movitý majetek, jako jsou například motorová vozidla, není ničím výjimečným, vyjmenovává Radek Starosta, ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti Kooperativy s tím, že ani požár se zimnímu období nevyhýbá. K požárním škodám dochází zejména při užití neudržovaných topidel, ponechání topidla bez dozoru, případně jsou způsobené nesprávným způsobem rozmrazování, upřesňuje Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Podle Evy Svobodové, tiskové mluvčí UNIQA, se ve větší míře nyní objevují škody vzniklé z tíhy sněhu na střešních konstrukcích budov (mohou poničit konstrukci zátěží, případně může jít o odpovědnostní škodu, pokud padající lavina či rampouchy poškodí dole u budovy například zaparkovaná auta nebo zraní chodce apod.). Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny, popisuje, že v rámci počasí praskají kvůli zátěži na střeše její vazníky. Už dvaceticentimetrová vrstva sněhu váží na klasické domovní střeše kolem dvou tun, tedy skoro tolik, co váží slon. Výrobní haly jsou však zpravidla několikanásobně větší. A teď si představte, že by se po nich v jeden moment procházelo hned několik slonů, doplňuje. 

GENERALI České pojišťovně u škod vzniklých nadměrnou hmotností sněhu evidují v letošním roce především škody na textilních halách a vesměs sportovištích. Důvodem je podle tiskového mluvčího Jana Marka napadání většího množství sněhu, který ulpěl na námraze. Ve slovenské Union pojišťovně z živelných rizik v zimních měsících zaznamenali vichřici, která způsobila poškození střešní krytiny a pád stromů na budovy. Obchodní společnosti a živnostníci své provozy a sklady umísťují zpravidla na periférie měst a obcí, kde působení vichřice zanechává větší následky škod než v zastavěném území. A tím podle mluvčí Beaty Dupaľové Ksenzsighové dochází sekundárně ke škodám na zásobách nebo na výrobních zařízeních.

V pojištění vozidel je zimní období taktéž velmi nevyzpytatelné – stačí jedna ledová kalamita a nejeden plechový kamarád zamíří do servisu, v lepším případě se to obejde bez újmy na zdraví, dodává dále Petr Milata. Nezanedbatelné jsou i odpovědnostní škody vlastníků chodníků a cest, nemovitostí, kdy chodníky bývají při náledí a ledovce častým zdrojem úrazů. Stejně tak může být procházející člověk, přistavené auto ohroženo ze střechy padajícím sněhem, ledem. Takovéto škody mohou mít pro vlastníky značné následky, především v případě škody na zdraví či životě.

Důležitá je prevence

Jak jsme popisovali výše, tak tíha sněhu na střechách hal, ať už sportovních nebo skladových, je častou škodou. Obecně jsou rovné střechy náchylnější na poškození, a to nejen v horských a podhorských oblastech. Podnikatelé by si tedy před nástupem zimního období měli technický stav těchto budov zkontrolovat, nejen vlastní střechu, ale i nosnou konstrukci objektu. Škody vzniklé tíhou sněhu mohou být totální, kdy jediným řešením je pak jejich odstranění, tomu však vždy předchází posouzení statikem, vysvětluje Radek Starosta.

Také Eva Svobodová doporučuje pokusit se co nejvíce zamezit rozšíření hrozících nebo již nastalých škod, tedy zejména zabezpečit svůj majetek proti dalším vlivům (sníh, led, zatékání) a zabránit obdobným škodám na majetku a zdraví dalších osob (např. odstranit náledí na chodníku nebo sníh na střeše). Pokud klient prevenci prokazatelně zanedbává, pojišťovna může při vzniklé škodě krátit pojistné plnění, upozorňuje. 

Václav Bálek v této souvislosti podotýká, že podnikatel také musí dodržovat platné právní předpisy a zajišťovat pravidelné revize. Elektrická, plynová zařízení, komíny apod. musí dle obecně závazných právních předpisů procházet pravidelnými kontrolami, aby se maximálně předešlo vzniku škody, doplňuje Petr Milata. Pojišťovaný majetek by měl být v dobrém technickém stavu, u budov pak s platnými požárními revizemi, v oblastech, kde hrozí povodeň nebo záplava, s vhodnými protipovodňovými opatřeními, a pokud je požadováno pojištění proti odcizení, tak se zabezpečením předepsaným pojišťovnou, shrnuje Radek Starosta.

Co když škoda nastane?

Renata Čapková, tisková mluvčí z České podnikatelské pojišťovny podotýká, že v současné době mají podnikatelé i menší firmy v převážné většině svého pojišťovacího makléře. Ten by je měl informovat i o tom, co a v jakém rozsahu jim během zimního období hrozí a měl by jim pomoci i v případě škody. Když má pojištěný svého makléře, kontaktuje ho a dále se řídí jeho pokyny. V opačném případě oznámí pojistnou událost pojišťovně a řídí se jejími pokyny, dodává. Jan Marek zdůrazňuje, že v případě škod vahou sněhu nebo námrazy je namístě ověřit, zda se v místě poškození nenacházeli nějací lidé. Beata Dupaľová Ksenzsighová v této souvislosti doporučuje přijmout všechna dostupná opatření, aby se škoda nezvětšovala. Dále je vhodné se v co nejkratší době obrátit na infolinku pojišťovny a zaregistrovat vzniklou škodu. Pořídit fotodokumentaci a zajistit, aby se škoda dále nešířila. Vyčkat na pokyny pojišťovny; odstraňovat vzniklý stav jen tehdy, ohrožuje-li to další majetek či zdraví, popisuje Eva Svobodová. Doporučujeme nafotit nebo nafilmovat škodu, udělat přitom jak celkové pohledy, tak i detaily, doplňuje Václav Bálek.

Při nahlašování pojistiteli je preferovaným způsobem využít klientskou linku nebo web, ideálně s využitím klientské zóny, kam může klient přiložit potřebné doklady. Pokud potřebujete nutně s pojištěným majetkem nakládat (aby se škoda nezvětšovala), tak proveďte nejdříve dokumentaci, následně domluvte prohlídku a doložte dostupné doklady a domluvte se na způsobu likvidace, radí Petr Milata. Jan Marek dále zmiňuje, že důležitým trendem je digitalizace. Kromě využívání dronů pro skutečně rychlou dokumentaci škod a elektronický zápis z prohlídky mobilního technika (vč. automatického načtení fotografií do složky pojistné události) umožňujeme klientům zdokumentovat vybrané škody také přes asistovaný videohovor. Po něm klient dostává obratem na e-mail zápis o prohlídce, dodává.

Co zohlednit v pojištění?

Podle Radka Starosty dnes už zdaleka nestačí prosté pojištění majetku. Zodpovědný podnikatel myslí na to, že pojistit nestačí „jen“ majetek, budovy či vozový park a přemýšlí o všech rizicích, která ohrožují jeho podnikání, a musí myslet třeba i na pojištění zásob, odpovědnosti za své výrobky či například na to, které asistenční služby by v případě potřeby mohl využít. Je tedy třeba myslet na všechno. Snažíme se v tomto smyslu podnikatelům co nejvíce zjednodušit život a provést ho přehledně celým procesem pojištění tak, aby měl krytá všechna rizika, která konkrétně jeho podnikání mohou ohrozit, doplňuje.

Požáry, tíha sněhu i vodovodní škody (a samozřejmě celá řada dalších rizik) jsou součástí základních pojistných rizik, jejichž krytí podnikatelům v rámci pojištění většina pojišťoven nabízí. Pojistnou částku pro pojištění movitých i nemovitých věcí si vždy určuje klient. U pojistných částek vždy brát do úvahy situaci, že by došlo k totální škodě, tedy že by bylo nutné zajistit kompletní obnovu. Podle Renaty Čapkové se nevyplácí podceňovat pojištění odpovědnosti. U odpovědnostních pojištění vždy alespoň několik milionů korun; samozřejmě s rozsahem podnikání a vyšší mírou odpovědnosti i desítky milionů korun, doporučuje Eva Svobodová. U pojištění odpovědnosti je důležité vnímat zejména možné škody na zdraví, proti kterým jsou škody na majetku často zanedbatelné, doplňuje Petr Milata.

Jan Marek podotýká, že podpisem smlouvy by spolupráce s pojišťovnou končit neměla. Pokud firma zvýší hodnotu svého majetku, například rekonstrukcí provozovny, pořízením nového vybavení apod., je nutné tyto změny zohlednit i v pojistné smlouvě. Pojištění je dobře funkční, jen když se s ním průběžně pracuje. Podnikatelům tak doporučujeme čas od času vytáhnout pojistné smlouvy ze šuplíku a zkontrolovat je. Praktické je třeba sepsat seznam majetku firmy, a to jak movitého, tak nemovitého. Mnohdy se tím odhalí i další rizika, která je vhodné do pojištění zařadit a vyhnout se tomu, že by pojistná smlouva při případné škodě nedostatečně pokrývala náklady spojené s opravami, dodává.

Podle Jana Marka si podnikatelé musí dávat pozor na:

  • špatně stanovenou pojistnou částku či limit plnění,
  • nedostatečné pokrytí možných rizik,
  • zastaralou pojistnou smlouvu
  • nevhodně stanovenou spoluúčast
  • nízké zabezpečení majetku.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).