Hlavní navigace

Souhrn podmínek k uplatnění slev na pojistném: Úskalí jejich uplatnění „vyřešena“

26. 1. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Snížené pojistné za krátké úvazky u části zaměstnanců si zaměstnavatelé poprvé uplatní v měsíci únoru 2023. Sporná ustanovení se postupně vyjasňují.

Zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nabývá účinnosti 1. února 2023. Měsíc únor je tudíž prvním měsícem, kdy si mohou zaměstnavatelé uplatnit slevy na pojistném. Problematice slev se server Podnikatel.cz podrobně věnoval. Je čas na krátký souhrn podmínek a upozornění na možná úskalí. Předně musí být splněny tři základní podmínky.

Co se dozvíte v článku
 1. První podmínka – kratší pracovní úvazek
 2. Druhá podmínka – okruh dotčených zaměstnanců
 3. Třetí podmínka – uplatněný záměr
 4. Ve kterých měsících zaměstnavatel slevu neuplatní?
 5. Uplatnění slevy na pojistném
 6. Co jste se v článku dozvěděli?

První podmínka – kratší pracovní úvazek

Zaměstnanec, na kterého hodlá zaměstnavatel uplatňovat 5% slevu z pojistného, musí mít sjednán kratší pracovní úvazek, a to v rozsahu 8 až 30 hodin týdně. Jedná se o pracovní a služební poměry (posuzuje se vždy u stejného zaměstnavatele za všechny pracovní a služební poměry u jednoho zaměstnance v součtu). Dohod konaných mimo pracovní poměr se slevy na pojistném netýkají, tudíž se do tohoto limitu ani nepočítají.

Výjimkou jsou osoby mladší 21 let, kdy bude možné uplatnit slevu bez ohledu na rozsah týdenní pracovní doby.

Druhá podmínka – okruh dotčených zaměstnanců

Aby si mohl zaměstnavatel slevu na pojistném uplatnit, musí se jednat o vybranou skupinu zaměstnanců. Ty jsou uvedeny v § 7a odst. 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti:

Dotčeným skupinám zaměstnanců jsme se podrobněji věnovali v článcích:

Třetí podmínka – uplatněný záměr

Sleva nemůže být poskytnuta v případě, kdy již jiný zaměstnavatel oznámil záměr a předpokládá se, že slevu uplatňuje. Pokud tedy zaměstnanec z dotčené skupiny, na kterou lze slevu uplatnit, vykonává více zaměstnání v rámci snížených pracovních úvazků pro více různých zaměstnavatelů, přednost na poskytnutí slevy na pojistném bude mít ten zaměstnavatel, jehož oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném obdržela ČSSZ jako první. Zaměstnavatel bude oznamovat záměr prostřednictvím ePortálu ČSSZ

Oznámením záměru se rozumí okamžik jeho doručení České správě sociálního zabezpečení. V této souvislosti je zaveden nový elektronický formulář, který může být implementován do mzdového programu.

 • Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance může zaměstnavatel oznámit nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňovat, ne však dříve než dnem podání oznámení o nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání podle zákona o nemocenském pojištění. 
 • Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance zaměstnavatel oznamuje nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu podle § 9 odst. 2 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje.
Oznamování záměrů uplatnění slevy na pojistném Přečtěte si také:

Oznamování záměrů uplatnění slevy na pojistném

Ve kterých měsících zaměstnavatel slevu neuplatní?

Přestože budou splněny všechny výše uvedené podmínky, v praxi jistě nastanou situace, kdy si zaměstnavatel slevu jednoduše neuplatní. V souladu s ustanovením § 7a odst. 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti (ve znění od 1. února 2023) sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží, pokud

 • a) úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy,
 • b) úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy,
 • c) odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, překročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin; pokud zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, upraví se tento limit v poměru počtu kalendářních dnů trvání zaměstnání v kalendářním měsíci a počtu kalendářních dnů v kalendářním měsíci s tím, že výsledek se zaokrouhluje na celé hodiny směrem nahoru,
 • d) zaměstnanec uvedený v odstavci 1 písm. f) je v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 zákona o zaměstnanosti, pokud by slevu na pojistném uplatňoval tento zaměstnavatel, 
 • e) je zaměstnanec uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce podle § 120e odst. 5 zákona o zaměstnanosti.

Jestliže není v daném kalendářním měsíci splněna některá z výše uvedených pěti podmínek, záměr uplatňovat slevu zůstává (neruší se), jen si ji zaměstnavatel neuplatní.

U bodu c) je problematické uplatnění slevy u osob mladších 21 let při překročení počtu 138 odpracovaných hodin v měsíci. Pro tuto skupinu zde není výslovně uvedena výjimka, jak původně pro server Podnikatel.cz potvrdilo i ministerstvo práce a sociálních věcí. Nakonec zřejmě bude možné slevu u osob mladších 21 let i při překročení tohoto limitu uplatnit (i když to není zcela v souladu se zákonem). Česká správa sociálního zabezpečení potvrdila, že se překročení limitu 138 hodin u této skupiny sledovat nebude, protože u nich není v první podmínce vyžadováno sjednání zkráceného pracovního úvazku.

Obdobně bod b), kdy úhrn vyměřovacích základů zaměstnance připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin nesmí být vyšší než 1,15 % průměrné mzdy. Zde rovněž došlo k určitému výkladovému posunu. Nebude se pro tento účel posuzovat jen „odpracovaná doba“, jak uvádí příslušné ustanovení, ale také hodiny, za které zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy ze zákona.

Popsaný praktický postup sice není zcela v souladu s ustanovením § 7a odst. 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti bod b) a c), ale bude ČSSZ tolerován. Očekává se novela, kdy dojde k legislativnímu zpřesnění obou problematických ustanovení.

Kdy nebude moci zaměstnavatel uplatnit slevy na pojistném? Přečtěte si také:

Kdy nebude moci zaměstnavatel uplatnit slevy na pojistném?

Uplatnění slevy na pojistném

Možnost uplatnit slevu na pojistném se logicky promítne do přehledu o výši pojistného pro zaměstnavatele. Formulář byl v této souvislosti upraven a doplněn o nové řádky. Poprvé bude možné uplatnit slevu za měsíc únor 2023.

Zaměstnanci musí při uplatnění slevy zaměstnavateli poskytnout potřebnou součinnost v dokládání skutečností a oznamování změn. Zaměstnavatel zase povede potřebnou evidenci se slevami spojenou, oznamuje záměr uplatnění slev a v případě, kdy pominou důvody pro jejich uplatnění (při ukončení pracovního nebo služebního poměru se ruší automaticky), záměry zruší. Zaměstnavatel nesmí zapomenout zaměstnance před prvním uplatněním slevy písemně informovat v souladu s ustanovením § 23d odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení a stání politiku zaměstnanosti

Nový formulář záměru uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky Přečtěte si také:

Nový formulář záměru uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky

Co jste se v článku dozvěděli?

Jaké jsou základní podmínky uplatnění slevy na pojistném?

Zaměstnanec musí mít sjednán kratší pracovní úvazek, a to v rozsahu 8 až 30 hodin týdně (ne méně nebo více). Jedná se o pracovní a služební poměry (posuzuje se vždy u stejného zaměstnavatele za všechny pracovní a služební poměry u jednoho zaměstnance v součtu). Musí se jednat o vybranou skupinu zaměstnanců podle § 7a odst. 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a musí být zaměstnavatelem oznámen záměr uplatňovat slevu.

skoleni_18_3

Ve kterých měsících zaměstnavatel slevu neuplatní?

V praxi mohou nastat situace, kdy zaměstnavatel slevu v některých měsících neuplatní. Výčet těchto situací uvádí § 7a odst. 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti (ve znění od 1. února 2023). 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).