Hlavní navigace

Souhrn vládní reformy, aneb co nás čeká a nemine

17. 12. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 258398
Daňová reforma se dotkne úplně všech, ať už právnických nebo fyzických osob, podnikatelů i zaměstnanců. Business server Podnikatel.cz přinášel postupně kompletní informace o jednotlivých změnách. Nyní poskytuje shrnutí změn nejdůležitějších a nejmarkantnějších.

Daň z příjmů fyzických osob

Novela veřejných financí přináší zásadní změnu, a to zavedení tzv. rovné daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % pro rok 2008. Pro rok 2009 klesne ještě na 12,5 %. S účinností od 1.1.2008 se tedy ruší progresivní sazby daně (12 %, 19 %, 25 % a 32 %). Tím si pohorší nejnižší příjmová skupina (s dosavadním základem daně od 0 – 121 200 Kč), což by ovšem měly kompenzovat zvýšené slevy na dani na poplatníka.

Vybrané slevy na dani z příjmů fyzických osob (za zdaňovací období)
2007 2008 2009
Sleva na poplatníka 7200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Sleva na manželku/manžela s příjmem do 38 040 Kč za zdaňovací období 4200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč
Sleva při soustavné přípravě poplatníka na výkon povolání 2400 Kč 4020 Kč 4020 Kč
Sleva na dítě 6000 Kč 10 680 Kč 10 680 Kč

Další výraznou a podstatnou změnou je zavedení zcela nového pojmu – tzv. superhrubá mzda. Tato mzda bude sloužit jako základ pro výpočet daně fyzických osob (zaměstnanců), přičemž se bude skládat z hrubé mzdy a všech nákladů zaměstnavatele na zaměstnance (zdravotní a sociální pojištění).

Neříká vám nic „superhrubá mzda“? Slyšeli jste další pojmy související s reformou, které vám nejsou až tak zcela srozumitelné? Využijte našeho slovníčku pojmů.

Pokud jste nějaký pojem v našem slovníčku nenašli a chcete jej vysvětlit:

ZADEJTE DOTAZ »

Osoby samostatně výdělečně činné, které si uplatňují výdaje paušálně procentem z příjmů, už nebudou moci zahrnout do výdajů odvody za sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a za zdravotní pojištění. Výdaje určené procentem z příjmů budou jediné možné uznatelné výdaje.

Je vám daňová reforma stále ještě nejasná? Chcete se na něco zeptat? Ptejte se odborníka v naší Poradně.

Změna se zásadně dotkne i autorů, dostávajících tzv. autorské honoráře. Dosud se jim jejich honorář dosahující výše do 3 000 Kč za měsíc od jednoho subjektu danil srážkovou sazbou 10 %. Novela však počítá se zvýšením této výše až na 7 000 Kč a zároveň dochází i ke zvýšení srážkové daně na 15 %.

Další změny:

S účinností od 1.1.2008 se ruší společné zdanění manželů a často kritizovaná minimální daň.

Daň z příjmů právnických osob

Nejvýznamnější změnou v rámci daňové novely je pro právnické osoby snížení sazby daně z příjmů ze současných 24 % na 21 % v roce 2008, což se však projeví až v daňovém přiznání podávaném v roce 2009.

S účinností od 1.1.2008 se pro právnické osoby nově zavádí osvobození od daně z příjmů z prodeje podílů na dceřiných společnostech při splnění určitých předpokladů, přičemž osvobozeny budou jak příjmy z prodeje akcií, tak i z prodeje podílů.

Chcete připojit své postřehy, náměty a názory k reformě veřejných financí? Rádi byste svými příspěvky zkvalitnili obsah chystaného speciálu? Pak využijte našeho diskuzního vlákna a

VSTUPTE DO DISKUZE »

Nově se zavádí pojem finanční náklad a definují se nová pravidla pro daňovou uznatelnost finančních nákladů. Zde záleží na míře zadluženosti, resp. poměru vlastního kapitálu a dluhu.

Další změny:

S účinností od 1.1.2008 si budou moci uplatnit právnické osoby celou pořizovací cenu osobních automobilů formou odpisů jako daňově uznatelný náklad. Ruší se totiž omezení maximální vstupní ceny ve výši 1,5 mil. Kč. Zároveň se však osobní automobily přesunují do 2. odpisové skupiny a jejich lhůta odepisování tak bude 5 let.

Majetkové daně

Co se týče majetkových daní, mezi nejvýznamnější patří zřejmě osvobození od daně dědické i darovací pro první a druhou skupinu poplatníků. Kromě příbuzných v řadě přímé (děti) a manželé budou od těchto daní osvobozeni i příbuzní v řadě pobočné (tedy sourozenci, neteře, strýcové a tety) a manželé dětí (zeťové a snachy), děti a rodiče manžela atd.

V souvislosti s daní z nemovitosti dojde k osvobození od daně z nemovitosti u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví závaznou vyhláškou. Podle této vyhlášky se pak postupuje poprvé až ve zdaňovacím období roku 2009.

Aktuální odborné publikace

hledejte na serveru Knížky.cz

Podnikatel.cz doporučuje tyto publikace:

Zdravotní a sociální pojištění

U zdravotního a sociálního pojištění se zavádí maximální roční vyměřovací základ pro pojistné. Dosud se týkalo jen OSVČ, nyní nově bude platit i pro zaměstnance. Maximální výše bude stanovena ve výši 48násobku průměrné mzdy v národním hospodářství pro OSVČ, pro zaměstnance pak ve výši čtyřnásobku měsíční průměrné mzdy.

Možná nejdiskutovanější a nejvíce odsuzovanou změnou je to, že od příštího roku si nebudou moci OSVČ zahrnout do základu daně vyplacené zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Do konce roku 2007 jdou tyto zálohy na pojistné do nákladů a o ně se tedy snižuje základ pro výpočet daně z příjmů. Od nového roku už tomu tak nebude.

Přehled minimálních záloh na zdravotní, sociální pojištění a daň pro OSVČ (hlavní činnost) od 1.1.2008:

Minimální zálohy pro OSVČ od 1.1.2009
Zdravotní pojištění 1590 Kč měsíčně
Sociální pojištění důchod. + státní politika zam. 1720 Kč měsíčně
nemocenské 96 Kč měsíčně
Daň do 30 tis. Kč daňové povinnosti neplatí se
od 30 tis. do 150 tis. 40 % pololetně
nad 150 tis. 1/4 čtvrtletně

Nepřímé daně

Do nepřímých daní patří především spotřební daň a daň z přidané hodnoty (DPH). Ke změnám dochází právě u DPH, kdy snížená 5% sazba se od roku 2008 zvýší na 9 %.

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Dále se zavádí tzv. skupinová registrace k DPH, jejíž největší výhodou je to, že plnění poskytnutá mezi jednotlivými členy (ať už poskytování zboží nebo služeb) nebudou podléhat DPH. Podnikatelům i správcům daně ubude administrativa a tím i náklady.

Co se týče spotřebních daní, kromě zvýšení spotřební daně na tabák přichází vláda i se třemi zcela novými nepřímými daněmi účinnými od 1.1.2008. Jde o tzv. ekologické daně, kam patří daň z elektřiny, plynu a pevných paliv. Daň bude platit ten, kdo dodal elektřinu, plyn a pevná paliva konečnému spotřebiteli. Od daně však bude osvobozen zemní plyn, který je určen na vytápění v domácnostech a domovních kotlích, a pevná paliva určená na výrobu elektřiny. Od daně bude dále osvobozena elektřina vyrobená z ekologicky šetrných zdrojů (např. z větrných elektráren apod.).

Více informací k jednotlivým okruhům problémů naleznete v seriálu „Reforma“. Byla zde probrána již tato témata:

Zákon - paragraf
Měšec - logo

KALKULAČKA PRO VÝPOČET ČISTÉ MZDY PO REFORMÁCH »

Největší negativní změny pociťujete:

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).