Hlavní navigace

Svatba, pohřeb, zpoždění vlaku: Nárok na pracovní volno?

2. 7. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Zaměstnavatelé jsou povinni svým zaměstnancům mimo pracovní neschopnost, mateřskou a rodičovskou dovolenou, karanténu a ošetřování člena rodiny poskytnout pracovní volno a v některých případech také náhradu mzdy při dalších důležitých osobních překážkách.

Co je překážka v práci?

Překážkou v práci lze nazvat takovou skutečnost, která brání zaměstnanci ve výkonu jeho práce. Měl-li zaměstnanec podle předem stanoveného rozložení pracovní doby v den překážky pracovat, avšak z důvodu skutečnosti, která mu brání ve výkonu práce, pracovat nemůže, jde o překážku v práci. Naopak, pokud podle rozvržení pracovní doby pracovat neměl, nemůže mu vzniknout ani překážka v práci.

Pokud však zaměstnanec zamešká směnu z důvodu neomluvené nepřítomnosti (neomluvené absence) v práci, nejde o překážku v práci, ale o neplacené volno bez náhrady mzdy.

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro důležité osobní překážky, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno nejméně v rozsahu stanoveném zákoníkem práce. V některých případech i náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Podnikatel.cz doporučuje Zákoník práce

Zákoník práce
Od roku 2008 nabývají účinnosti 3 novely, z nichž zásadní a nejrozsáhlejší je prosincová legislativně-technická novela (120 změn), kterou jsou především odstraněny neprovázanosti s dalšími zákony. Další novely souvisí mj. se změnami insolvenčního zákona a zákona o nemocenském pojištění. Více o knížce.

Okruh osobních překážek v práci vymezila vláda samostatným nařízením a výčet jiných důležitých osobních překážek je uveden v zákoníku práce.

Výběr důležitých osobních překážek v práci podle Přílohy k nařízení vlády 590/2006 Sb.
Druh osobní překážky v práci Doba pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu Doba pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu
Vyšetření nebo ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení, nebylo-li možné provést mimo pracovní dobu nezbytně nutná doba
Pracovnělékařská prohlídka nebo očkování související s výkonem práce nezbytně nutná doba
Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků nezbytně nutná doba
Svatba vlastní (nárok na 2 dny, z toho 1 den obřad) 1 den 1 den
Svatba dítěte (rodiče) 1 den na obřad
Svatba rodičů (děti) 1 den na obřad
Narození dítěte – nezbytně nutná doba (týká se jen manželky/družky) převoz do porodnice a zpět účast při porodu
Úmrtí manžela, druha nebo dítěte 2 dny + 1 den na pohřeb
Pohřeb rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance 1 den + další den při obstarání pohřbu
Pohřeb prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti nezb. nutná doba, nejvýše 1 den + další den na obst.pohřbu
Doprovod manžela,druha, dítěte, rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela do zdrav.zařízení k vyšetření nezbytně nutná doba, nejvýše 1 den
Doprovod jiného rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nezbytně nutná doba, nejvýše 1 den nezbytně nutná doba, nejvýše 1 den
Pohřeb spoluzaměstnance – zaměstnance k účasti určí zaměstnavatel nezbytně nutná doba nezbytně nutná doba, nejvýše 1 den
Přestěhování do vlastního bytového zařízení 2 dny pokud je stěhování v zájmu zaměstnavatele 2 dny – stěhování z osobních potřeb zaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání před skončením pracovního poměru 2 dny pokud je stěhování v zájmu zaměstnavatele nezbytně nutná doba, nejvýše 1 půlden v týdnu ve výp.době
Vyhledání nového zaměstnání před skončením pracovního poměru (výpověď dal zaměstnavatel podle § 52 a) až e)) ZP nezbytně nutná doba, nejvýše 1 půlden v týdnu ve výp.době nezbytně nutná doba, nejvýše 1 půlden v týdnu ve výp.době

Příklady:

Zaměstnankyně na doporučení své kolegyně odjela na lékařské vyšetření do jiného krajského města. Má nárok na pracovní volno?

Zaměstnankyně má nárok na pracovní volno, i když bylo vyšetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení. Náhrada mzdy jí však přísluší jen za dobu, kterou by takovému vyšetření věnovala v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy při rozptylu svého otce?

Den konání rozptylu nelze považovat podle zákona o pohřebnictví za pohřeb. Tento zaměstnanec nemá nárok na pracovní volno ani na náhradu mzdy.

BRAND23 Workshop

Dotaz z diskuze na serveru Podnikatel.cz: Má zaměstnanec nárok na placené volno na pohřeb své bývalé tchyně? S manželem jsou již delší dobu rozvedeni.

Příloha k nařízení vlády vyjmenovává okruh osob, při jejichž úmrtí má zaměstnanec nárok na pohřeb. Bývalá tchyně mezi těmito osobami není. Nárok by vznikl v případě, že bývalá tchyně žila v době úmrtí se zaměstnancem v domácnosti.

Mezi jiné důležité osobní překážky na straně zaměstnance patří:

 1. Překážky v práci z důvodu obecného zájmu:

  • výkon veřejných funkcí – např. členové zastupitelstva ob­cí,
  • výkon občanských funkcí – svědci, tlumočníci a jiné osoby předvolané k jednání u soudu, účast při poskytnutí první pomoci, pomoci při požární ochraně a živelních událostech atd. Za plnění občanských povinností se nepovažuje účast na jednání v osobním zájmu zaměstnance nebo k němuž dal zaměstnanec podnět svým zaviněním,
  • jiné úkony v obecném zájmu.

  Mezi jiné úkony v obecném zájmu patří např.:

  • dárcovství krve a dalších biologických materiálů,
  • činnost registrovaných kandidátů a členů volebních komisí při volbách do zákonodárných sborů a zastupitelstev ob­cí,
  • účast vedoucích táborů, vychovatelů, instruktorů, středních zdravotnických pracovníků na táborech pro děti a mládež,
  • činnost dobrovolníka sčítacího orgánu při sčítání lidu,
  • činnost dobrovolného zdravotníka červeného kříže,
  • organizování zájmové tělovýchovné, sportovní nebo kulturní akce.

  Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele z důvodu obecného zájmu přísluší jen v případech stanovených v § 201 až § 203 zákoníku práce.

 2. Pracovní volno související s brannou povinností

  Přestože povinná vojenská služba byla u nás zrušena, zákoník práce pamatuje na případy, kdy může být zaměstnanec povolán k určitým úkonům na příslušný vojenský úřad nebo vojenské cvičení. Náhradu mzdy nebo platu hradí ve výši průměrného výdělku vojenský úřad.

 3. Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia

  Je-li prohlubování nebo zvyšování kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele a zasahuje-li do pracovní doby, je překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo platu.
  Příklad:
  Zaměstnavatel uložil zaměstnanci zúčastnit se semináře za účelem prohloubení kvalifikace. Zaměstnanec se školení nezúčastnil. V tomto případě lze neúčast zaměstnance na školení posuzovat jako neomluvenou nepřítomnost v práci.

Poskytujete svým zaměstnancům pracovní volno na lékařské vyšetření?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).