Hlavní navigace

Tahák pro podnikatele aneb několik rad a tipů

3. 9. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Opakovaně řešíte stejný problém a říkáte si, jak že jsme to udělali posledně? Přinášíme tahák pro účetní a podnikatele, který poslouží pro rychlejší řešení daňových a účetních problémů.

Daňová uznatelnost výdajů, pracovní cesta, DPH. Témata, která podnikatelé řeší dnes a denně. I přesto se však mohou dostat do svízelných situací. Proto business server Podnikatel.cz přináší souhrnný přehled informací, které pomohou se rychle v problematicke zorientovat.

Daňová uznatelnost výdajů

Nejčastější otázka podnikatele: „Lze to odečíst z daní?“ O co lze snížit základ daně, najdeme v § 24 zákona o daních z příjmů. Jedná se o výdaje, které podnikatel vynaložil v souvislosti se získáváním příjmů.

Čtěte více: Závazné posouzení – finanční úřad poradí, co dát do nákladů

Naopak, zákon o daních z příjmů ve svém § 25 vymezuje, co není daňovým výdajem (nákladem). Čtěte více: Novinky u daní z příjmů v roce 2009

O co lze snížit daňový základ?

 • zákonné pojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance, mzdové náklady,
 • výdaje na pracovní cesty,
 • škody, které vznikají v důsledku živelních pohrom nebo způsobené neznámým pachatelem,
 • odpisy hmotného majetku ve smyslu zákona o daních z příjmů,
 • nájemné, služby,
 • smluvní pokuty a penále,
 • reklama

Naopak, základ daně nelze snížit o:

 • sociální a zdravotní pojištění OSVČ,
 • výdaje na reprezentaci,
 • osobní spotřebu podnikatele,
 • manka a škody, které převyšují náhrady škody,
 • daň z příjmů fyzických případně právnických osob,
 • daň dědickou a darovací,
 • ostatní úroky a penále,
 • DPH u plátce DPH

Pracovní cesta, cestovní náhrady

Cestovní náhrady řešíme ve vztahu k zaměstnancům. Ale i pracovní cesta OSVČ sníží základ daně. Čtěte více: Cestovní náhrady v roce 2009

Cestovní náhrady zaměstnanců zahrnují jízdní výdaje. Zaměstnavatel určí zaměstnanci dopravní prostředek, který při pracovní cestě použije. První variantou je, že zaměstnanec využije veřejné hromadné dopravy. V takové případě předkládá zaměstnavateli jízdenky. Pokud dá zaměstnavatel svolení, může zaměstnanec použít i soukromé vozidlo.Pak má zaměstnanec nárok na základní náhradu za použití vlastního automobilu a náhradu za spotřebované pohonné hmoty.

Cestovní náhrady zaměstnance zahrnují také:

 • stravné,
 • proplacení výdajů za ubytování,
 • ostatní náklady, které jsou spojeny s pracovní cestou,
 • kapesné u zahraniční pracovní cesty.

OSVČ může také odjet na pracovní cestu. I OSVČ pak má nárok na proplacení cestovních náhrad. Čtěte více: Jak uplatnit cestovné do nákladů?

Zaměstnanecké benefity

Výhody pro zaměstnance od zaměstnavatele jsou také upraveny zákonem o daních z příjmů. Některé benefity, které jsou u zaměstnanců oblíbené, nesníží daňový základ podnikatele. A podnikatel je tak platí ze své kapsy. Čtěte více: Změny zákona o daních z příjmů 2009

Jak to vypadá se zaměstnaneckými benefity ve vaší firmě?

Daňově zakázané jsou nepeněžní plnění ve formě příspěvku na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce. Do nákladů podniku nelze zahrnout ani plnění, které se váže k možnosti užívat rekreační, zdravotnické, vzdělávací nebo předškolní zařízení. Čtěte více: Jak na osekávání zaměstnaneckých benefitů v krizi.

Do daňově uznatelných nákladů nepatří ani nealkoholické nápoje na pracovišti. Čtěte více: Není pití jako pití. Některé může zaměstnanci podrazit nohy.

nástroje v mkt - tip

Přiznání k DPH

Plátcem DPH je podnikatel, který je zaregistrován u finančního úřadu. Plátcem se podnikatel stává dobrovolně, na základě vlastní žádosti nebo povinně ze zákona. Povinně se registrují podnikatelé především z důvodu překročení obratu. Obrat se sleduje za nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud obrat přesáhne částku 1 milion korun, stává se podnikatel plátcem DPH. Čtěte více: Daňová evidence u plátce DPH

V současné době jsou platné dvě sazby DPH. Základní sazba je 19 % a snížená sazba 9 %. Nepřímé daně, kam patří i DPH, plní státní rozpočet. Současný ministr financí navrhuje zvýšení sazeb DPH, které může značně posílit příjmy státu. Čtěte více: DPH není nikdy dost, shrnutí legislativních změn

Formulář pro vyplnění daňového přiznání je pouze dvoustránkový. Řádky, které se nejčastěji vyplňují, jsou vizuálně zvýrazněné, jsou tmavozeleně podbarvené, což usnadní orientaci při vyplňování přiznání. Daňové přiznání se odevzdává do 25. dne po ukončení zdaňovacího období, kterým je v tomto případě kalendářní měsíc nebo čtvrtletí. Čtěte více: Přiznání k DPH v roce 2009 vyplníte hra­vě

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).