Hlavní navigace

Není pití jako pití - některé může zaměstnanci podrazit nohy

18. 6. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Pít se musí i v práci. Některé nápoje mají charakter ochranného nápoje, některé mohou být zajištěny zaměstnavatelem z důvodu zlepšení pracovních podmínek a jiné mohou zaměstnanci podrazit nohy. Dnes vše o pití na pracovišti.

Povinné pití – ochranný nápoj je daňovým nákladem zaměstnavatele. Zákoník práce v § 104 odst. 3 definuje, že je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům ochranné pracovní prostředky, oděvy, čistící prostředky, ale také ochranné nápoje. Ochranné nápoje se poskytují ve smyslu nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zaměstnavatel má povinnost vytvářet zdravé a bezpečné pracovní podmínky všem osobám, které se zdržují s jeho vědomím na pracovišti. Zaměstnavatel poskytováním nápojů přispívá k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem. Ochranný nápoj se poskytuje na pracoviště nebo v jeho blízkosti, tak, aby byl snadno pro zaměstnance dostupný.

Čtěte více: Zákon jednoznačně neřeší daňové výdaje

Co lze považovat za ochranný nápoj?

Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný, nesmí obsahovat více než 6,5 % cukru, maximální množství alkoholu nesmí překročit 1 %. Je-li ochranný nápoj určen pro mladistvé, nesmí obsahovat alkohol vůbec.

Teplo podle druhu práce

Ochranné nápoje se podávají v horkých provozech, tak i studených. Nápoje, které chrání před zátěží teplem, se poskytují v množství, které odpovídá 70 % tekutin a minerálních látek, které se ztratí za osmihodinovou směnu pocením i dýcháním. Hygienický limit ztráty tekutin za osmihodinovou pracovní směnu je 1,25 litru. Čtěte více na Vitalia.cz: Pitný režim: Není 2,5 litru denně nesmysl?

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. specifikuje přijatelné teploty na pracovišti, ale také mimořádně teplé dny. V příloze č. 1 zmíněného nařízení,jsou uvedeny třídy práce podle energetického výdaje. Následuje stanovení definice hodnot přípustných mikroklimatických podmínek. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla více než 30 stupňů Celsia.

Třídy práce v příkladech

Třída práce
Třída práce Druh práce
I Práce v sedě, administrativní práce, práce na počítači, laboratorní práce
II a Lehká manuální práce rukou, řízení dopravních prostředků, kusová práce, pokladní
II b Práce vstoje, zapojení obou rukou – dělnické profese, svářeči, lakýrníci
III a Údržba strojů, mechanici, práce ve stavebnictví, skladníci, řezníci na jatkách, pekaři..
III b Tradiční výstavba, foukači skla, práce na lisu v kovárnách, zemědělství
IV a Práce s lopatou, břemena o váze 25 kg, lesnictví, strojní kování
IV b Práce v hlubinných dolech, lomech, ruční práce v zemědělství
V Transport těžkých břemen, výkopové práce, ruční ražba v dolech

Nárok na ochranný nápoj mají zaměstnanci, kteří vykonávají druh práce třídy II b a vyšší, pokud jsou překračovány maximální přípustné operativní teploty.

Zima je do 4 stupňů Celsia

Ochranné nápoje ve studeném prostředí se poskytují teplé, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Ochranné nápoje chránící před chladem se poskytuje při trvalé práci na pracovišti, kde je udržována trvale teplota nižší než 4 stupňů Celsia nebo osobám, které pracují venku, a teplota naměřená zastíněným teploměrem je v průběhu směny nižší než 4 stupně Celsia.

Nápoje jako zaměstnanecký benefit?

Čaj, káva a další občerstvení pro zaměstnance jsou jedním z nejvíce využívaných benefitů zaměstnavatelů. Od základu daně si však nealkoholické nápoje na pracovišti odepsat zaměstnavatel nemůže. Nápoje na pracovišti jsou, podle § 25 odst. 1 písm. zn zákona o daních z příjmů, nepeněžním plněním zaměstnavatele zaměstnancům a patří mezi výdaje, které neovlivní základ daně.

Čtěte více: Osekávání zaměstnaneckých benefitů v krizi

Poskytujete zaměstnancům nápoje na pracovišti?

Zaměstnanec nápoje jako nepeněžní příjem nedaní

Jak je to na straně zaměstnavatele je jasné. Co ale zaměstnanec, jako příjemce nepeněžitého plnění? Zaměstnanec je od daně v tomto případě osvobozen. Do konce roku 2006 mohl čerpat nepeněžité plnění formou nealkoholických nápojů v jakémkoli množství. Od roku 2007 je tento příjem zaměstnance od daně osvobozen, jen pokud je hrazen ze sociálního fondu, ze zisku zaměstnavatele po zdanění nebo na vrub výdajů, které nejsou výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatele podle § 24 Zákona o daních z příjmů.

Čtěte více: Nápoje do nákladů? Ano, ale jen částečně.

… a když pije zaměstnanec příliš?

Pracovní poměr může být podle Zákoníku práce kvůli pití i ukončen. Nemáme tím na mysli, že by se zaměstnanec nemohl v průběhu pracovní směny občerstvit. Pít je zdravé. K ukončení pracovního poměru může dojít z důvodu konzumace alkoholických nápojů a opilosti.

Zaměstnavatel může výjimečně zrušit pracovní poměr okamžitě, porušil-li zaměstnanec své povinnosti zvlášť hrubým způsobem (§ 55 Zákoník práce), nebo ukončí pracovní poměr výpovědí.

školení účto leden 23 Kučerová

Okamžité zrušení je nutno provést vždy písemně. Zaměstnavatel musí skutkově vymezit důvod okamžitého ukončení pracovního poměru, aby se následně nemohl důvod zaměnit.

Zákoník práce ale nedefinuje výčtem porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnavatel tedy řeší situaci individuálně, přihlíží na celkovou situaci i na samotného zaměstnance, na dosavadní zkušenosti se zaměstnancem, zaměstnavatel přihlíží i k tomu, jaké pracovní zařazení zaměstnanec v podniká má. Význam při řešení alkoholu na pracovišti má i to, zda již dříve zaměstnanec jakkoli své povinnosti porušil. Pokud však zaměstnanec poruší současně i nějaké další právní předpisy, například řidič z povolání zasedne pod vlivem alkoholu za volant, není co řešit.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).