Hlavní navigace

Problémy kolem uplatnění DPH u poštovného zažehnány?

2. 11. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Dubnová novela zákona o DPH přinesla nejen zdražení poštovních služeb, ale i možnost odpočtu zaplacené daně. Čtěte jaké komplikace podnikatelům přinesla.

Úprava, kterou do problematiky osvobození poštovních služeb vnesla novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. dubna 2011, se mohla na první pohled jevit jako drobná. V celém paragrafu 52 šlo pouze o doplnění slovního spojení „v rámci této licence“. Slovní vsuvka však měla výrazný dopad na cenu poštovních služeb i komplikace kolem vystavování daňových dokladů.

Nové podmínky pro osvobození poštovních služeb od DPH

Zpřesnily se podmínky, za kterých držitel licence osvobozuje poštovní služby. Osvobození od daně se v souladu se zákonem o DPH vztahuje pouze na tzv. základní služby, které má držitel licence povinnost zajišťovat, a které jsou poskytovány v rámci této licence. Zjednodušeně řečeno – na základní služby, na které má Česká pošta monopol. Od 1. dubna se na všechny ostatní služby vztahuje DPH v dvacetiprocentní sazbě. Čtěte také: Jak je to s DPH u kombinace různých příjmů? Poradili odborníci

Podle zákona o poštovních službách je poštovní službou činnost prováděná na základě poštovní smlouvy a podle podmínek stanovených tímto zákonem za účelem dodání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky. Základní službou je pak dodání písemných zpráv a jiných věcí do stanovené hmotnosti a dodání poukázané částky, které musí být ve veřejném zájmu zajištěno na celém území státu. Hovoří se pouze o tuzemsku. Na poštovní zásilky do nebo ze zahraničí nemá Česká pošta monopol.

Zdražení poštovních služeb

Česká pošta reagovala na změnu zákona novým ceníkem služeb. Na svých internetových stránkách informovala, že z důvodu novely zákona je povinna od data její účinnosti DPH ve výši 20 % u služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek, vnitrostátní i mezinárodní služby EMS (Express Mail Service), Obchodní balík, Obchodní psaní, jejich doplňkové služby a příplatky, např. převzetí zásilky EMS, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí u odesílatele apod. Čtěte také: Tuzemský reverse – charge: od ledna 2012 i pro stavební a montážní práce

Osvobození neplatí pro individuálně sjednané poštovní služby

Osvobození od daně se nadále nevztahuje na tzv. individuálně sjednávané poštovní služby. A to přesto, že to není v zákoně o DPH vysloveně uvedeno. Jedná se o služby, které jsou sjednávány individuálně, tzn. na základě uzavřené individuální smlouvy, nikoliv obecně platným ceníkem. Tato změna vyplynula z § 6 odst. 4 písm. c a § 34a odst. 3 zákona o poštovních službách. Podle těchto ustanovení není možné individuálně sjednávat ceny u základních služeb, tj. služeb poskytovaných v rámci licence. Promítnutím do zákona o DPH tak došlo podle odborníků pouze o potvrzení této skutečnosti.

A jaký je praktický přínos ustanovení dubnové novely zákona o DPH?

Mimo uvedené zdražení poštovních služeb, které postihlo prakticky veškerou veřejnost, přinesla úprava komplikace podnikatelům plátcům DPH. Nově musí rozlišovat, zda se jedná o základní službu, na kterou má Česká pošta monopol, nebo o individuální službu. Příkladem může být situace, kdy pošta poskytne plátci DPH služby v oblasti dodání poštovních zásilek. Takové služby odpovídají běžným podmínkám a cenám stanoveným obecně platným ceníkem. Služby jsou osvobozeny bez nároku na odpočet daně podle § 52 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Čtěte také: Daňová reforma zatočí s drobnými investory. Přežijí? Zjistili jsme za vás

Jiné je to při dodání poštovních zásilek na základě podmínek a cen sjednaných v individuální smlouvě. Tyto individuální poštovní služby nejsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 52 odst. 2 zákona o DPH. Jedná se o zdanitelné plnění, které podléhá základní dvacetiprocentní sazbě daně. Samozřejmě s nárokem na odpočet daně. A k tomu je třeba vlastnit daňový doklad.

Komplikace kolem vystavování daňových dokladů

Každý daňový doklad musí splňovat podmínky dané § 28 zákona o DPH. Například při odeslání „Obchodního balíku“ a následném uplatnění daně na vstupu si musí plátce daně vyžádat od pošty zjednodušený daňový doklad. Podací lístek k uplatnění DPH logicky nestačí.

MM_socky3

A to byl kámen úrazu uvedené změny. Zpočátku skutečně docházelo k  problémům a ne vždy obdržel zákazník – plátce DPH na poště zjednodušený daňový doklad, na základě kterého mohl nárok na odpočet daně uplatnit. Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila i tisková mluvčí České pošty Marta Selicharová. Pošta pak vystavovala na žádost zákazníka doklad dodatečně, což přineslo komplikace zejména zákazníkovi, uvedla Selicharová. Dodala, že postupně se to podařilo snížit s osvojením nových postupů jednotlivými přepážkovými pracovníky. Ale zejména s narůstajícím obeznámením zákazníků plátců DPH o zdanění konkrétní služby a tudíž nutnosti vyžadovat zjednodušený daňový doklad ihned na poště při poskytnutí služby, tj. např. při podání „Obchodního balíku“. Podle tiskové mluvčí v současnosti již počet stížností a případně požadavků na dodatečné vystavení dokladu na plnění podléhající zdanění značně poklesl. Čtěte také: Kdy použít sníženou sazbu DPH při stavebních a montážních pracích?

Přefakturace poštovních služeb

Dopad legislativní změny se logicky projevil i při případné přefakturaci poštovních služeb. V případě individuálně přijatých služeb plátce daně dále „přefakturovává“ včetně daně z přidané hodnoty. Je však možné postupovat i v souladu s ustanovením § 36 odst. 11 zákona o dani z přidané hodnoty. Plátce daně neuplatní při přefakturaci služeb daň na výstupu, na druhou stranu však nesmí u přijaté služby uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Samozřejmě za dodržení podmínky, že „přefakturovává“ za částku, jež za přijatou službu zaplatil. Tato položka se v účetnictví nebo v evidenci k dani z přidané hodnoty projeví jako průběžná položka.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).