Hlavní navigace

Vláda schválila program Antivirus. Spouští se 1. dubna a není to apríl

1. 4. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Oproti původním předpokladům se bude kompenzovat náhrada superhrubé mzdy, nikoli hrubé. Známe metodiku a konkrétní podmínky programu.

Žádosti se budou podávat již od pondělí 6. dubna 2020. Celý proces bude probíhat elektronicky a náhrady mezd dorazí na účty zaměstnavatelů v řádu dní.

Co se dozvíte v článku
  1. Program Antivirus
  2. Délka trvání programu Antivirus
  3. Udržitelnost pracovních míst
  4. Příspěvek v režimu A
  5. Příspěvek v režimu B

Program Antivirus

V rámci zmírnění negativních dopadů pandemických opaření připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí speciální Program podpory zaměstnanosti Antivirus (pro měsíce březen a duben 2020 se spouští 1. dubna 2020). Týká se podniků, které byly díky nařízením vlády nuceny uzavřít provoz, ale i těch, kterým se výrazně snížily tržby a byly by bez pomoci vlády nuceny uzavřít provoz.

Zaměstnavatelé jsou i v době ochranných opatření státu nuceni postupovat podle zákoníku práce, a přestože jejich zaměstnanci nepracují, případně pracují v omezeném režimu, jsou nuceni jim platit náhradu mzdy. Samozřejmě bez kompenzace výdělečnou činností zaměstnavatele.

Stát bude zaměstnavatelům vyplácet finanční příspěvek na náhradu mzdy po dobu překážek v práci. Ať už se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance (nařízenou karanténu) nebo zaměstnavatele ve spojení s opatřeními souvisejícími s šířením nákazy COVID-19. Ovšem jedná se o zaměstnavatele z takzvané podnikatelské sféry, příspěvek není určen zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky jsou kryty veřejnými rozpočty. Jednoduše řečeno, příspěvek se bude týkat mzdy, nikoli platu.

Délka trvání programu Antivirus

Z programu Antivirus bude možné hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů vzniklých po datu vyhlášení nouzového stavu, tj. po datu 12. března 2020 do 30. dubna 2020. V případě, že vláda schválí jeho prodloužení, bude se vztahovat i na měsíc květen.

Program se bude vyplácet prostřednictvím úřadů práce. Veškeré potřebné úkony mezi zaměstnavatelem a úřadem práce budou realizovány dálkovým způsobem v digitální podobě. Zaměstnavatel musí vždy postupovat v souladu se zákoníkem práce, v žádosti uvede, v jakém režimu překážky se nachází. Úřad práce nebude posuzovat soulad vzniku překážky s důvody stanovenými v zákoníku práce, to přísluší inspektorátům práce.

Poskytnutí příspěvku bude vázáno na povinnost zaměstnavatele vyplatit zaměstnancům náhrady mzdy a odvedení zákonných odvodů. Jeho úmyslné zneužití může být klasifikováno jako trestný čin.

Udržitelnost pracovních míst

Příspěvek se bude týkat pouze zaměstnanců v pracovním poměru s účastí na nemocenském pojištění (nikoli např. dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti). Podmínkou je, že jim ke dni vyúčtování nebyla dána výpověď a ani nejsou ve výpovědní době (výjimkou je výpověď dle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce). Bylo rozhodnuto, že se bude vztahovat i na agenturní zaměstnance. Ovšem pracovní poměr s agenturou práce musel být sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu (12. března 2020) a trvá po celou dobu trvání programu Antivirus.

Pro poskytnutí příspěvku je nutné uzavřít dohodu mezi zaměstnavatelem a úřadem práce. Dohoda bude uzavřena na základě předložení písemné žádosti zaměstnavatele (webová aplikace bude spuštěna 6. dubna 2020). Předpokladem je, že alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru (musí být účasten nemocenského pojištění) spadá do podmínek režimu A nebo B.

Oproti původnímu návrhu bude stát zaměstnavatelům kompenzovat náhradu ve výši superhrubé mzdy, tj. včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Tím sice dojde k takzvanému přeposílání odvodů, ale stále jde o výhodnější variantu než kompenzace náhrady ve výši hrubé mzdy.

Příspěvek v režimu A

Tato varianta se týká náhrady překážky na straně zaměstnance, a to nařízené karantény, kdy zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy dle § 192 zákoníku práce. A dále překážky na straně zaměstnavatele, kdy došlo díky krizovým usnesením vlády a mimořádným opatřením orgánů ochrany veřejného zdraví k uzavření provozů. Jedná se o překážku dle § 208 zákoníku práce (zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům 100 % průměrného výdělku).

Výše příspěvku zaměstnavateli činí 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance přitom činí 39 000 Kč (je odvozena od aktuální průměrné mzdy).

O rozdílech v překážkách v práci na straně zaměstnavatele více v článku: Vláda schválila firmám kurzarbeit. Žádosti již od dubna

Příspěvek v režimu B

Také zde se jedná o překážky na straně zaměstnavatele, ovšem dle § 207 až 209 zákoníku práce. Zaměstnavatel díky mimořádným opatřením nemůže přidělit zaměstnancům práci. Jde o překážky vyvolané:

  • a) nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek na jejich straně (nařízená karanténa, ošetřovné) – § 208 zákoníku práce,
  • b) snížením odbytu produkce zaměstnavatele § 208 zákoníku práce (v případě dohody s odbory nebo vydání interního předpisu § 209 zákoníku práce),
  • c) nedostatkem vstupů (§ 207 zákoníku práce).

Ministerstvo práce a sociálních věcí v připravené metodice slibuje, že s ohledem na rozsah opatření a potřebu maximalizovat snížení administrativní zátěže jak na straně zaměstnavatele, tak státní správy, je předjímáno, že vzniklé překážky na straně zaměstnavatele mají souvislost s nákazou COVID-19.

Content First

Zaměstnavatel po dobu těchto překážek vyplácí 60–100 % náhrady mzdy a kompenzace státu činí 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů zaměstnavatele. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance v tomto případě činí 29 000 Kč.

V případě částečné nezaměstnanosti, tj. překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 209 zákoníku práce, je nezbytná dohoda s odbory nebo účinný interní předpis. Více v článku: Částečná nezaměstnanost má háček. Nebude pro všechny

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).