Hlavní navigace

Výdajové paušály se ještě více omezí. Změny mohou platit už pro rok 2017

6. 4. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Stropy výdajových paušálů se sníží o polovinu. Na druhou stranu se OSVČ s paušály vrací zvýhodnění na dítě a sleva na manželku/manžela.

OSVČ se navíc budou moct rozhodnout, zda pro letošní zdaňovací období využijí tuto novou zákonnou úpravu.

Čtěte také: 10 hlavních změn, které přináší v pátek schválený daňový balíček

Omezují se paušály

Poslanci včera nepodpořili senátní úpravy a schválili daňový balíček v původním znění. Na podnikatele tak čeká řada změn. V rámci daňového balíčku se sice OSVČ s paušály vrátilo daňové zvýhodnění na dítě a sleva na manželku (manžela), zároveň se však opět omezily výdajové paušály. Mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, se snižuje o 50 % na 1 milion korun. Paušál půjde využít i při vyšších příjmech, maximálně jím ale budete moct uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně jde o následující stropy:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč
  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 400 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 300 tisíc Kč

Některé OSVČ na změnách mohou vydělat, řadu jiných to ale může připravit až o statisíce korun ročně. Návrat zvýhodnění nemusí pomoci ani podnikatelům s dětmi, jelikož jej může uplatňovat jen jeden z rodičů. V řadě případů tak zvýhodnění místo OSVČ uplatňoval její protějšek, který byl například v pracovním poměru. Návrat zvýhodnění za cenu omezení paušálů se jim tak v konečném důsledku nemusí vyplatit, a to i když mají více dětí.

Čtěte více: Spočítali jsme, že změny u paušálů mohou některé OSVČ přijít na statisíce korun

Kdo má třeba nižší příjmy a zvýhodnění nebo slevu na manželku chce uplatnit, může tak učinit již za zdaňovací období roku 2017. Součástí zákona je totiž i přechodné ustanovení, dle kterého si podnikatelé budou moct za zdaňovací období 2017 vybrat, zda využijí novou úpravu (tedy nižší strop pro výdaje a návrat zvýhodnění a slevy), či stávající (vyšší stropy a bez zvýhodnění a slevy).

Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé a další dítě

Balíček dále zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Na první dítě sice zvýhodnění zůstává ve stejné výši, na druhé ale vzroste na 19 404 korun a na třetí a každé další dítě na 24 204 korun. Maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna. Výše daňového zvýhodnění se změní v průběhu roku 2017. Při ročním zúčtování nebo daňovém přiznání za rok 2017 se použijí vyšší částky za celé zdaňovací období. Jestliže poplatník nepožádá o roční zúčtování daní ani nepodá daňové přiznání, o vyšší daňové zvýhodnění za měsíce do účinnosti zákona přijde.

Kromě zvýšení ale zároveň došlo ke zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti. Nově se do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání bonusu, nebudou započítávat příjmy z nájmu a kapitálového majetku. Bude se jednat pouze o takzvané aktivní příjmy, tedy příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. Jelikož zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, změna se použije až pro zdaňovací období roku 2018.

Změny u slev u invalidů

Mění se podmínky pro uplatnění slevy z titulu držitele průkazu ZTP/P a přiznání invalidity. Nově bude rozhodující okamžik jejich přiznání a ne okamžik vydání průkazu nebo pobírání invalidity, jako je tomu dnes. Změny se návazně projeví i při uplatnění zvýšené slevy na manželku a zvýšeném daňovém zvýhodnění. Protože jde o změny ve vztahu k daňovému přiznání, využijí se až pro zdaňovací období roku 2018.

Nový institut nespolehlivé osoby

Novela zavádí k institutu nespolehlivého plátce i institut nespolehlivé osoby, který má zamezit snahám některých podnikatelů vyhnout se označení nespolehlivého plátce. V případě rozhodnutí správce daně může být za nespolehlivou osobu označena jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty (obdobné podmínky jako u nespolehlivého plátce). Nejedná se tedy pouze o povinnosti vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty, ale rovněž o povinnosti vyplývající z daňového řádu.

Čtěte více: Nespolehliví nebudou jen plátci DPH, chystá se nový institut nespolehlivých osob

Úpravy paušální daně

Novinky začnou platit i u paušální daně, o kterou budou moct nově požádat i podnikatelé se zaměstnanci. Žádost o stanovení daně paušální částkou podle nových pravidel půjde podat už na toto zdaňovací období. Termín pro její podání má vypršet 31. května 2017. Správce daně daň na toto zdaňovací období stanoví po projednání s poplatníkem nejpozději do 15. září 2017.

Prohlášení půjde podat elektronicky

Dále se má rozšířit okruh způsobů, jakými může poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti učinit prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 zákona o daních z příjmů. Nově půjde učinit Prohlášení k dani i elektronicky. Schválený zákon by měl také dle ministerstva financí otevřít cestu k vyšší elektronizaci platebního styku s úřady. Napříště by mělo být snadnější zaplatit daně, cla, poplatky a jiná peněžitá plnění platební kartou, pokud se konkrétní úřad rozhodne tuto možnost placení poskytnout.

Pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) se stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Jelikož nelze měnit v průběhu roku způsob zdanění, využije se nový limit pro zdanění srážkovou daní až pro zdaňovací období roku 2018.

Čtěte více: Daňový balíček a účinnost změn

Rozšiřuje se reverse-charge

V neposlední řadě se rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti na poslední skupiny komodit, u kterých to směrnice EU o DPH výslovně umožňuje. Jde o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních nebo montážních prací, dále o dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a rovněž dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu. Novela rovněž zavádí ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty virtuální měnou.

Kdy bude norma účinná?

Co se týče účinnosti normy, poslanci odmítli pozměňovací návrhy Senátu, které účinnost posouvaly na červenec letošního roku. Norma tak byla odhlasována s účinností 1. dubna 2017, tedy dnem, který již byl. Zákon o sbírce zákonů ovšem stanovuje, že v případě, kdy den nabytí účinnosti předchází dSi vyhlášení právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, zákon nabude účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Vzhledem k tomu, že zákon ještě musí podepsat prezident, dá se očekávat, že ve Sbírce bude publikován až na konci dubna či v květnu.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).