Hlavní navigace

Vyšší mateřská i vyrovnávací příspěvek. Dotknou se změny i podnikatelů?

10. 9. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Mimo záměnu pojmů „mateřská dovolená“ za „mateřskou péči“ se zvažuje i zvýšení dvou nemocenských dávek. Změna však nebude pro všechny.

Vlivem navrženého algoritmu výpočtu se dotkne jen pojištěnců se středními a vyššími příjmy. Nemocenská dávka by byla adekvátní jejich výdělkům.

Sjednocení redukčních hranic

Novela zákona o nemocenském pojištění s číslem sněmovního tisku 85 by mohla zvýšit nemocenské dávky pojištěncům se středními a vyššími příjmy. Konkrétně peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Tyto dávky jsou vypočítávány z redukovaného vyměřovacího základu, což výrazně znevýhodňuje rodiče s vyššími příjmy. Navrhovaná úprava znevýhodnění zmírňuje faktickým zrušením redukce vyměřovacího základu. U těchto dávek by se sjednotila procentuální úprava u všech redukčních hranic na 100 %.

§ 21 zákona o nemocenském pojištění

Denní vyměřovací základ se u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství upraví pro výpočet tak, že do

  • částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží (současné znění)
  • částky třetí redukční hranice se počítá 100 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží (navržené znění). 

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitou pomoc v mateřství ovlivňují předchozí výdělky za posledních 12 měsíců. V podstatě jde o průměr přepočítaný na jednotlivé dny, tj. stanoví se denní vyměřovací základ. Vyměřovací základ se dále redukuje výše uvedeným způsobem. Redukční hranice se každoročně mění. V letošním roce se z částky do 1000 Kč započítá 100 procent, z částky nad 1000 Kč do 1499 Kč se započítá 60 procent, z částky na 1499 Kč do 2889 Kč započítá 30 procent, k částce nad 2889 Kč se nepřihlíží.

Denní dávka mateřské činí sedmdesát procent takto zredukovaného vyměřovacího základu, tj. průměrného příjmu rozpočítaného na den.

Příklady pro zaměstnance (měsíc 30 kalendářních dnů)

Měsíční hrubý příjem Měsíční PPM aktuálně Měsíční PPM po změně
30 000 Kč 20 730 Kč 20 730 Kč (nemění se)
35 000 Kč 22 920 Kč 24 180 Kč
40 000 Kč 24 990 Kč 27 660 Kč

Příklady pro OSVČ – pro zjednodušení počítáno dle placené měsíční zálohy na nemocenské (měsíc 30 kalendářních dnů)

Měsíční záloha na nemocenské Měsíční PPM aktuálně Měsíční PPM po změně
500 Kč 15 030 Kč 15 030 Kč (nemění se)
800 Kč 22 830 Kč 24 831 Kč
1000 Kč 26 430 Kč 30 030 Kč

Je zřejmé, že případné zvýšení ovlivní jen malou část podnikajících rodičů. Ne každý má stanoveny takto vysoké měsíční zálohy na nemocenské pojištění. Pro výpočet peněžité pomoci OSVČ dle placené měsíční zálohy v roce 2018 lze využít kalkulátor serveru Podnikatel.cz

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Změna se dotkne i vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Ten je poskytován pouze zaměstnaným matkám. A to takovým, které jsou z těhotenství nebo mateřství převedené na jinou, hůře placenou pracovní pozici. Podmínkou je, že jejich původní práce je pro těhotné ženy a kojící matky do konce devátého měsíce po porodu zakázaná.

Zde se rovněž počítá s redukčními hranicemi (sto, šedesát a třicet procent). V případě schválení novely se denní vyměřovací základ započítá ze sto procent.

Novelu zákona o nemocenském pojištění, k níž vláda zaujala neutrální stanovisko, aktuálně čeká druhé čtení. Termín účinnosti byl původně navržen na 1. září 2018. Zda a v jakém termínu nabude účinnosti, není prozatím jasné. O jejím dalším osudu bude server Podnikatel.cz informovat.

O nedávno zavedené nové nemocenské dávce čtěte v článku Dlouhodobé ošetřovné bude možné čerpat již v červnu 

Mateřská a rodičovská péče

S peněžitou pomocí v mateřství souvisí i následující navržená změna. Tentokrát se jedná o novelu zákoníku práce. Zde legislativci zvažovali výměnu pojmů u překážek v práci, a to mateřskou a rodičovskou dovolenou za mateřskou a rodičovskou péči. Jde o novelu s číslem sněmovního tisku 212, která upozornila na pojem „dovolená“.

O dalších připravovaných novinkách v oblasti zaměstnání v aktuálním článku Legislativní novinky roku 2019 pro zaměstnavatele. Nové i „staronové“

Účel dovolené je samozřejmě zcela jiný než účel institutu překážek v práci. Dle důvodové zprávy k novele je jím poskytnutí souvislého, delší dobu trvajícího pracovního volna zaměstnancům za účelem obnovy pracovní síly, zotavení a zachování či upevnění zdraví. Mateřská dovolená a rodičovská dovolená nicméně nejsou podmnožinou institutu „dovolená“, ale jsou samostatnými instituty. Tento stav je nevyhovující a vytváří nejasnosti ohledně obsahu zákonných pojmů. Přejmenováním „mateřské dovolené“ na „mateřskou péči“ a „rodičovské dovolené“ na „rodičovskou péči“ by došlo k zpřehlednění právního řádu. Bylo by nesporné, že „mateřská péče“ a „rodičovská péče“ nejsou podmnožinami zákonného pojmu „dovolená“.

Vláda však s novelou nesouhlasí, což vyjádřila ve svém stanovisku. Pojmy mateřská a rodičovská dovolená považuje za vyhovující, tradiční a v právním řádu vyskytující se desítky let. Zařazením těchto institutů do části osmé zákoníku práce samo o sobě deklaruje, že se nejedná o instituty, jejichž hlavním smyslem je odpočinek a zotavení, nýbrž instituty opravňující zaměstnance k čerpání pracovního volna, tedy „dovolení se z práce“, za účelem péče o dítě.

ebf 24 - tip duben

Navíc samotný návrh novely zákona není důsledný. Terminologickou změnu mění pouze v pěti zákonech, ale pojmy, jako je mateřská a rodičovská dovolená, jsou obsaženy v právním řádu v mnoha dalších zákonech. Navíc by bylo potřeba měnit již zavedené formuláře napříč celou oblastí sociálního zabezpečení. Mateřská zřejmě nadále zůstane mateřskou a rodičovská rodičovskou.

Nemáte jasno v pojmech mateřská, rodičovská a otcovská? Vysvětlujeme v článku Otcové dětí a čerpaná mateřská, rodičovská a otcovská

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).