Hlavní navigace

Zahraniční stravné se v roce 2016 mění

2. 11. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Zahraniční stravné se od roku 2016 v řadě zemí zvyšuje. Čtěte, o kolik a v kterých zemích bude nutné zaměstnancům vyplatit více.

Ministerstvo financí každoročně k 1. lednu nového roku stanovuje sazby pro zahraniční stravné. Není vyloučena ani situace, kdy se výše sazeb stravného nezmění. Tak tomu ale zřejmě pro rok 2016 nebude, jelikož návrh vyhlášky pro rok 2016 obsahuje hned několik podstatných změn.

Nová vyhláška o stanovení výše zahraničního stravného

Cílem navržených změn je zajistit zaměstnancům dostatečnou finanční kompenzaci v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování. Základní sazby stravného pro jednotlivé země mají zohlednit rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích. Nárok na zahraniční stravné je sice zakotven v zákoníku práce, ovšem jednotlivé sazby uvádí právě vyhláška o stanovení výše zahraničního stravného. Vyhlášku připravuje ministerstvo financí na základě návrhu ministerstva zahraničních věcí. Částky ve vyhlášce stanovené mají pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V uvedených oblastech jde podle důvodové zprávy k vyhlášce většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, zpravidla pouze hotelových restaurací, kde se lze bezpečně stravovat.

Zahraniční stravné

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Návrh vyhlášky zahraničního stravného pro rok 2016 je připraven.

Pro státní zaměstnance (zaměstnavatelem je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, kdy náklady na platy jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona) jsou sazby zahraničního stravného uvedené ve vyhlášce závazné. V souladu s ustanovením § 179 zákoníku práce však mohou být navýšeny pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou. Výjimkou je speciální úprava této oblasti pro některé vybrané osoby dle zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Ostatní zaměstnavatelé (podnikatelská sféra) mohou svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou dokonce snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, případně o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. Na druhou stranu ale mohou stanovené sazby také zvýšit a tím své zaměstnance vybavit částkami vyššími, než určuje vyhláška pro zahraniční stravování. Tyto částky budou do výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného daňově uznatelné. Nadlimitní částka se stane součástí mzdy zaměstnance (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění).

Poskytnutí zálohy na stravné zaměstnanci

Vyhláška uvádí pouze cizí měny, tj. eura, americké dolary, anglické libry a švýcarské franky, které se dají běžně nakoupit v tuzemských bankách nebo v mimobankovních směnárnách, aby tak nevznikaly zaměstnavatelům potíže při vybavování pracovníků zálohami na zahraniční pracovní cesty. Ovšem v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákoníku práce se zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy v české měně nebo v jiné cizí měně, než která je uvedena ve vyhlášce. Tedy fakticky v jakékoliv měně. Pro přepočet se v takovém případě použije směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou.

Pro zahraniční stravné nadále platí jeho závazné krácení, jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá. Zaměstnanci v takovém případě přísluší zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši: 

  • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
  • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
  • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Zaměstnanci může být vyplaceno i kapesné, které není třeba zaměstnavateli následně nijak vyúčtovat. Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz. § 170 odst. 3 zákoníku práce). Kapesné se počítá před jeho případným krácením při poskytnutí bezplatného jídla.

Změny zahraničního stravného pro rok 2016

Ministerstvo zahraničních věcí navrhlo pro rok 2016 úpravu dokonce 28 položek. Návrh jednotlivých konkrétních úprav zahraničního stravného v jednotlivých zemích uvádí server Podnikatel.cz v článku: Jaké budou sazby zahraničního stravného pro rok 2016?

MM AI temata

Zde je souhrnná tabulka nejpoužívanějších sazeb zahraničního stravného dle návrhu vyhlášky pro rok 2016 po vypořádání připomínek. 

 Zahraniční stravné 2016 ve vybraných zemích: 

Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko 35 EUR
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Estonsko 40 EUR
Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko 45 EUR
Švédsko, Dánsko 50 EUR
Velká Británie 40 GB
Ostatní Evropa: 
Turecko 40 EUR
Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Hercegovina 35 EUR
 Rusko, Ukrajina 45 EUR
 Lichtenštejnsko  60 CHF
Island, Norsko,   55 EUR
Švýcarsko  75 CHF
Asie: 
Afghánistán, Írán, Thajsko, Vietnam 40 EUR
Irák, Indie 40 EUR
 Čína 45 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:  
Kanada  50 USD
USA 55 USD
Brazílie 55 USD

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).