Hlavní navigace

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění od roku 2016

5. 10. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Jsou známy nové údaje o průměrné mzdě pro rok 2016. Záloha na sociální a zdravotní pojištění se zvyšuje. Čtěte, které další důležité částky se mění.

Server Podnikatel.cz připravil údaje o průměrné mzdě pro rok 2016 a další z ní odvozené důležité údaje. Zejména se jedná o zálohy osob samostatně výdělečně činných, rozhodnou částku pro vedlejší činnost, vyměřovací základ a další.

Průměrná mzda pro rok 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje každoročně vyhláškou s účinností od začátku následujícího roku údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se opět zvyšují.

Vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů 30. září 2015 pod číslem 244/2015 Sb. Vychází se z údajů za rok 2014 s tím, že všeobecný vyměřovací základ za rok 2014 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2014 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2015 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu za rok 2014 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2016, ze které se vychází i pro stanovení důchodů. Další údaje lze v podstatě stanovit jednoduchým matematickým výpočtem. Není nutné čekat na jejich oficiální zveřejnění Českou správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.  

Potřebné údaje pro stanovení záloh pro rok 2016:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 26 357 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0246
  • průměrná mzda činí 27 006 Kč

Průměrná mzda se stanoví jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového zabezpečení, tedy 26 357 × 1,0246 = 27 006 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2015 byla průměrná mzda ve výši 26 611 Kč (25 903 Kč x 1,0273).

Sociální pojištění pro rok 2016

Maximální i minimální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se opět odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2016. Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění se v roce 2016 zvyšuje na 1 296 288 Kč. Minimální záloha pro samostatnou výdělečnou činnost hlavní se zvýší o 29 Kč ze současné částky 1943 Kč na 1972 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzroste o 11 Kč. Záloha se zvedne ze současných 778 Kč na 789 Kč.

Protože od roku 2016 dochází ke zrušení druhého pilíře důchodové reformy, tj. důchodového spoření, nejsou již zálohy rozděleny dle účasti v tomto pilíři. Minimální vyměřovací základ a minimální zálohy jsou stejné pro všechny pojištěnce, dělí se pouze dle výdělečné činnosti hlavní a vedlejší.

Zvýšení průměrné mzdy není natolik výrazné, aby došlo k navýšení vyměřovacího základu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem nepřekročí částku 2500 Kč, nebudou dále účastni nemocenského, a tím i důchodového pojištění. Stejně tak se nezmění minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných. Zůstává na částce pět tisíc korun. Minimální nemocenské pojištění nadále činí 115 Kč.

Rok 2015 2016
Maximální vyměřovací základ 1 277 328 Kč 1 296 288 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ 79 836 Kč 81 024 Kč
Minimální roční vyměřovací základe VČ 31 944 Kč 32 412 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 6 653 Kč 6 752 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2 662 Kč 2 701 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 1 943 Kč 1 972 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 778 Kč 789 Kč
Rozhodná částka pro VČ 63 865 Kč 64 813 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 5 000 Kč 5 000 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč 115 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění  2 500 Kč  2 500 Kč

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2016

Obdobně jako sociální pojištění ovlivní nové údaje o průměrné mzdě i oblast zdravotního pojištění. Zde není stanoven maximální vyměřovací základ, ale je nutné vycházet z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací záloha se zvyšuje o 26 Kč z 1797 Kč na 1823 Kč. Tato záloha musí být zaplacena již za měsíc leden 2016.

Rok 2015 2016
Minimální vyměřovací základ 13 305,50 Kč 13 503 Kč
Minimální měsíční záloha 1 797 Kč 1 823 Kč

Současně k 1. lednu 2016 nabude účinnosti nařízení vlády č. 233/2015 Sb., které mění nařízení vlády o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy. Minimální mzda, která je současně minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance, nově činí 9900 Kč. Od výše minimální mzdy se mimo jiné odvozuje i platba pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů. Zvyšuje se ze současných 1242 korun na 1337 korun.

Čtěte více: Čtěte, jak se mění minimální a zaručená mzda v roce 2016

školení červen - novinky

Další změny ve zdravotním pojištění

K podstatným změnám ve zdravotním pojištění již došlo od září 2015. Změnil se postup při odhlášení ze zdravotního pojištění při dlouhodobém pobytu v cizině a změně zdravotní pojišťovny. Tu je sice stále možné změnit jednou za dvanáct měsíců, ovšem ve dvou termínech.

Čtěte více: Pobyt v zahraničí je nutné zdravotní pojišťovně doložit

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).