Hlavní navigace

Zákon o platebním styku má mezery, například jiná pravidla pro firmy a úřady

5. 11. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Autor: 258398
Zatímco u občanů a firem se za den platby nově bere den, kdy peníze dojdou na účet příjemce, u úřadů se stále počítá den odeslání. Zákon o platebních styku navíc obsahuje i další sporné pasáže. Podnikatelé ho ale přesto vítají.

První listopad nepřinesl pro podnikatele pouze novinku v podobě datových schránek, nýbrž se dočkali i dalších změn. Účinnosti totiž nabyl nový zákon o platebním styku, který do tuzemské legislativy implementuje směrnici Evropské unie. Zákon například zkracuje lhůty pro převod peněz, zavádí nová pravidla pro provádění inkas, ruší některé poplatky, omezuje finanční odpovědnost majitele ztracené karty či rozšiřuje působnost finančního arbitra.

Banky sice požadavky nového zákona naplnily, ale některé po svém. U pasáží týkajících se finanční odpovědnosti majitele ztracené karty si zase několik finančních ústavů vzpomnělo na kurzy českého jazyka a chytly se doslovné mezery v textu.

Navzdory těmto nešvarům podnikatelé nový zákon o platebním styku vítají. Přesto se jim několik nových paragrafů zcela nezamlouvá. Firmám především vadí nerovnováha mezi určením dnem platby pro podnikatele a dnem platby pro úřad. Když totiž firma platí daně, za den platby se počítá ten den, kdy došlo k připsání platby na účet příjemce. Naopak u úřadů se za den platby považuje ten den, kdy se odepsaly peníze z účtu.

Zákon přinesl řadu novinek

Od prvního listopadu platí nový zákon o platebním styku, který do českého právního řádu implementuje směrnici Evropské unie. Původně se uvažovalo pouze o novele stávajících norem, avšak vzhledem k rozsahu nutných úprav přikročilo ministerstvo financí k vytvoření zcela nového zákona. Na jeho vytvoření pak ministerstvo spolupracovalo s experty České národní banky (ČNB).

Zákon například nově přináší blokace karet a rušení účtu zdarma, zkrácení lhůt pro platební transakce či nová pravidla pro provádění inkas. Norma rovněž omezuje odpovědnost majitele za ztracení karty na 150 eur, mění den platby, zavádí povinnost pro banky informovat o pohybech na běžném účtu v maximálně měsíčním intervalu nebo rozšiřuje pravomoci finančního arbitra.

Hlavní změny v novém zákoně:

  • změna definice dne platby (den připsání na účet příjemce)
  • zkrácení lhůty pro platební transakce (na dva dny)
  • zablokování platebních karet zdarma
  • zrušení účtu zdarma (účet musí fungovat alespoň rok)
  • finanční odpovědnost majitele za ztrátu karty omezená 150 eury
  • povinnost pro banky informovat o pohybech na účty (minimálně jednou měsíčně) zdarma
  • nová úprava inkasních plateb
  • rozšíření působnosti finančního arbitra

Zkrácení doby převodu peněz a zrušení některých poplatků těší

Odborníci i podnikatelé nový zákon poměrně vítají. Novela o platebním styku implementuje Směrnici EU o platebních službách na vnitřním trhu. Cílem této směrnice je zjednodušit a zlevnit bankovní převody, inkasní platby a platby kreditními kartami v EU, což jako Hospodářská komora ČR vítáme, potvrdila serveru Podnikatel.cz Irena ValentováHospodářské komory ČR.

Mezi pozitivní dopady nového zákona podle odborníků určitě patří zkrácení lhůty při zúčtování platebního příkazu. Banky totiž od listopadu musí provést bankovní převod nejpozději do dvou dnů, zatímco dříve na to měly o den více. V praxi to znamená, že pokud zadáte platební příkaz směřující na konto do jiné české banky například ve středu v 18 hodin, měl by se na účtu příjemce zobrazit nejpozději do konce čtvrtečního účetního dne. Pokud peníze zašlete na konto ve stejné bance, měly by na účet příjemce dojít okamžitě.

Jedná-li o převod peněz do zahraniční banky, zde banky již garantovat tak rychlé připsání nemohou. Zákonná lhůta pro odchozí platbu pro banku plátce totiž nekončí na účtu příjemce, ale na účtu jeho poskytovatele platebních služeb (banky). Banka nemusí a technicky ani nemůže garantovat to, kdy se peníze z transakce objeví na účtu příjemce. Může a je povinna garantovat to, kdy se peníze objeví na účtu banky příjemce, vysvětlila Monika Klucová, tisková mluvčí Komerční banky.

Inkasní platba se dá vrátit

Za další výhodu odborníci považují možnost požadovat zpět již zaplacenou částku u inkasa. Zákon zavedl osmitýdenní lhůtu na to, aby dotyčná osoba bance nahlásila, že s platbou strženou z jejího účtu nesouhlasí. Banka má pak deset dní na to, aby peníze vrátila. Finanční ústav sice nemusí požadavku vyhovět, ale v tom případě má za povinnost tuto skutečnost řádně odůvodnit.

Aby se však banky vyhnuly problémům a navracení peněz, zavedly maximální limit pro inkasní platby, který si klient povětšinou sám určí. Volbu inkasních limitů pak bankovní domy nabízejí buď zdarma či v rámci časově omezených poplatkových prázdnin. Pokud si klient limit nenastaví, banky mu ho samy určí. Čtěte více na Měšec.cz: Neoprávněné inkaso z účtu vám banka musí vrátit.

Finanční odpovědnost při ztrátě karty je sporná

Za pozitivním změny pro podnikatele se také dá označit zavedení blokace platební karty zdarma a odstranění poplatku za zrušení účtu. Jakmile vlastníte účet déle než rok, banka vám nesmí účtovat při rušení účtu žádný poplatek. Plusem pro podnikatele je také limitovaná odpovědnost za neoprávněné transakce ze ztraceného, odcizeného nebo zneužitého platebního prostředku (včetně platebních karet) do výše 150 eur. Jak však upozornil server Měšec.cz, zákon v této části není jednoznačně formulován.

zákoně o platebním styku se v § 116 totiž píše: Plátce nese ztrátu z neautorizované platební transakce. Tím, že je v zákoně uvedeno jednotné číslo, si paragraf některé banky vyložily tak, že majitel odpovídá při zneužití do 150 eur za každou uskutečněnou transakci, která proběhne do nahlášení zneužití karty. To znamená, že pokud by zloděj z ukradené karty zaplatil desetkrát za 150 eur, odpovědnost by zůstala celá na majiteli.

Toto chápání zákona však odporuje podle odborníků logice evropské směrnice. Správný výklad evropské směrnice by měl hovořit o celkové ztrátě ze zneužití do okamžiku nahlášení bance. Jednotné číslo je v tomto případě matoucí a vede k nesprávnému výkladu smyslu evropské směrnice, uvedla pro server Měšec.cz Markéta Hálová, hlavní právník pro EU z České národní banky.

Přesto však řada bank zůstala u doslovného výkladu paragrafu a velikost finanční odpovědnosti vztahují na každou jednotlivou transakci. Problém by měla vyřešit novelizace zákona, která by mohla začít platit během roku 2010. Čtěte více na Měšec.cz: Platební karty provází chaos. Víme, která banka se za vás postaví.

Budete daně od listopadu zasílat dříve?

Den platby pro občany je jiný než pro úřady

Zákon však přináší i některé novinky, které vzbuzují přinejmenším rozpaky. Podnikatelům se příliš nelíbí definice dne platba. Nově totiž platí, že za den platby se v případě bezhotovostní úhrady považuje den, kdy dojde k připsání platby na účet příjemce. Při placení daní a odvodů je nutné, aby odesílatel platby zadal příkaz k úhradě nejpozději dva dny před uplynutím doby splatnosti. Když však nastane opačná situace, že správce daně má povinnost vrátit přeplatek na dani, pak platí, že den vrácení přeplatku je den odepsání z účtu správce daně, upozornila server Podnikatel.cz Irena Valentová. Čtěte více: Lhůta pro výpočet i odeslání daní je od listopadu kratší.

Sporným bodem se také stala povinnost bank informovat o pohybech na účtě zdarma a to v intervalu dlouhém maximálně jeden měsíc. Nakonec se však odborníci shodli, že pro splnění zákona postačí zaslání výpisu elektronickou cestou. Zákon stanovuje, že informace budou poskytovány nebo zpřístupňovány dohodnutým způsobem. Jestli banka zvolí „dohodnutý“ způsob elektronickou cestu a toto bude ve smlouvě, kterou klient svým podpisem stvrdí, pak tento elektronický výpis bude zdarma a papírový může být zpoplatněn. Zákon tímto není porušen, komentoval serveru finanční arbitr František Klufa.

Řada podnikatelů se v souvislosti s novým zákonem a povinným zrušením některých poplatků rovněž obávala, že banky zavedou poplatky nové či zvednou ty stávající. Banky sice vesměs zdražení popírají, ale skutečnost někdy ukazuje pravý opak. Příkladem může být Komerční banka, která od února příštího roku zpoplatní dotaz na zůstatek účtu prostřednictvím bankomatu. V předstihu o něm však klienty informujeme již v sazebníku platném od 1. listopadu. Klienti tak mají dostatek času přejít na takový způsob zjišťování zůstatku na účtu, který bude pro ně výhodnější, například prostřednictvím přímého bankovnictví nebo sms zpráv, dodala na závěr Monika Klucová.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).