Hlavní navigace

Hradíte řádně a včas zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

4. 8. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů je zákonné, vzniká bez uzavření pojistné smlouvy i bez registrace. Pojištění se vztahuje na všechny podnikatele, kteří mají zaměstnance. Na velikosti podniku nezáleží.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bylo zavedeno v roce 1993. Stávající systém zákonného pojištění měl fungovat jen do konce tohoto roku. S účinností od 1. ledna 2010 měl vstoupit v platnost Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Zákon o úrazovém pojištění byl schválen už v dubnu 2006 s účinností od roku 2008. Účinnost zákona byla však o dva roku odložena. V květnu 2009 vláda schválila návrh na další odložení platnosti zákona. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců by měl vstoupit v účinnost až v lednu 2013.

Ačkoli zaměstnavatel neuzavírá pojistnou smlouvu o zákonném pojištění odpovědnosti a zaměstnavatel se nemusí ani nikde registrovat, vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ukládá zaměstnavatelům řadu povinností.

Čtěte více: Smrtí zaměstnance povinnosti zaměstnavatele nekončí

Povinnost platit pojištění odpovědnosti má každý podnikatel, který zaměstnává

Pokud podnikatel zaměstná alespoň jednoho zaměstnance, vzniká mu povinnost platit pojistné pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání. V současné době poskytují zákonné pojištění dvě pojišťovny: Česká pojišťovna a Kooperativa.Výběr je zcela na podnikateli. Pojistné produkty obou pojišťoven se řídí vyhláškou. Stejné jsou sazby pojistného a následně i případná pojistná plnění.

Platíte zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

Zákonné pojištění odpovědnosti vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele, tj. přijetím zaměstnance do pracovního poměru. Podnikatel si vybere příslušnou pobočku České pojišťovny nebo Kooperativy a písemně oznámí, že se stal zaměstnavatelem.

Výše pojistného závisí na oboru podnikání

Pojistné se stanovuje z vyměřovacího základu, který odpovídá vyměřovacímu základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení. Rozhodný vyměřovací základ je souhrnem vyměřovacích základů všech zaměstnanců, které podnikatel za uplynulé čtvrtletí zaměstnával.

Čtěte více: Víte, na co platíte sociální pojištění? Na důchod.

Sazba pojistného činí 2,8 až 54,4 promile, minimální pojištění za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč.

Pro určení sazby je rozhodující převažující předmět činnosti zaměstnavatele podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Konkrétní určení sazby pojistného vyplývá z přílohy č. 2 k vyhlášce č. 125/1993 Sb.

Sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Sazba (promile) Příklad činnosti podle OKEČ
2,8 kadeřnictví, kosmetika, reklamní činnost, pojišťovnictví
4,2 textilní a oděvní výroba, pohostinství, ubytování, daňové a podnikatelské poradenství
7 zemědělství
8,4 výroba nápojů, výroba strojů, přístrojů a nábytku, pozemní doprava
10,5 práce s výbušninami, výškové práce, práce s jedovatými látkami
50,4 dobývání černého uhlí, rudy
5,6 ostatní nevyjmenované ekonomické činnosti

Kdy zaplatit zákonné pojištění zaměstnavatele?

Pojistné se hradí dopředu, do konce prvního kalendářního měsíce příslušného čtvrtletí.

Termín pro zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí
do 31. ledna do 30. dubna do 31. července do 31. října

Pokud pojistné zaměstnavatel neplatí řádně a včas, zvyšuje se výše pojistného o 10 % z dlužné částky za každý započatý měsíc. Čtěte více: Nezaplacení zákonného pojištění se může vymstít

Pojistné plnění – náhrada škody od pojišťovny

Škodnou událostí je pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Pojistnou událostí je vznik povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu, která vzniká zaměstnanci následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Čtěte více: Za smrt zaměstnance musí podnikatel zaplatit

Při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnavatel vyplácí v souladu se zákoníkem práce bolestné, náhradu za ztížené společenské uplatnění, náhradu za ztrátu výdělku, jednorázové odškodnění pozůstalých nebo náklady na výživu pozůstalých. A tady právě pomůže zákonné pojištění. Pojištěný zaměstnavatel má právo, aby příslušná pojišťovna uhradila náhrady škody, které vzniknou jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Čtěte více: Je za úraz při cestě na svačinu zodpovědný zaměstnavatel?

Co se změní s příchodem úrazového pojištění zaměstnanců?

Úrazové pojištění zaměstnanců má nahradit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů. Úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se budou účastnit všichni zaměstnanci. Pojištění vznikne zaměstnanci dnem, kdy nastoupí do zaměstnání a skončí dnem ukončení pracovního poměru.

Pojistné uhradí zaměstnavatelé, vyměřovací základ odpovídá základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Sazba pojistného, stejně jako u zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů, závisí na převažujícím předmětu činnosti zaměstnavatele podle OKEČ. Sazba pojistného je u úrazového pojištění stanovena v procentech. Při srovnání sazeb úrazového pojištění zaměstnanců a zákonného pojištění odpovědnosti zjistíme, že u většiny ekonomických činností podniku sazba nemění a nezmění se tudíž ani konečná výše odvodu pojistného.

účto únor klímová

Pojistné se bude platit za každý kalendářní měsíc, ve stejný den jako pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Zaměstnavatelé budou úrazové pojištění zaměstnanců odvádět okresní správě sociálního zabezpečení.Hlavní změnou bude tedy to, že se již zaměstnavatel v oblasti úrazového pojištění a případných náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání nebude obracet na pojišťovnu (Česká pojišťovna a Kooperativa), ale na správu sociálního zabezpečení. Úrazové pojištění zaměstnanců se stane součástí sociálního zabezpečení.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).