Hlavní navigace

Víte, na co platíte sociální pojištění? Na důchod.

29. 1. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Pravidelný odvod pojistného plní státní rozpočet a v budoucnu vás zajistí při nemoci, ve stáří nebo při ztrátě zaměstnání. Zaměstnanci zaplatí na pojistném v roce 2009 méně, OSVČ snížení pojistného nepocítí.

Pojistné na sociální zabezpečení vybírá Česká správa sociálního zabezpečení. Zahrnuje platby nemocenského pojištění, důchodového pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Poplatníkem pojistného jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci, OSVČ i osoby, které jsou účastny dobrovolně. Dobrovolně pojištěné osoby jsou osoby starší 18 let, které podaly přihlášku k účasti na pojištění.

Pojistné lze zaplatit bezhotovostním převodem z účtu, prostřednictvím banky nebo přímo v pokladně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení. Hotově na pokladně lze zaplatit jen, pokud částka k úhradě nepřesáhne 5000 Kč. Čtěte více: Jaká bude nadílka zákonodárců do nového roku?

Výše pojistného se vypočítá z vyměřovacího základu za rozhodné období. U zaměstnanců je to kalendářní měsíc – pojistné se hradí ze mzdy. U OSVČ je rozhodným obdobím kalendářní rok. OSVČ vyúčtují pojistné v Přehledu o příjmech a výdajích ,a to následně po podání daňového přiznání. Vyměřovacím základem je částka určená, která nesmí být nižší než 50 % z daňového základu. Čtěte více: S čím se musí podnikatel vypořádat v roce 2009?

Důležitá změna, kterou jsme již zaznamenali a která je platná od 1. 1. 2008, je daňová účinnost pojistného. Spíše bychom měli napsat daňová neúčinnost. Pojistné nelze od roku 2008 uplatnit jako výdaj snižující základ daně.

Novinkou v roce 2009 rozšíření okruhu osob, které jsou považovány za OSVČ. Za OSVČ se nově považují osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorsko-právních vztahů. Pro posouzení účasti na pojištění není rozhodující, zda zmíněnou činnost vykonávají soustavně či nikoli. Čtěte také: Autorské honoráře 2009: Nové povinnosti 

Snížení pojistného aneb nechci slevu zadarmo…

Od 1. ledna 2009 došlo také k zásadní změně. Pojistné se od roku 2009 snižuje. Zaměstnavatelé hradí svým zaměstnancům o 1 % méně než v roce 2009. Nově platí 25 %, z čeho připadá 2,3 % na nemocenské pojištění, 1,2 % na státní politiku a 21,5 % na důchodové pojištění.

I zaměstnanci hradí na pojistném od roku 2009 méně. Celkem je to 6,5 % místo 8 %, které zaměstnanci platili ještě z prosincové výplaty. Od roku 2009 si zaměstnanec přispívá pouze na důchodové pojištění. Nově si zaměstnanci už neplatí nemocenské pojištění ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Čtěte více: Zaměstnanci v roce 2009: Shrnutí legislativních změn 

OSVČ hradí pojistné ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ povinně hradí 28 % důchodového pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění si hradí OSVČ dobrovolně na základě přihlášky. Čtěte více: Nemocenské pojištění nově: OSVČ zůstává 14 dní bez peněz

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost budou platit v roce 2009 po podání Přehledu za rok 2008 minimální zálohy ve výši 1720 Kč. OSVČ vykonávající vedlejší činnost budou platit 688 Kč. K účasti na pojištění na rok 2009 se musí přihlásit ti, kteří mají příjem po odpočtu výdajů za rok 2008 alespoň 51 744 Kč.Čtěte více: Novinky v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

Ono zmíněné snížení pojistného pro zaměstnavatele není zadarmo. Asi ani není nutné připomínat, jak zásadně se mění princip výplaty nemocenských dávek od ledna 2009. Od 1. 1. 2009 vzniká nárok na nemocenskou až od 15. dne pracovní neschopnosti. Zaměstnavatelé musí platit svým zaměstnancům od 4. – 14. dne pracovní neschopnosti náhradu mzdy. Čtěte více: Počítáme náhradu mzdy při pracovní neschopnosti krok za krokem 

Stahujte formuláře na serveru Podnikatel.cz.

Důchodové pojištění

Na důchodové pojištění jde valná část z celkového odvedeného sociálního pojištění. Co je z těchto peněz hrazeno? Připomínáme, že hovoříme o povinném základním důchodovém pojištění, nikoli o penzijním připojištění, které si lze sjednat individuálně u komerčních pojišťoven.

Z důchodového pojištění se poskytují tyto dávky:

  • starobní důchod,
  • plný invalidní důchod,
  • částečný invalidní důchod,
  • vdovský a vdovecký důchod,
  • sirotčí důchod.

Starobní důchod lze přiznat osobě, která je nejméně 25 let důchodově pojištěna a již dosáhla potřebného věku pro vznik nároku na starobní důchod. O předčasný starobní důchod mohou požádat osoby, které jsou v částečném invalidním důchodu a do dovršení věku chybí nejvíce 2 roky nebo osoby, které byly v plném invalidním důchodu. O předčasný starobní důchod mohou žádat také ti, kterým chybí do dovršení důchodového věku nejvíce 3 roky. Čtěte více: I v důchodovém věku můžete bez obav podnikat

Starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra činí 2 170 Kč měsíčně. Spočítejte si svůj důchod na kalkulačce serveru Měšec.cz 

Anketa

Věděli jste, na co platíte sociální pojištění?

Kdy dosáhnete důchodového věku?

Důchodový věk se stanoví v závislosti na časových obdobích.

Pokud občan dosáhl důchodového věku do 31.12.1995, je věk potřebný pro nárok na starobní důchod:

Nárok na starobní důchod I.
MUŽI 60 let
57 let, bezdětná žena
56 let, žena, která vychovala 1 dítě
ŽENY 55 let, žena, která vychovala 2 děti
54 let, žena, která vychovala 3 nebo 4 děti
56 let, žena, která vychovala 5 a více dětí

V období mezi 1. 1. 1996 a 31. 12. 2012 se věková hranice pro odchod do důchodu postupně posouvá. Po 31. 12. 2012 bude dosaženo základní hranice důchodového věku ve 63 letech.

Nárok na starobní důchod II.
MUŽI 63 let
63 let, bezdětná žena
62 let, žena, která vychovala 1 dítě
ŽENY 61 let, žena, která vychovala 2 děti
60 let, žena, která vychovala 3 nebo 4 děti
59 let, žena, která vychovala 5 a více dětí

Invalidní důchod je přiznán osobám z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Plná invalidita umožňuje výdělečnou činnost za mimořádných podmínek, částečná invalidita značně zatěžuje životní podmínky. Čtěte více: Podnikání v invalidním důchodě 2009

Vdovský a vdovecký důchod náleží v případě úmrtí manžela, manželky. Podmínky upravuje zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění § 50.

skoleni_27_5

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, jestliže zemře jeho rodič nebo osoba, která nahrazuje péči rodičů.

Základní pravidla pro výplatu důchodu:

Pokud má osoba zároveň nárok na výplatu starobního a invalidního důchodu, vyplácí se ten, který je vyšší. Pokud by vznikl souběh nároku na starobní, invalidní důchod a na výplatu vdovského nebo vdoveckého či sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů jedna polovina procentní výměry. O nároku na důchod a jeho výši rozhoduje vždy Česká správa sociálního zabezpečení.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).