Hlavní navigace

Jaká bude nadílka zákonodárců do nového roku?

29. 12. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Nový rok pro podnikatele přináší řadu změn. Některé i v podobě nadílky od českých zákonodárců. Server Podnikatel.cz proto přináší přehledné shrnutí všech legislativních změn platných od prvního ledna.

Změny účinné od Nového roku se dotknou většiny českých podnikatelů. Server Podnikatel.cz proto přináší souhrn novelizovaných zákonů a změn, které z nich pro podnikatele vyplývají.

Zjednodušení tiskopisu přiznání k DPH

Nový zákon o dani z přidané hodnoty zkracuje, zpřehledňuje a zjednodušuje tiskopis přiznání k DPH. Běžný plátce si tak jistě zvládne bez větších potíží vyplnit daňové přiznání sám, komentuje změnu redaktorka business serveru Podnikatel.cz Klára Soukupová. Nový tiskopis má jen dvě stránky a políčka, která musí běžný podnikatel vyplnit, jsou zeleně zvýrazněná. První zkrácená přiznání podají plátci DPH v únoru 2009 a bude se týkat DPH za leden. Čtěte více: Přiznání k DPH v roce 2009 vyplníte hravě 

Body v rámci CzechPoint

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákona o silničním provozu) počítá s tím, že výpis „trestných” bodů z registru řidiče budou vydávat také všechna kontaktní místa CzechPoint. Kromě obecních úřadů s rozšířenou pravomocí by se tedy navíc jednalo o pobočky České pošty, kanceláře Hospodářské komory a kanceláře notářů. Kontaktní místa veřejné správy – CzechPointy slouží v této agendě jako informativní místo, prozatím nebudou od ledna 2009 umět přijmout protesty proti zjištěnému stavu, upozorňuje však řidiče, kteří ve svých bodech od CzechPoint najdou nějaké nesrovnalosti, Hana Malá z tiskového odboru Ministerstva vnitra. Čtěte více: O bodech snad bude řidiče informovat CzechPoint 

Penzisté si polepší

Vláda schválila valorizaci důchodů od lednové splátky. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se tak procentní výměra každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2009 zvýší o 4,4 %. V důsledku tohoto zvýšení se od lednové splátky zvýší průměrný vyplácený starobní důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 %, tvrdí ministerstvo na svých internetových stránkách. Čtěte více: I v důchodovém věku můžete bez obav podnikat

Novinky také pro řidiče

Od ledna bude nutné volat policii pouze k dopravním nehodám, při nichž vznikla škoda nad 100 tisíc korun. Stále však platí povinnost volat policii v případě zranění, úmrtí, škody na majetku třetích osob, životním prostředí nebo tehdy, pokud není v silách řidičů obnovit provoz. Účastníci nehody však o ní musí sepsat protokol v libovolné formě, ideálně na euroformuláři, kterým disponují pojišťovny. Pokud však přesto řidiči zavolají policii i v případě, že škoda nedosáhne stotisícové výše, nebudou platit žádnou pokutu. Novinky přinesla novela zákona o silničním provozu zveřejněná ve Sbírce zákonů – číslo 274/2008 Sb.

Za každé vozidlo zařazené v registru automobilů bude muset od ledna jeho majitel platit povinné ručení. Bez ohledu na to, jestli auto používá nebo ne, jestli je dokonce nepojízdné nebo určené především na náhradní díly. Ten, kdo nepoužívané nebo třeba už ani neexistující vozidlo jen zapomněl z registru odhlásit, má poslední šanci před tím, než bude muset začít povinné ručení platit. A to do konce roku 2008 předložením čestného prohlášení o zániku vozidla. Čtěte více: Od ledna hrozí sankce každému devátému vozidlu v Česku

Novela zákona o odpadech zase zavádí ekologické poplatky, díky nimž se zdraží prodej ojetých vozů o recyklační poplatek. Výše bude odvozena od emisní třídy vozidla. Platit se bude za auta jejich motor plní emisní normu starší, než je Euro 3. Čtěte více: Od ledna bude nákup ojetých vozů o další poplatek dražší 

Zelené karty realitou

Novela zákona o zaměstnanosti, kterou v říjnu podepsal prezident Václav Klaus, konečně zavádí dlouho diskutované a podnikateli očekávané zelené karty. Čtěte více: Nečas: Zelené karty snad od 1.1.2009

Anketa

Zajímáte se již o legislativní změny, platné od roku 2009?

Dva účty, dvě pojištění, nová splatnost

Nemocenské pojištění a zálohy na důchodové pojištění budou OSVČ platit od 1. ledna 2009 na různé účty. Nemocenské pojištění se nově bude zasílat na jiný účet s novým variabilním symbolem.

Částka ročního vyměřovacího základu nesmí být od 1. ledna 2009 nižší než 50 % daňového základu. OSVČ si také nebude moci určit měsíční vyměřovací základ. Zálohy na sociální zabezpečení pak budou nově splatné v období mezi 1. a 20. dnem v měsíci. Čtěte více: OSVČ čekají v příštím roce změny, které to jsou?

Daň z příjmů, slevy a odvody – ušetříme minimálně

Od roku 2009 neklesá daň z příjmů fyzických osob a zůstává na úrovni 15 %. Rezignaci na pokles daně má vyvážit pokles odvodů o 1,5 procentního bodu. Stejné pro rok 2009 zůstanou zřejmě i slevy na dani. Změnami pro rok 2009 tak asi nikomu peněženka moc neztloustne. Čtěte více: Daně v roce 2009 klesnou jen nepatrně, nepolepšíme si

Autoři budou platit povinně důchodové pojištění, a to vždy

Všechny osoby pracující na základě autorskoprávních vztahů nebo vykonávající nezávislá povolání musí od 1. ledna 2009 platit povinně důchodové pojištění, bez ohledu na soustavnost nebo nesoustavnost vykonávání této práce. Podmínku soustavnosti zrušila novela zákona o důchodovém pojištění. Autoři nebo ti, kteří pracují v nezávislém povolání a dosud důchodové pojištění neplatili s odvoláním na nesoustavnost práce, se musí k platbě přihlásit na České správě sociálního zabezpečení, a to formulářem Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Nejpozději do 8. února 2009. Zároveň roste rozhodná částka důležitá pro posouzení hlavní a vedlejší samostatné výdělečné činnosti z 51 744 Kč na 56 532 Kč. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009 

Nový rok a nemocenské pojištění

Zákon o nemocenském pojištění přináší nejen změny v okruhu pojištěných osob a podmínkách pojištění, ale také v poskytování nemocenských dávek. Povinnosti účastnit se nemocenského pojištění jsou nově zproštěni:

  • studenti a žáci,
  • společníci a jednatelé s.r.o.,
  • komandisté komanditních společností, jestliže jsou odměňování za práci mimo pracovněprávní vztah,
  • členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.

Nový zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců zavádí také povinnost zaměstnavatele vyplácet nemocenskou svým zaměstnancům, a to v prvních 14 dnech nemoci. Nárok na nemocenskou od státu budou mít až od patnáctého dne nemoci. Novinkou si polepší hlavně zaměstnanci s vyššími příjmy. Čtěte více: Leden zamíchá s nemocenskou, prohne se hlavně zaměstnavatel

Nově je u dávky peněžité pomoci v mateřství umožněno střídání matky dítěte s manželem, případně otcem dítěte, v péči. Střídání je umožněno od 7. týdne ode dne porodu a vystřídat se mohou podle potřeby i několikrát. Dávka se tak poskytuje za splnění podmínek pro její výplatu oběma rodičům postupně. Čtěte více: Mateřská dovolená a přerušení živnosti 

V péči o dítě a nároku na ošetřovné se nově mohou oba rodiče vystřídat, ale pouze jednou za dobu poskytování této dávky. Jestliže bude dítě po dobu poskytování ošetřovného hospitalizováno, běh dávky se pozastaví. Čtěte více: Neplatíte si nemocenské pojištění? Nedostanete nemocenskou 

Novinky v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

Zákon o pojistném na sociální pojištění stanoví OSVČ pro rok 2008 vyměřovací základ jako 50 % z rozdílu mezi příjmy dosaženými v roce 2008 a výdaji, které snižují základ daně z příjmů. Čtěte více: Víte, které příjmy musíte zdanit v roce 2008? 

Minimum a maximum vyměřovacího základu

Pro hlavní činnost byl minimální základ pro rok 2008 stanoven ve výši 64 680 Kč, tj. 5390 Kč měsíčně. Minimální zaplacené sociální pojištění bude tedy ve výši 1596 Kč měsíčně. Minimální roční vyměřovací základ pro vedlejší činnost je 25 872 Kč, tj. měsíčně 2156 Kč. Minimální měsíční sociální pojištění při podnikání na vedlejší činnost v roce 2008 je 639 Kč. Čtěte více: České pastičky na zaměstnance, kteří podnikají

Kromě minima vyměřovacího základu je stanoven i jeho strop. S účinností od 1. 1. 2008 je maximálním ročním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. 1 034 880 Kč, uvádí pro server Podnikatel.cz Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice ČSSZ. Čtěte více: Vše, co chcete vědět o sociálním pojištění OSVČ

Změny v tiskopisu

V tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 bylo nutno vzít v úvahu změny právní úpravy, ke kterým došlo od 1.1.2008. Proto do něho byly doplněny řádky 30, 31 a 32, uvedla před časem pro server Podnikatel.cz Fraňková.

V řádku 30 se uvádí vyměřovací základ ze zaměstnání, v řádku 31 přehledu se uvede součet vyměřovacího základu ze zaměstnání (řádek 30) a určeného vyměřovacího základu OSVČ, tj. alespoň minimální vyměřovací základ (řádek 29). Řádek 32 odpovídá vypočítanému základu z výdělečné činnosti, ze kterého se pak počítá sociální pojištění za rok 2008. Čtěte více: Nejčastější chyby u sociálního a zdravotního pojištění 

Šestý oddíl tiskopisu za rok 2008 slouží ke stanovení záloh na pojistné důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na rok 2009. Oproti minulým obdobím se neuvádí výše zálohy na nemocenské pojištění. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Content 22 tip novy

Změny se dotknou i zaměstnavatelů

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) také nabude pojem zaměstnavatel nového rozměru. Od ledna 2009 budou všechny organizace označované jednotně zaměstnavatel bez ohledu na jestli se nyní řadí mezi malé organizace nebo jenom organizace. V platnost také vejde nový tiskopis Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách.

Tiskopis bude stejný pro všechny zaměstnavatele. Změnu zaznamenají především současné malé organizace. Ty již nebudou v přehledu jmenovitě uvádět zaměstnance a jejich vyměřovací základy. V přehledu uvedou pouze úhrn vyměřovacích základů a pojistného. Čtěte více: V lednu 2009 se mění povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ 

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).