Hlavní navigace

Jak ve firmě zaměstnat manželku a neporušit přitom zákon?

4. 8. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Autor: 258398
Manželé si často v podnikání vypomáhají. Jak společně a legálně podnikat? I to je častým předmětem diskuzního fóra serveru Podnikatel.cz. Tentokrát jsme se zaměřili na možnosti zaměstnávání i na vzájemnou spolupráci.

Vzájemné zaměstnávání příbuzných možné je. Výjimkou jsou manželé a registrovaní partneři. Ale i ty je možné za jistých podmínek zaměstnat. Další možnou variantou je přerozdělení příjmů a výdajů v rámci spolupracujících osob či založení sdružení bez právní subjektivity.

Zákoník práce zaměstnání manžela zakazuje

Uzavřít pracovní poměr mezi manželi (fyzickými osobami) nelze. To ostatně pro server Podnikatel.cz potvrdila Petra Sochorová, advokátka z Advokátní kanceláře Havel, Holásek & PartnersVznik jakéhokoliv pracovněprávního vztahu mezi manželi a registrovanými partnery, tedy pracovních poměrů a vztahů zakládaných dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti), zákoník práce v § 318 výslovně zakazuje. Čtěte také: Nový zákoník práce přináší významné změny. Víme, které

Zákaz uzavření pracovního poměru platí i pro registrované partnery stejného pohlaví. Naopak uzavření pracovněprávní smlouvy s jiným příbuzným, například sourozencem, rodičem, dítětem, možné je. Také druh a družka mohou vzájemně uzavřít pracovní poměr. Otázky vyvolává situace, kdy dojde k uzavření manželství za trvání pracovního poměru. Na internetu jsem se dočetla, že existuje výjimka v zaměstnávání manželů, a to pracovní poměr uzavřený před vznikem manželství. Byla jsem zaměstnaná u fyzické osoby podnikatele a v letošním roce jsme se vzali. Je uzavření manželství důvodem k výpovědi? zjišťuje v diskuzním fóru čtenářka Denisa Kumberová.

Petra Sochorová vysvětluje, že zákoník práce neuvádí uzavření manželství, či registrovaného partnerství, jako výpovědní důvod. Nicméně, dojde-li během trvání pracovněprávního vztahu k uzavření manželství, či registrovaného partnerství, pracovněprávní vztah ze zákona dnem uzavření manželství, respektive partnerství, zanikne.

Potřebujete poradit? Nevíte si s něčím rady? Zeptejte se, redakce zajistí odpověď.
Tlačítko: Nový dotaz

Uzavřít pracovní poměr s právnickou osobou ale možné je

Zákoník práce zakazuje uzavření pracovního poměru mezi manželi, tj. dvěma fyzickými osobami. Není zde zákaz zaměstnávat manžela osobou právnickou. A to ani i v případě, kdy je manžel například jediným společníkem a jednatelem s.r.o. V případě, že je jeden z manželů, respektive partnerů, společníkem nebo statutárním orgánem společnosti či družstva, vznik pracovněprávního vztahu mezi druhým manželem, respektive partnerem, a touto společností či družstvem možný je, uvedla advokátka Sochorová. Dodává, že pracovněprávní vztah zde totiž nevzniká mezi manželi (partnery) navzájem, ale mezi manželem (partnerem) a touto společností či družstvem. Čtěte také: Se spolupracující osobou k nižšímu pojistnému. Nevěříte?

Fyzické osoby mohou využít spolupráce

Přestože se manželé jako fyzické osoby nemohou vzájemně zaměstnávat, nic nebrání využití institutu spolupracujících osob. Příjmy a výdaje může totiž poplatník podle § 13 zákona o daních z příjmů rozdělit na spolupracující osobu. Takovou osobou může být manžel, manželka nebo další osoba, která žije s poplatníkem ve společné domácnosti. Společnou domácnost definuje § 115 občanského zákoníku: Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Maximální limit rozdělení příjmů a výdajů činí:

  • na druhého z manželů maximálně 50 procent, přitom částka připadající na spolupracující osobu, o kterou příjmy přesahují výdaje, nesmí být více než 540 000 Kč za zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce,
  • u jiné osoby žijící ve společné domácnosti maximálně 30 procent, přitom částka připadající na spolupracující osobu, o kterou příjmy přesahují výdaje, nesmí být více než 180 000 Kč za zdaňovací období nebo 15 000 Kč za započatý kalendářní měsíc spolupráce.

Příjmy a výdaje musí být rozděleny ve stejném poměru. To znamená, že pokud manžel rozdělí na manželku 50 % příjmů, přidělí jí i 50 % výdajů. Nemůže si ale současně uplatnit slevu na manželku podle § 35ba zákona o daních z příjmů, tj. 68 000 korun ročně.

Samozřejmě musí být spolupracující osoba také registrována na České správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a u správce daně. Minimální zálohy na pojistné platí v případě, že není současně zaměstnána nebo není považována za OSVČ vedlejší z důvodu mateřské, rodičovské nebo pobírání důchodu. Doplatky a zálohy pro další období se budou odvíjet od výše příjmu. Spolupracující osoby podávají vždy přehled o příjmech a výdajích ČSSZ a zdravotní pojišťovně. A to i kdyby byl nulový, tj. poplatník na ně v příslušném období nepřerozdělil žádné příjmy ani výdaje. Čtěte také: Osoba spolupracující má povinnosti stejné jako OSVČ!

CIF 24 - tip - superearly cena

Manželé mohou podnikat i ve sdružení fyzických osob

Další možností je sdružení fyzických osob bez právní subjektivity. Jde o daleko jednodušší formu podnikání než je například založení s.r.o. Navíc nevyžaduje žádný počáteční vklad. Prakticky se jedná o spolupráci dvou a více fyzických osob, které se sdružily podle § 829 občanského zákoníku za účelem naplnění sjednaného účelu. Sdružení se založí na základě uzavřené smlouvy o sdružení. Zde si fyzické osoby stanoví správce majetku, podíly na majetku, rozhodovací pravomoci, podmínky vyloučení účastníků, vypořádání atd. Čtěte více: Podnikejte jako rovnocenní partneři – s.r.o. versus sdružení

Foto: www.isifa.com

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).