Hlavní navigace

Zjednodušení pro agenturní zaměstnance. Méně lékařských prohlídek

27. 8. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pracovnělékařské prohlídky se bezesporu týkají i agenturních zaměstnanců. Musí na prohlídky před každým přidělením a který lékař je provede?

Novela specifických zdravotních služeb s účinností od 1. listopadu 2017 tuto oblast výrazně zjednodušila. A to nejen pro pracovní agentury.

Změny uvítali i uživatelé agenturních zaměstnanců a samotní agenturní zaměstnanci.

Agenturní zaměstnávání

V souladu s § 307a zákoníku práce je závislou prací rovněž dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli agenturou práce. Na jedné straně zde stojí agentura práce jako zaměstnavatel a na straně druhé uživatel, ke kterému je zaměstnanec přidělen. A to na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agenturou práce k uživateli. Jelikož se jedná o závislou práci, vztahují se i na tyto agenturní zaměstnance pracovnělékařské služby.

Pracovnělékařské služby zajišťuje vždy zaměstnavatel. Tím je v tomto případě agentura práce. Agentura může se zaměstnancem, kterého bude dočasně přidělovat k uživateli, uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Dohodu o provedení práce zákoník práce nepřipouští. Pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance nesmí být horší než podmínky kmenového zaměstnance uživatele. Musí mít stejné mzdové ohodnocení, bonusy, prémie, příplatky, ale i zaměstnanecké benefity.

O nových podmínkách pracovnělékařské péče více v článku: Pracovnělékařské posudky a nové podmínky pro rok 2018

Který lékař provede vstupní prohlídku?

Novela zákona o specifických zdravotních službách rozšířila od listopadu 2017 možnosti provedení pracovnělékařských prohlídek. Agentura práce je podle novelizovaného znění § 54 zákona o specifických zdravotních službách provede prostřednictvím.

  • poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb (smluvní lékař agentury),
  • poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele, ke kterému je zaměstnanec přidělen (smluvní lékař uživatele). Tato varianta je mnohdy vhodnější, jelikož právě smluvní lékař je blíže seznámen s podmínkami výkonu práce. Provádí zde pravidelně poradenství a dohled na pracovišti. Na rozdíl od smluvního lékaře agentury práce, jenž logicky nemůže znát konkrétní podmínky práce všech uživatelů agentury práce, 
  • registrujícího lékaře zaměstnance (jeho praktického lékaře). To samozřejmě pouze v případě prací zařazených do kategorie první dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ostatní povinnosti zaměstnavatele (poradenství a dohled) budou zajištěny prostřednictvím smluvního lékaře agentury nebo uživatele, případně dle potřeby jednorázovým uzavřením smlouvy na konkrétní pracovnělékařské služby (např. posouzení pracovního úrazu zaměstnance).

Pracovnělékařský posudek a jeho platnost

Potíže může činit opakované přidělování zaměstnanců ke stejnému uživateli. Podle zákona o specifických zdravotních službách lze platný lékařský posudek použít při opakovaném nástupu zaměstnance (nejdéle do 3 měsíců od ukončení prvního pracovněprávního vztahu) ke stejnému zaměstnavateli, pokud jde o práci za stejných pracovních podmínek. V případě přidělení zaměstnance ke stejnému uživateli s větším časovým odstupem se již agentura práce opětovné pracovnělékařské prohlídce nevyhne.

Nově se však doplnila možnost zachování platnosti lékařského posudku i pro případy, kdy zaměstnanec agentury práce dočasně přidělený k zaměstnavateli (uživateli) uzavře pracovněprávní vztah právě s tímto uživatelem na stejný druh práce, ke kterému byla již posouzena jeho zdravotní způsobilost a lékařský posudek by mu platil až do provedení řádné periodické prohlídky. Tedy v situaci, kdy se z agenturního zaměstnance stane řádný zaměstnanec uživatele. Což jistě uvítají i samotní zaměstnanci (nemusí znovu na prohlídku). „Nový“ zaměstnavatel sice může novou vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat, v praxi ale bude tento postup spíše ojedinělý.

Jak dlouho archivovat pracovnělékařský posudek? Odpověď v článku: GDPR a výmaz osobních údajů po skončení pracovního poměru

Pracovnělékařský posudek nevyhazujte, může se hodit

Jestliže uživatel „přebírá“ agenturního zaměstnance, tj. sjednává pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti s dosavadním agenturním zaměstnancem, může podle nově upraveného § 44 zákona o specifických zdravotních službách využít pracovní posudek agentury práce. Pokud agentura práce odmítá lékařský posudek vydat, lze požádat zaměstnance o předání jeho kopie pracovnělékařského posudku. Pokud si tedy kopii řádně uschoval.

Smluvní lékař má ve své dokumentaci vždy tři doklady. Žádost zaměstnavatele s popisem práce (žádost pracovní agentury), výpis od registrujícího lékaře zaměstnance a svůj posudek. Posudek následně doručuje ve dvou vyhotoveních. Jedno pro zaměstnavatele (agenturu práce) a druhé pro zaměstnance. A právě jedno z uvedených vyhotovení pracovnělékařského posudku by mohl nový zaměstnavatel (dosavadní uživatel) použít. V takovém případě není nutné opakovat vstupní prohlídku.

Zaměstnavatelé na určité pracovní pozice marně hledají vhodné pracovníky. Více v článku: Získejte nové zaměstnance pomocí motivačního a náborového příspěvku

Co znamená práce za stejných podmínek?

Nový pracovněprávní vztah musí být sjednán se stejným zaměstnavatelem (dosavadním uživatelem) zaměstnance a za stejných podmínek, ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance před jeho přidělením agenturou práce. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna. A to bez ohledu na to, zda změna takových podmínek vede ke změně výsledné kategorie práce. Za odlišné podmínky se automaticky považuje zařazení zaměstnance k výkonu rizikové práce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).