Hlavní navigace

Aktuální změny v oblasti zaměstnávání a jejich účinnost

10. 4. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Novelou, o které se v oblasti zaměstnávání nejvíce hovoří, je novela zákoníku práce. Obdobně novela zákona o daních z příjmů. Ale jsou i jiné důležité změny.

Zaměstnavatelům pomalu, ale jistě dochází trpělivost. Změn v oblasti zaměstnávání je připraveno přehršle, ovšem legislativní proces vázne.

Novela zákoníku práce

První velmi diskutovanou změnou je novela zákoníku práce. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu, i když řada původně navržených novinek neprošla připomínkovým řízením. Přesto zde zůstávají závažné změny. Například v oblasti řádné dovolené, dohod konaných mimo pracovní poměr, práce z domova a další. K řadě z nich jsou již připraveny pozměňovací návrhy, a tak není vůbec jasné, v jaké podobě se sněmovní tisk s číslem 903 „probojuje“ do třetího čtení.

Účinnost změn byla původně navržena od 1. ledna 2017. Poté se vzhledem k zdlouhavému legislativnímu procesu posunula na 1. července 2017. Podle posledních zpráv má dojít k dalšímu odkladu. Údajně by se mohlo jednat až o rok 2018. O připravovaných změnách více:

Novela zákona o daních z příjmů

Obdobně komplikovaným schvalovacím procesem prochází novela zákona o daních z příjmů z takzvaného daňového balíčku (sněmovní tisk číslo 873). Také zde se kalkulovalo s účinností od 1. ledna 2017. Dalším očekávaným termínem byl 1. duben 2017. Senát však novelu vrátil k projednání Poslanecké sněmovně. Ta pozměňovací návrhy Senátu, který požadoval osvobození pozemků okolo staveb při jejich prodeji od daně z přidané hodnoty, neakceptovala. Rozhodla o ponechání návrhu v původním znění. Novela tak vstoupí v účinnost 15 dní od vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pro zaměstnavatele bude toto datum důležité, jelikož odstartuje uplatnění vyššího měsíčního daňového zvýhodnění. Při ročním zúčtování nebo daňovém přiznání za rok 2017 se následně použijí vyšší částky za celé zdaňovací období.

U ostatních změn u závislé činnosti se pro rok 2017 použije přechodné ustanovení k části první, článek II, bod 1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon o daních z příjmů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To z důvodu, že zdaňovací období daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok. Nový limit pro srážkovou daň, úprava slev na invaliditu a držitele průkazu ZTP/P se bez ohledu na datum účinnosti novely využije až pro zdaňovací období roku 2018. Podrobněji v článku Daňový balíček a účinnost změn.

Změny zákona o zaměstnanosti

Jedná se v podstatě o dvě důležité novely zákona. První z nich s číslem sněmovního tisku 964 již byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 93/2017 s účinností od 1. dubna 1017. Novela přináší nové povinnosti v oblasti zaměstnávání zahraničních zaměstnanců. Zejména novou povinnou evidenci a uchovávání dokladů. Zavádí rovněž institut ručení příjemce poskytované služby za výplatu mzdy nebo platu do výše minimální mzdy. Přináší i dlouho očekávanou změnu v oblasti zvýšení příspěvku na společensky účelná pracovní místa o 700 korun.

Druhou novelu zákona o zaměstnanosti čeká aktuálně třetí čtení. Jedná se o sněmovní tisk číslo 911. Má dojít k omezení výkonu nekolidujícího zaměstnávání (dotkne se dohod o provedení práce) a upravit podmínky agenturního zaměstnávání. V oblasti náhradního plnění zaměstnáváním zdravotně postižených osob, respektive odběrem výrobků či služeb od firem, které tyto osoby zaměstnávají, má vzniknout centrální evidence. Správcem bude ministerstvo práce a sociálních věcí. Zaměstnavatelům ubudou povinnosti. Podrobněji v článku: Uchazečům o zaměstnání skončí přivýdělek na dohodu o provedení práce

Novela zákona o státní sociální podpoře

Nepřímo se zaměstnavatelů dotknou i připravované změny zákona o státní sociální podpoře. Jde o dlouho slibovaný balíček prorodinných opatření. Sněmovní tisk č. 854 je ve fázi třetího čtení. Je navrženo zavedení možnosti zrychleného čerpání rodičovského příspěvku a možnosti volby délky jeho čerpání i v případě rodičů bez povinné účasti na nemocenském pojištění. V neposlední řadě by mohlo být zrušeno omezení maximální délky pobytu v předškolním zařízení. V současnosti se pro nárok na rodičovský příspěvek sleduje docházka dětí mladších dvou let, které mohou pobývat v předškolním zařízení nejdéle po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci. Tato podmínka by mohla být zcela zrušena. Navrhuje se pouhé sledování řádné péče o dítě v rodině. Stejná novela zavádí i drobné změny do oblasti soustavné přípravy na budoucí zaměstnání. Aktuálně se předpokládá účinnost od 1. ledna 2018, u části změn již od 1. října 2017.

Novela zákona o specifických zdravotních službách

Další novelou je sněmovní tisk číslo 874, novela zákona o specifických zdravotních službách. Zde se upravuje okamžik účinnosti zdravotního posudku u periodických prohlídek, povinnosti zaměstnavatele i frekvence některých prohlídek. Aktuálně je ve fázi třetího čtení. Nabude účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. Podrobněji v článku: Připravují se novinky v oblasti pracovních prohlídek

Novela zákona o důchodovém pojištění

Posledním důležitým návrhem je sněmovní tisk číslo 912. Cílem návrhu novely zákona o důchodovém pojištění je ukončení zvyšování důchodového věku bez finálního omezení. A to při dosažení hranice důchodového věku 65 let. Aktuálně čeká na třetí čtení. Nabude účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).