Hlavní navigace

Dejte si auto do daňových výdajů. Přinášíme tipy, jak na to

1. 6. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Náklady spojené s provozem automobilu se zahrnují do daňových výdajů podle toho, jestli jde o vozidlo v obchodním majetku podnikatele, vlastní nebo třeba jen zapůjčené vozidlo. Svá specifika má i vozidlo pořízené na leasing.

Velká část podnikatelů využívá při své výdělečné činnosti automobil. Jakým způsobem bude o vozidle, výdajích spojených s jeho užíváním a spotřebě pohonných hmot účtovat, rozhoduje sám podnikatel. Předně musí zvážit, zda zahrne nebo nezahrne automobil do obchodního majetku, případně nevyužije loňské novinky v podobě uplatnění paušálních výdajů.

Automobil jako součást obchodního majetku

Jestliže podnikatel zahrne automobil do obchodního majetku, jsou v souladu s § 24 odst. 2 písm. k daňovým nákladem náklady vynaložené na dopravu silničním motorovým vozidlem. Do daňově uplatnitelných výdajů lze tedy bez problémů zahrnout odpisy, výdaje za pohonné hmoty, opravy, údržbu a pojištění auta. Podnikatelé mohou zvolit odpisy rovnoměrné, zrychlené, ale také odpisy mimořádné. Mimořádné odpisy ovšem brzy skončí. Týkají se jen majetku nakoupeného nejpozději do 30. června 2010. Čtěte více: Jednou zvolenou metodu odpisování nelze nikdy změnit

V případě, že je vozidlo využíváno jak k podnikatelským, tak i k soukromým účelům, je podnikatel povinen krátit výdaje i odpisy podle toho, jak je auto využíváno. Vhodným kriteriem je poměr ujetých kilometrů pro podnikání a pro osobní spotřebu.

Obchodním majetkem fyzické osoby je souhrn věcí, věcí, pohledávek, jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot, které vlastní nebo které uvádí evidenci majetku a závazků nebo v daňové evidenci.

Automobil pořízený na leasing

Majetek pořízený na leasing není po celou dobu pronájmu majetkem podnikatele. Vlastníkem majetku je totiž leasingová společnost. Daňovým výdajem u leasingu nejsou odpisy, ale stanovené leasingové splátky, tj. nájemné. Ty se však musí časově rozlišit podle § 24 odst. 2 písm. h zákona o daních z příjmů. Uplatnitelné budou také výdaje za spotřebu pohonných hmot v prokázané výši, výdaje na údržbu a opravy podle nájemní smlouvy, pojištění a další. Čtěte více: Leasing, akontace a DPH ze splátek v daňové evidenci

Spotřeba pohonných hmot u vlastního automobilu nezahrnutého do obchodního majetku

V případě, že podnikatel nezahrne automobil do obchodního majetku, nebude samozřejmě uplatňovat odpisy, ale ani výdaje spojené s údržbou a opravami. Naopak si může uplatit prokázanou spotřebu pohonných hmot a k ní základní náhradu za opotřebení vlastního automobilu. Použije tedy cenu pohonných hmot na základě dokladu o nákupu nebo průměrnou cenu pohonných hmot, stanovenou každoročně vyhláškou Ministerstva financí. Dříve se na stanovení průměrné ceny pohonných hmot prakticky čekalo až do ledna následujícího roku. V roce 2009 ale došlo ke sjednocení možnosti použití průměrných cen pohonných hmot, stanovených zaměstnancům i podnikatelům. Čtěte více: Změny v cestovních náhradách v roce 2010

Pro rok 2010 činí průměrná cena za 1 litr pohonné hmoty:

  • 28,50 Kč u benzínu automobilového 91  oktanů,
  • 28,70 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů,
  • 30,70 Kč u benzínu automobilového 98 oktanů,
  • 27,20 Kč u motorové nafty.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel činí:

  • jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
  • osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč

Vypůjčené vozidlo k podnikání

Další možností je vozidlo zapůjčené na základě smlouvy o výpůjčce v souladu s občanským zákoníkem. V tomto případě se za daňový výdaj považují náhrady za spotřebované hmoty a také náklady na drobné opravy a údržbu vypůjčeného vozidla. Nelze ovšem využít základní náhradu za používání silničních motorových vozidel za každý kilometr. Čtěte více: Jak zaúčtovat prodej osobního automobilu

Podobně se postupuje i v případě vlastního vozidla již vyřazeného z obchodního majetku nebo vozidla, které není v obchodním majetku, bylo pořízené na leasing a nájemné bylo uplatněno jako daňový výdaj.

Automobil a paušální výdaje

Od roku 2009 je možné uplatnit výdaje spojené s provozem automobilu tzv. paušálem. Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt zákona o daních z příjmů může poplatník namísto skutečných prokázaných výdajů na spotřebu pohonných hmot a parkovného použít paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem ve výši 5 tisíc korun za každý měsíc, ve kterém toto vozidlo využíval k podnikání a současně nepřenechal ani po část měsíce k užívání jiné osobě.

Výdajový paušál na dopravu zahrnuje jen výdaje na pohonné hmoty a parkovné. Jestliže je auto využíváno jen k podnikání, uplatní se ostatní výdaje jako odpisy, pojistné, výdaje na opravy a údržbu v prokázané výši. Pokud je ale vozidlo využíváno i pro soukromé účely, je možné uplatnit pouze část paušálního výdaje, a to ve výši 80 % z této částky. Tedy maximálně 4 tisíce korun. Při odpisování takového vozidla bude rovněž daňově uznatelná pouze osmdesátiprocentní část z odpisů. Paušál je možné využít v příslušném kalendářním měsíci na kterákoliv 3 vozidla. Čtěte více: Zrušení knihy jízd podnikatelům evidenci neulehčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).