Hlavní navigace

Čerpání řádné dovolené v době mimořádných opatření

14. 4. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Koronavirus nesporně dopadá do oblasti pracovněprávní. V rámci zmírnění dlouhodobých dopadů nejeden zaměstnavatel zvažuje nařízení řádné dovolené.

Jde o řešení, které může mít dopad nejen ekonomický, ale i provozní. Po odeznění pandemie koronaviru nebude mít řada firem prostor pro její čerpání.

Čerpání řádné dovolené dle zákoníku práce

Někteří zaměstnavatelé nadále zaměstnancům přidělují práci, byť v omezeném rozsahu, jiní zaměstnanci jsou v karanténě nebo například pracují z domova. Nejeden zaměstnavatel zvažoval, zda je možné nařídit v době pandemie řádnou dovolenou. ať už z provozních důvodů zaměstnavatele nebo z obavy přenosu infekce na zaměstnance v souvislosti s koronavirem (příznaky, rizikové oblasti atd.).

Podle § 217 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání dovolené podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Nařízení čerpání řádné dovolené

Jistě je vhodná doba, aby byla vyčerpána jak eventuální nevyčerpaná řádná dovolená z předchozích let, tak řádná dovolená z roku aktuálního. Ovšem její čerpání musí zaměstnavatel určit alespoň 14 dnů předem. Ovšem (jak je výše uvedeno), lze ji určit i v kratším předstihu. K tomu je nutná dohoda (souhlas) zaměstnance. Někteří zaměstnavatelé již mají takové ustanovení zakomponováno v nějaké dohodě, nejčastěji se bude jednat o pracovní smlouvu. V opačném případě je možné takový souhlas získat až v konkrétní situaci. Je tedy možné se se zaměstnancem dohodnout (písemná forma není předepsána) na čerpání dovolené bez čtrnáctidenního předstihu.

Zaměstnavatel by teoreticky mohl určit vyčerpání celého nároku dovolené za letošní rok (za předpokladu, že se nebude jednat o hromadné čerpání dovolené, které smí zaměstnavatel určit jen v rozsahu 2 týdnů a pouze z provozních důvodů). Což by nebylo vhodné ani pro jednu ze zúčastněných stran. Dovolená má být čerpána s přihlédnutím k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Je jistě vhodné ponechat týden (dva) z letošní dovolené pro čerpání v průběhu roku. Což se jistě netýká dovolené z předchozích let, tu je naopak vhodné v současně době plně vyčerpat.

Výkon práce na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti je mezi zaměstnanci velmi oblíbený. Zákony jim však neposkytují prakticky žádnou ochranu. Program Antivirus na dohody prozatím nepamatuje, ale i to se zřejmě změní. Čtěte více: Koronavirus a práce na dohody konané mimo pracovní poměr

Dovolená a překážky v práci

Čerpání dovolené nelze zaměstnanci určit v době čerpání překážek v práci na straně zaměstnance. Ať už se jedná o péči o dítě (aktuálně se ošetřovné čerpá u dětí, které nedovršily věku 13 let) nebo jiného člena domácnosti, nařízené karantény nebo například pracovní neschopnosti.

Řádná dovolená se v době některých překážek v práci přerušuje (překážka v práci nastane v době čerpání řádné dovolené). Například z důvodu pracovní neschopnosti nebo ošetřování nemocného člena rodiny. Sporné by však bylo přerušení z důvodu nařízení karantény nebo péče o dítě mladší (aktuálně 13 let) v době uzavření školního nebo předškolního zařízení.

Je v době pandemických opatření povinná vstupní lékařská prohlídka při přijetí nového zaměstnance nebo dočasném přeložení? A co prohlídky periodické? Čtěte v článku: Pracovnělékařské prohlídky v době mimořádných opatření

Čerpání placeného volna bude prospěšné

Za dobu čerpání řádné dovolené přísluší zaměstnancům náhrady ve výši 100 % průměrného výdělku. Je třeba si uvědomit, že nejde o náklad nad rámec zákonných nároků. Vyčerpání alespoň části řádné dovolené zaměstnanců (obdobně náhradního volna) může zaměstnavatelům v současné době pomoci. Zaměstnanci vyčerpají dovolenou či náhradní volno již nyní a v důsledku toho je nebudou čerpat v průběhu roku, kdy situace již bude stabilizovaná a zaměstnavatel bude výkony těchto zaměstnanců k obnovení provozu potřebovat. Rychlý návrat do původního pracovního režimu je jistě v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Čerpání řádné dovolené pak může být kombinováno s jinými překážkami v práci, kdy například za dobu částečné nezaměstnanosti může zaměstnavatel získat kompenzaci až 60 % vyplacené náhrady mzdy z programu Antivirus. Čtěte také: Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek z programu Antivirus

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).