Hlavní navigace

Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek z programu Antivirus

6. 4. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Od dnešního dne mohou zaměstnavatelé podávat žádosti o částečnou náhradu mezd státem. První náhrady lze očekávat již po 10. dubnu 2020.

Prostřednictvím programu Antivirus bude postiženým zaměstnavatelům vyplácen finanční příspěvek.

Dne 1. dubna 2020 schválila vláda na základě § 120 zákona o zaměstnanosti usnesením č. 353 cílený program k podpoře zaměstnanosti nazvaný „Antivirus“ .

Zaměstnavatel musí i po dobu mimořádných opatření vyplácet zaměstnancům mzdy. Stát nyní přichází s částečnou kompenzací celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními a krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19.

Příspěvek státu nenáleží:

  • na úhradu náhrad platů – z programu jsou vyloučeni zaměstnavatelé odměňující své zaměstnance platem, tedy zaměstnavatelé podle § 109 odst. 3 zákoníku práce, neboť jejich mzdové (platové) náklady mohou být kryty z jiných veřejných zdrojů.
  • na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti - zaměstnavatel tedy nemůže žádat o příspěvek na zaměstnance pracující na základě dohod konaných mimo pracovní poměr.
  • v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen. 
  • za zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od úřadu práce – příspěvek zaměstnavateli nenáleží na zaměstnance za kalendářní měsíc, za který mu byl na tohoto zaměstnance poskytnut úřadem práce jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance.
  • v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty – příspěvek zároveň nenáleží zaměstnavateli v případě, čerpal by-li na stejný účel, tj. na tu část náhrady mzdy nebo platu, která byla kryta příspěvkem, jiné prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů.
  • žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení. 
  • žadateli, kterému byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti.

O příspěvku pro zaměstnavatele čtěte také:

Brand24

Agentury práce a chráněný trh práce

Na příspěvek naopak budou mít nárok i agentury práce. Podmínkou je, že pracovní poměr zaměstnance, na kterého bude příspěvek poskytován, byl sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 a trvá po celou dobu trvání programu Antivirus.

Ministerstvo práce a sociálních věcí rovněž vydalo Manuál k Programu Antivirus

V případě chráněného trhu práce, tj. zaměstnavatelé podle § 78 zákona o zaměstnanosti, je příspěvek také možný. Avšak zaměstnavatelé nemohou souběžně v příslušném kalendářním měsíci čerpat příspěvek na úhradu mzdových nákladů podle § 78a zákona o zaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně připravuje úpravu podmínek poskytování příspěvku po dobu nouzového stavu, a to tak, aby bylo zaměstnavatelům uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce umožněno čerpat příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti rovněž na krytí náhrad mezd nebo platů zaměstnanců poskytnutých zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Aktuální znění zákona o zaměstnanosti to totiž vylučuje.

Žádost je možné vyplnit zde. Po vyplacení mezd vyplní zaměstnavatel vyúčtování.

MPSV připravilo i video-návod, jak správně vyplnit žádost. Návod na vyplnění vyúčtování bude následovat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).