Hlavní navigace

Čtěte, jak na podání daňového přiznání zaměstnancem

19. 3. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK
Letos zřejmě podá daňové přiznání více zaměstnanců než vloni. Někteří z důvodu zúčtování solidární daně, jiní proto, že nepodepsali prohlášení k dani.

Nejeden zaměstnanec podává daňové přiznání. Někteří se k tomuto kroku rozhodnou dobrovolně, jiní tak musí učinit ze zákona povinně. Důvodů může být několik. Souběžné příjmy, solidární zvýšení daně nebo další příjmy z podnikání atd. 

Kdo podává při zaměstnání daňové přiznání povinně

Nejprve si připomeneme, kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání za rok 2013. V souladu s § 38g zákona o daních z příjmů není povinen podat daňové přiznání poplatník, který měl ve zdaňovacím období pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky:

  • pouze od jednoho zaměstnavatele,
  • nebo více zaměstnavatelů postupně za sebou.

Podmínkou však je, že u všech těchto zaměstnavatelů podepsal tiskopis daňového prohlášení (případně u posledního zaměstnavatele, u kterého žádal roční zúčtování, podepsal tiskopis dodatečně) a kromě příjmů ze zaměstnání neměl jiné zdanitelné příjmy podle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů vyšší než 6000 korun (jedná se o příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní příjmy).

Daňové přiznání naopak podává poplatník, který:

  • má příjmy od více zaměstnavatelů souběžně (příjmy nebyly zdaněny konečnou srážkovou daní), 
  • nepodepsal u všech svých zaměstnavatelů prohlášení k dani, 
  • obdržel v roce 2013 doplatky mezd za předchozí období (2005 – 2012, § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů
  • hodlá uplatnit hodnotu darů poskytnutých do jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu, 
  • měl příjmy vyšší než 48násobek průměrné mzdy nebo mu byla v průběhu zdaňovacího období zvýšena záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti o solidární zvýšení daně (byla mu zúčtována záloha na solidární daň).

Na co při vyplnění daňového přiznání nezapomenout

Před samotným vyplněním je třeba si připravit potřebné podklady. Nezbytné je Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele, potvrzení pro uplatnění slev, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částí základu daně, v případě jiných příjmů jejich výši a příslušné výdaje. Vhodným pomocníkem je kopie loňského daňového přiznání. Pomůže v rychlé orientaci a vyplnění identifikačních údajů (číslo účtu, IČO, DIČ apod.).

K vyplnění daňového přiznání je možné využít papírový tiskopis, některý z takzvaných chytrých formulářů sloužících k vyplnění prostřednictvím počítače nebo elektronického podání přes portál finanční správy. V praxi se pak nejvíce využívají právě poslední dva způsoby vyplnění přiznání. Vyplnění formulářů je snadné a rychlé. Řada údajů je ve formuláři doplněna a vypočtena automaticky.

Neměli bychom zapomenout na podstatnou změnu ve srovnání s předchozím obdobím. Za rok 2013 si poplatník, který využije paušální výdaje, nemůže uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění, pokud součet jeho dílčích základů (kde se tyto výdaje uplatnily) je vyšší než 50 % celkového základu daně. V případě souběhu zaměstnání s podnikáním (pokud je daňový základ ze zaměstnání vyšší) může poplatník slevu na manželku (manžela), případně daňové zvýhodnění, uplatnit. Naopak, pokud by měsíčně uplatňoval daňové zvýhodnění na děti u zaměstnavatele a po skončení kalendářního roku zjistil, že výše uvedená podmínka splněna nebude, protože je jeho základ z podnikání, kde uplatňuje paušální výdaje vyšší, musí částku dosud uplatněného daňového zvýhodnění v rámci podaného daňového přiznání vrátit. 

Najděte si svého daňového poradce

Vyzkoušejte novou databázi daňových poradců. Přehledně řazeno podle kraje působnosti, oboru specializace i jazykových možností. Získejte kontakt ihned. Uložte si do záložek: www.podnikatel.cz/danovi-poradci/

Příklad vyplnění daňového přiznání – souběh příjmů

Pan Jeřábek byl po celý rok 2013 zaměstnán. V letních měsících si přivydělával na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele. Žádné další příjmy neměl.

Jelikož se jedná o souběžné příjmy zdaněné zálohovou daní, musí pan Jeřábek podat daňové přiznání. Za tím účelem požádal oba zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech. Rozhodl se využít chytrého formuláře. Ten si nejprve stáhne a uloží ve svém počítači (do určité výše daňového základu je formulář ke stažení zdarma).

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

S vyplněním daňového přiznání pomohou chytré daňové formuláře. 

Nejprve vyplní první stranu daňového přiznání (identifikační údaje). Následuje druhá strana. Je třeba sečíst úhrn zdanitelných příjmů od obou zaměstnavatelů a úhrn pojistného, které byli povinni zaplatit zaměstnavatelé. Tyto údaje doplní na řádky číslo 31 a 32. O ostatní se postará formulář sám. Následuje oddíl 3 – nezdanitelné části základu daně. Pan jeřábek si platí životní pojištění, na základě potvrzení zaslané pojišťovnou si může uplatnit maximálně 12 000 korun. Zapíše je tedy do příslušného řádku.

Pokračuje na straně 3, kde zapíše údaje o uplatněných daňových slevách. Základní sleva na poplatníka je ve formuláři vyplněna automaticky. Pan Jeřábek má studující dceru, bude si uplatňovat daňové zvýhodnění (má potvrzení od zaměstnavatele manželky, že si daňové zvýhodnění na dceru neuplatňovala). Doplní tedy jméno a příjmení dcery, rodné číslo a počet měsíců nároku na daňové zvýhodnění.

Z formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech je třeba zjistit údaje o zaplacených zálohách a případných uplatněných bonusech. Bonus zapíše na řádek číslo 75, zaplacené zálohy na řádek číslo 84.

TIP PRO VÁS: DANĚ.PODNIKATEL.CZ

Na poslední (čtvrté) straně daňového přiznání je třeba vyplnit počty dokládaných příloh (v našem případě se jedná o 2 Potvrzení o zdanitelných příjmech, Potvrzení o částce zaplaceného životního pojištění, Potvrzení o studiu dcery, Potvrzení od zaměstnavatele manželky).

Protože panu Jeřábkovi vypočítal chytrý formulář na řádku číslo 91 přeplatek na dani, nezapomene si na poslední straně daňového přiznání o tento přeplatek požádat. Daňové přiznání je možné po vytisknutí doručit osobně do podatelny správce daně, odeslat poštou, případně elektronickou formou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).