Hlavní navigace

Roční zúčtování mezd, vyúčtování a jejich opravy

3. 3. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Je nejvyšší čas na roční zúčtování a vyúčtování mezd. Čtěte, co se změnilo, na co si dát pozor a jak na opravy aktuálního i předchozího zdaňovacího období.

Roční zúčtování mezd za rok 2013 je v plném proudu. Letos se naposled zpracovává podle starých pravidel. Roční zúčtování za rok 2014 zpracovávané v roce 2015 se bude řídit jinými pravidly. Zákonné senátní opatření přineslo zkrácené lhůty pro provedení ročního zúčtování na 15. března a lhůty pro vypořádání přeplatků nejpozději do 31. března. To ale bude aktuální až příští rok, připomeňme si základní zásady ročního zúčtování, včetně postupu při případných opravách mezd za předcházející roky.

Roční zúčtování mezd za rok 2013

Pro ročním zúčtování za rok 2013 je důležité ustanovení z přechodných opatření k zákonnému senátnímu opatření. To totiž říká, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření Senátu, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije ještě zákon o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření. 

Dosud používané lhůty pro roční zúčtování i pro vyúčtování přeplatků se tedy prozatím nemění. Roční zúčtování záloh za rok 2013 plátce provede nejpozději do 31.března 2014 a přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí v termínu do 30. dubna 2014 (naposled tedy ve výplatě za měsíc březen).

Vyúčtování mezd za rok 2013

Plátce daně čeká další (obecně neoblíbená) povinnost, a to podání tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2013. Podává se na tiskopise 5459, vzor číslo 19. Vyúčtování dokonce podávají i ti plátci daně, kteří v průběhu roku poskytovali slevy na dani či daňové zvýhodnění a žádné zálohy na dani nesráželi. Přesto podávají vyúčtování, za této situace bude samozřejmě „nulové“.

Jsou stanoveny dvě lhůty, a to:

  • v tiskové podobě se odevzdává do dvou měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. nejpozději 3. března 2014
  • v elektronické podobě do 20. března 2014. Elektronicky podávají povinně plátci, kteří zaměstnávají daňové nerezidenty ČR. Výjimkou je plátce (fyzická osoba), jež v průběhu roku nezaměstnávala více než deset nerezidentů ČR.

Dále je třeba podat Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2013. Pro tento rok se využije tiskopis 25 5466, vzor č. 16). Termín podání vyúčtování je stanoven do tří měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. nejpozději do 1. dubna 2014.

Poslední povinností je podat Vyúčtování pojistného na důchodové spoření (pouze pokud plátce zaměstnával v průběhu roku zaměstnance – účastníky důchodového spoření, tedy účastníky druhého důchodového pilíře). Podává se elektronicky tiskopisem 5542, vzor č. 1). Ti plátci, kteří budou provádět opravy důchodového spoření (neopravili formou následného hlášení), musí vyplnit rovněž přílohu č. 1 k vyúčtování – Opravy na pojistném. Nejzazší termín elektronického podání je 1. dubna 2014.

Čtěte také: Nové tiskopisy na důchodové spoření

Opravy chyb z mezd z aktuálního období

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Opravy vyúčtování mají nová pravidla. 

Ve vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti i daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby se provádí pouze opravy aktuálního období. Případné opravy předchozích zdaňovacích období je nutné provést formou dodatečného vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období. Jak informovalo Generální finanční ředitelství na stránkách finanční správy: V tiskopise za zdaňovací období 2013 již není možné provádět opravy předcházejících zdaňovacích období, tzn. období, za které se nevyměřovalo, což bylo ještě možné u zdaňovacího období 2012, kde byly prováděny opravy ve vztahu k zdaňovacímu období 2009. V této souvislosti jsou v příslušných tiskopisech některé sloupce neobsazeny.

Najděte si svého daňového poradce

Vyzkoušejte novou databázi daňových poradců. Přehledně řazeno podle kraje působnosti, oboru specializace i jazykových možností. Získejte kontakt ihned. Uložte si do záložek: www.podnikatel.cz/danovi-poradci/

Opravy chyb z mezd z předchozích let

Poprvé lze podat dodatečné vyúčtování ke zdaňovacímu období 2010. Opravy zdaňovacího období roku 2013, včetně oprav ročního zúčtování roku 2012 se řeší formou aktuálního vyúčtování. Opravy zdaňovacího období 2010, 2011, 2012 je nutné řešit formou dodatečného vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období. Je to proto, že počínaje rokem 2010 byla daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků vybíraná formou záloh již vyměřovaná.

Rekapitulace oprav ve vyúčtování:

  • Ve vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2013 se zohlední pouze případné opravy provedené v průběhu roku 2013, případně na počátku roku 2014 (pouze do podání vyúčtování). Jedná se o opravy záloh, měsíčních bonusů a oprav chyb z ročního zúčtování za rok 2012 provedených v roce 2013. 
  • Ve vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob a právnických osob za rok 2013 se v příloze k vyúčtování projeví pouze opravy týkající se aktuálního zdaňovacího období. Opravy předchozích let se provedou formou dodatečného vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období. 
  • Ve vyúčtování pojistného na důchodové spoření za rok 2013 se vyplní příloha č. 1 – Oravy na pojistném. Zde se projeví opravy, jež nebyly součástí následného období ve vykazovaném pojistném období. V případě oprav po podání vyúčtování se opravy provádí formou dodatečného vyúčtování.

Dotaz z odborné poradny serveru Podnikatel.cz

Špatně jsem provedla svému zaměstnanci roční zúčtování záloh daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2012. Zapomněla jsem mu zohlednit slevu na dani na manželku, která nedosáhla dostatečného příjmu. Zaměstnanec mě na to neupozornil a já jsem na to přišla  až nyní. Můžu udělat nové (opravné) zúčtování záloh za rok 2012, od vzniklého přeplatku daně odečíst částku, která již byla vyplacena při původním zúčtování a částku mu vyplatit  se mzdou? Nebo si musí zaměstnanec podat dodatečné daňové přiznání a částku přeplatku mu vyplatí přímo finanční úřad? 

Odpověď:

Oba postupy jsou v podstatě možné. Jak správně uvádíte, byla to vaše chyba, je vhodné opravit roční zúčtování. V souladu s § 38i zákona o daních z příjmů poplatníkovi, kterému byla sražena daň vyšší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen daňový bonus nižší, než měl být, vrátí plátce daně vzniklý rozdíl, pokud neuplynuly 3 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Plátce daně je povinen nejdříve vrátit tento rozdíl, a poté může podat dodatečné vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. O tento vrácený rozdíl sníží plátce daně nejbližší odvod záloh správci daně. Jinak se vzniklý rozdíl vrátí na základě daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání podaného poplatníkem. Protože se jedná o období před účinností zákonného senátního opatření od roku 2014, mělo by se postupovat dle dosavadního znění zákona. Srovnáme-li novou a původní úpravu, je v tomto případě postup v podstatě obdobný (Poplatníkovi, kterému byla sražena daň vyšší, než je stanoveno, vrátí plátce daně přeplatek, pokud neuplynuly tři roky od konce zdaňovacího období, v němž přeplatek vznikl…).   

V tiskopise Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013 se již neprovádí opravy předcházejících zdaňovacích období. Veškeré opravy předcházejících období je nutné provádět pouze formou dodatečného vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období. Oprava ročního zúčtování z roku 2012 se samozřejmě projeví ve vyúčtování za rok 2013, tj. přeplatky ze zúčtování z předchozího období.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).