Hlavní navigace

Daňové zvýhodnění a vyživovaná osoba není totéž

30. 7. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Je možné na dítě manžela (manželky) uplatnit daňové zvýhodnění? Bude dítě vyživovanou osobou při exekuci? Odpovídal server Podnikatel.cz v odborné poradně.

Občas je nutné správně posoudit nárok na daňové zvýhodnění na dítě druhého z manželů žijící ve společné domácnosti. Pojem vyživované dítě z pohledu zákona o daních z příjmů vysvětlil daňový poradce. 

Vyživované dítě a daňové zvýhodnění

Na odbornou poradnu serveru Podnikatel.cz se obrátila čtenářka s následujícím dotazem: Může manžel žijící ve společné domácnosti  s dětmi manželky, které pocházejí z předešlého manželství, uplatnit slevu na dani  a případně daňový bonus na tyto „vyženěné“ děti? Biologický otec dětí neuplatňuje slevy ani bonusy.  Matka je také nemůže uplatnit, protože v současné době nemá žádné zdanitelné příjmy.

Jak ve své odpovědi uvádí Jan Molín, daňový poradce společnosti MIVO, ve smyslu ustanovení § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů se za vyživované dítě poplatníka považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je:

  • a) nezletilým dítětem,
  • b) zletilým dítětem do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a:
  1. soustavně se připravuje na budoucí povolání,
  2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat soustavnou výdělečnou činnost pro nemoc anebo úraz, nebo
  3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Jestliže dítě vyživuje v jedné domácnosti více poplatníků, může v souladu s § 35c odst. 9 zákona o daních z příjmů uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich. Na základě výše uvedeného lze tedy uzavřít, že manžel může uplatnit daňové zvýhodnění (slevu na dani, daňový bonus) na děti manželky, ujistil tazatelku Jan Molín

Čtěte také: Uplatnění daňového zvýhodnění na děti

Vyživované osoby a exekuce

Jiná situace však nastane v případě exekučních srážek ze mzdy. Zde se vychází z nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách a ze zákona o rodině.

Dotaz z odborné poradny: Zaměstnanec má nařízeny dvě nepřednostní exekuce. Je ženatý, žije ve společné domácnosti s manželkou (nyní na mateřské dovolené) a jedním vlastním a jedním nevlastním dítětem z předchozího manželství. Mohu za vyživované osoby považovat jak manželku, tak i obě děti?

skoleni_18_3

Při výpočtu srážek ze mzdy budou zohledněny pouze dvě vyživované osoby. Manželka (bez ohledu na výši příjmů) a vlastní dítě. Vyživovací povinnost na dítě z předchozího manželčina manželství má otec dítěte. Rozvodem vyživovací povinnost rodičů nekončí. Naopak, pokud bude mít vlastní otec dítěte rovněž nařízenu exekuční srážku, započte mu jeho zaměstnavatel uvedené dítě jako vyživovanou osobu bez ohledu na neexistenci společné domácnosti. Samozřejmě mu v přednostních pohledávkách zohlednění platbu výživného. 

Čtěte také:  Exekuce a srážky ze mzdy v roce 2012

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).