Hlavní navigace

Dlužníky prověříte na poště. Zákazníky, obchodní partnery i zaměstnance

14. 9. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Získání výpisu z Centrální evidence exekucí je nyní snazší. Může pomoci v obchodním styku i v zaměstnávání.

Přístup k informacím o exekučních řízeních se výrazně zjednodušil počínaje 1. červencem 2016, a to prostřednictvím CzechPOINTu. 

Informace jsou tak snadno dostupné pro samotné dlužníky, ale mohou se hodit i v obchodním styku. Je možné prověřit solventnost klienta, zákazníka či obchodního partnera. Využijí je i zaměstnavatelé, personalisté a mzdoví účetní. 

Výpis z Centrální evidence exekucí

Získat informace o oddlužení je poměrně snadné. Veřejnosti přístupný insolvenční rejstřík obsahuje nejen údaje o průběhu insolvenčního řízení, ale i řadu dalších informací o úpadci a jeho pohledávkách. Nahlížení do rejstříku není nijak zpoplatněno a je prostřednictvím internetu přístupné prakticky komukoliv. Na rozdíl od exekucí. Dosud bylo možné požádat o výpis z Centrální evidence exekucí na pobočkách Exekutorské komory ČR v Praze či Brně. Za cenu jedné strany ověřeného výpisu si účtují 50 korun. Další možností je získání výpisu prostřednictvím webových stránek provozovaných Exekutorskou komorou ČR. Základní cena elektronického náhledu je stanovena na 60 korun bez ohledu na počet stran.

Od letošního července lze výpis pořídit i na některých pobočkách České pošty. Jak pro server Podnikatel.cz upozornil Matyáš VitíkČeské pošty, výpis je k dispozici na těch pobočkách, kde se poskytují služby CzechPOINTu (cca tisícovka pošt). Nejedná se o službu CzechPOINTu, pouze tam, kde je CzechPOINT, je i možnost získání výpisu. Cena jedné strany stojí 50 korun. Z výpisu z Centrální evidence exekucí se dozvíte, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, případně který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce. Dalšími informacemi jsou, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena nebo zda byla pravomocně odložena či zastavena. Dozvíte se i výši pohledávek nebo pořadí exekuce, vysvětluje Matyáš Vitík. Dodává, že od spuštění služby, tj. od 1. července k 30. srpnu 2016, bylo vydáno 11 500 výpisů (za celkem 735 400 korun).

Informace mohou pomoci i zaměstnavatelům

Při přijetí nového zaměstnance (resp. příjemce nového příjmu) je zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 294 občanského soudního řádu povinen si od něj vyžádat potvrzení vystavené posledním plátcem mzdy o tom, zda je proti němu vedena exekuce srážkami ze mzdy, kterým exekutorem a v čí prospěch. Zpravidla se jedná o zápočtový list. Ovšem jak upozorňuje Petr VorlíčekExekutorské komory ČR, zápočtový list zaměstnavatel nutně nepotřebuje – důležitá je samotná informace, že byla vedena exekuce u předchozího plátce mzdy. To se využije zejména v situaci, kdy zaměstnanec dříve nebyl zaměstnán. Před uzavřením pracovního poměru byl například v evidenci úřadu práce či pobíral dávky od České správy sociálního zabezpečení. V takovém případě vystaví předchozí plátce potvrzení o probíhajících srážkách.

Dále musí zaměstnavatel oznámit přijetí zaměstnance, na jehož mzdu je vedena exekuce, příslušnému exekutorovi (stejnou oznamovací povinnost má i povinný – zaměstnanec – při ukončení pracovního poměru i nástupu do nové práce a rovněž tuto povinnost při ukončení pracovního poměru má i původní zaměstnavatel, který má nadto ještě vyúčtovací povinnost). Exekutor pak novému plátci doručí usnesení, ve kterém ho vyrozumí o vedené exekuci. Seznámí ho s dosavadním průběhem (výše provedených srážek a jak vysoká je pohledávka, pro kterou je exekuce dále vedena, jaké má pořadí) a vyzve, aby ode dne doručení usnesení srážek prováděl srážky, a poučí o povinnostech a uvede rozhodné údaje, připomíná postup zaměstnavatele Petr Vorlíček.

Nařízení o výkonu rozhodnutí výpis nenahradí

A právě v situaci, kdy zaměstnanec odmítá předložit zápočtový list či potvrzení o probíhajících srážkách, může jako prvotní informace o exekucích, jejich pořadí a pověřených exekutorech posloužit výpis z Centrální evidence exekucí. Z Centrální evidence exekucí je možné se primárně dozvědět, zda je proti někomu vedeno exekuční řízení. Rozhodné skutečnosti pro provádění srážek tam zaměstnavatel nenajde, ty se dozví pouze a jen z usnesení soudního exekutora, které je vykonatelné jeho doručením, vysvětluje Petr Vorlíček za Exekutorskou komoru. Ovšem pokud zaměstnavatel k dispozici informace o probíhajících exekucích nemá, nemůže ani řádně splnit oznamovací povinnost vůči exekutorům a následně začít provádět exekuční srážky ze mzdy. Čímž riskuje pořádkovou pokutu pro nesplnění povinností podle § 294 občanského soudního řádu

Daně III

Čtěte více: Přijetí uchazeče bez zápočtového listu se nemusí vyplatit

Centrální evidence exekucí může být eventuálně využitelná i pro personalisty, zejména v rámci výběrového řízení. Ovšem vždy je třeba pamatovat na ustanovení § 1a zákoníku práce, tj. rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.

Ustanovení § 294 odst. 1 občanského soudního řádu:

Ten, kdo přijímá zaměstnance do práce, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené tím, u koho naposledy pracoval, o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen každý zaměstnavatel vydat zaměstnanci, který u něho přestal pracovat; to obdobně platí pro plátce jiných příjmů (§ 299), z nichž byly prováděny srážky, jestliže bylo jejich provádění ukončeno, ačkoliv pohledávka není uspokojena.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).