Hlavní navigace

Firmy, kterým klesly tržby o 50 %, by měly dostat 500 Kč na zaměstnance a den

8. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktualizováno: Na vládě nakonec došlo k úpravě podmínek programu. Původně navrhovaný pokles o 40 % vláda neschválila a program se budou týkat pouze podnikatelů, kterým klesly tržby alespoň o 50 %. (8. 3. 2021 18:13)
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nový program Covid 21, ve kterém firmy s poklesem tržeb o 50 % mají dostat 500 Kč na zaměstnance a den.

Program by měl navázat na dobíhající dotace Covid Gastro – Uzavřené provozovny. Na rozdíl od programu Covid Gastro – Uzavřené provozovny ale na prostředky mají nově dosáhnout podnikatelé na základě poklesu tržeb a nikoli pouze firmy, které omezila vládní opatření.

Systém kompenzací se má změnit

Vláda už před několika týdny uvedla, že by se měl změnit systém kompenzací pro podnikatele. Podpora se nově měla dle představ vlády skládat z:

  1. nového kompenzačního bonusu ve výši 1000 Kč,
  2. podpory náhrad mezd prostřednictvím programu Antivirus,
  3. podpory zaměstnavatelům, která bude poskytována na základě počtu zaměstnanců, a to 500 Kč za jednoho zaměstnance (i za spolupracující osobu OSVČ) a den. Současně bude muset být splněna podmínka poklesu tržeb.

Ruku v ruce s tím by však měly skončit specializované COVID programy, jako jsou COVID – Ubytování, COVID – Nájemné nebo COVID – Sport.

Jak informoval server Podnikatel.cz minulý týden, v rámci třetího bodu si budou moct podnikatelé zřejmě nakonec vybrat ze dvou různých typů programu. Kromě již zmíněné podpory na základě počtu zaměstnanců půjde o program, ve kterém se budou prostředky vyplácet na základě úhrady nákladů. Nový kompenzační program se má jmenovat Covid Nepokryté náklady a má podnikatelům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období o 40 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, pomoci s úhradou části fixních nákladů, které nejsou pokryty příjmy. Výše podpory byla ministerstvem navržena na úrovni 60 % nepokrytých fixních nákladů, přičemž strop pro podporu bude 40 milionů korun na jednu výzvu.

Podmínka 40% poklesu tržeb i u druhého programu

Kromě návrhu programu Covid Nepokryté náklady má server Podnikatel.cz k dispozici i návrh podpory na základě počtů zaměstnanců. Stejně jako u programu Covid Nepokryté náklady ještě nedošlo k definitivnímu schválení a není tak ještě jistá konečná podoba podpory. Jednotlivé parametry se proto nakonec mohou mírně lišit.

Nový program s názvem Covid 21 by měl navázat na dobíhající program Covid Gastro – Uzavřené provozovny, ve kterém lze o dotace žádat až do 15. března. Zatímco Covid Gastro – Uzavřené provozovny se týkal jen firem, kterým byl omezen nebo zakázán výkon činnosti, u programu Covid 21 bude klíčovou podmínkou pouze pokles tržeb, a to alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely programu rozumí tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb.

Podobně jako u nového kompenzačního bonusu budou firmy porovnávat tržby za srovnávané (rozhodné) období se srovnávacím obdobím. Rozhodné období, za které bude v roce 2021 podpora poskytována, bude specifikováno ve výzvě, stejně jako srovnávací období, které bude stejně dlouhým obdobím v roce 2019. Výjimku bude mít žadatel, který vznikl (resp. stal se OSVČ) až po prvním dni srovnávacího období. Ten si jako srovnávací období může zvolit pozdější období, které bude upřesněno ve výzvě.

Podnikatelé budou muset splnit i další podmínky, například to, že k 31. prosinci 2019 nebyli podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/2014, vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci. Tato podmínka se nepoužije, pokud je mikropodnikem nebo malým podnikem.

Pokud budete mít nárok na oba programy, využijete raději kompenzace skrze počet zaměstnanců, nebo úhradu nákladů?

  • Skrze počet zaměstnanců.
    57 %
  • Skrze úhradu nákladů.
    43 %

Jaké další podmínky musí podnikatelé splnit

Podnikatelé nebudou smět dále být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou a mít ke dni podání žádosti žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovna atd.). Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 daňového řádu nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s epidemií na základě liberačních balíčků ministerstva financí či opatření ministerstva práce a sociálních věcí. Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.

V neposlední řadě nebudou moct o finance žádat obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tedy člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

školení - konsolidační balíček

Má se vyplácet 500 Kč na zaměstnance a den

Výše podpory má činit 500 Kč na zaměstnance a den, a to zpětně od 11. ledna. Výše podpory tedy bude dána jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní v rámci rozhodného období uvedeného ve výzvě. Za zaměstnance se pro účely programu budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby podle zákona o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob) a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Ve všech případech platí podmínka, že uvedení zaměstnanci byli zaměstnanci žadatele a byli přihlášení k platbě pojistného na ČSSZ ke konkrétnímu datu uvedeném ve výzvě.

Dále se počítá s tím, že v případě, že žadatel bude mít méně než tři zaměstnance vyjádřené jako FTE, stanoví se podpora ve výši 1500 Kč na den.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).