Hlavní navigace

Chcete si založit vlastní kadeřnický salon? Ohlídejte si úřady

22. 4. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Autor: 258398
Přinášíme vám nový seriál, ve kterém zkušení podnikatelé radí začínajícím. V rozhovorech s odborníky lze nalézt odpovědi na často kladené otázky. Přiučte se i vy, jak rozjet svůj byznys co nejefektivněji. Začínáme zakládáním kadeřnictví.

Server Podnikatel.cz si posvítil na to, jaké útrapy a nesnáze vás mohou čekat při zakládání živnosti v oboru kadeřnictví. Co vše je třeba pro získání oprávnění podnikání? Na co se zaměřit při výběru provozovny? Jak na hygienu a ostatní kontroly ze strany úřadů? Přinášíme vám rozhovory s podnikateli, kteří již na výše uvedené otázky odpovědi našli.Čtěte více: 7 oborů podnikání s nejlepší pověstí

Podmínky v oboru kadeřnictví stanovují zákonné normy. Které to jsou?

Právě z posledního odkazu, tedy z obsahových náplní živností, zjistíme, že obor holičství a kadeřnictví spadá do živností řemeslných. Jako pro každou jinou živnost je tedy nutné získat na základě odborné způsobilosti pro podnikatelskou činnost živnostenský list. Pak se již lze vrhnout na plánování provozovny.

Vyzpovídali jsme pro vás majitelé dvou kadeřnických salonů, a to Zuzanu Böhmovou a Pavla KalinuADVANCE studio a Jakuba Hájkakadeřnictví Hairgods.

Na začátku byl nápad

Nejprve bylo třeba najít někoho, kdo oboru kadeřnictví rozumí, to byla Zuzka, přiblížil Pavel. Ten totiž zajišťuje chod kadeřnictví spíše z provozního hlediska, kdežto Zuzana se převážně věnuje klientele. Další podstatnou věcí je vhodný prostor a ohlídání si podmínek v nájemní smlouvě, dodává.

Důležitost výběru prostor pro založení provozovny potvrzuje také Jakub. Ten zprvu pořídil provozovnu přiměřeně velikou, ovšem zanedlouho po její založení chtěl prostory zvětšit, což považuje za zásadní chybu ve svém podnikání. Neměl jsem se tolik zaměřovat na podpůrné služby pro zákazníky jako bar, občerstvení a posezení, říká.

Nabídka na trhu v oblasti kadeřnických služeb je nepřehledná, dodává Jakub. Designová kadeřnictví rostou jako houby po dešti, ovšem už se tolik nehledí na kvalitu provedené práce a péči o zákazníky. Podle Jakuba tak stačí menší provozovna s několika křesly a pár smývadly. Čtete více: Kdy postačí místo podnikání a kdy už je nutná provozovna?

Pohlídejte si obsah nájemní smlouvy

Oba majitelé salonů se pak také shodují v důležitosti projednání nájemní smlouvy s právníkem. Nájemní smlouvy u velkých pronajímatelů jsou velice obsáhlé a většinou jsou sepsané nevýhodně pro nájemce. Určitě doporučuji využít služeb právníka, zvláště v této záležitosti, sdělil serveru Podnikatel.cz Jakub. Nájemní smlouvy v Praze se nejčastěji sepisují na pětiletou dobu trvání, což může některým živnostníkům zlomit vaz.

Co se týče mého názoru, domnívám se, že provoz kadeřnictví by měl pokrýt svou tržbou nájemné za dva až tři dny. To mi potvrdil i můj bývalý zaměstnavatel, jinak by nemělo smysl podnikat, uvedl Pavel. O této výši nájmu by pak měl být podnikatel podle něj připraven s pronajímatelem diskutovat, jak na osobní rovině, tak právě s podporou svého právníka. Čtěte více: Z chajdy provozovna? Přečtěte si, co vše je třeba nahlásit a na co si dát pozor

3 tipy přímo od profesionálů


Jakub Hájek, kadeřnictví Hairgods

Podnikatelé: Hairgods: Jakub

Na co pamatovat při zakládání salonu?
Podnikatel by měl dbát na výběr vlasové kosmetiky a navázat s dotyčnou společností dobré vztahy. Stejně pak postupovat i při výběru zaměstnanců. Měl by také zvážit, jaký tlak vody a jaký příjem teplé vody bude pro salon třeba.

Čeho se vyvarovat?
Přehnaných plánů a držet se při zemi, hlavně při výběru provozovny. Tam by se měl zaměřit na velikost jejich prostor a nemít velké oči.

Co byste rád změnil, kdybyste mohl začít znova?
Začínám pořád znovu, neměnil bych nic. Stále se učím a nebojím se změn.


Zuzana Böhmová a Pavel Kalina, ADVANCE studio

Podnikatelé: Advance Studio: Zuzka a Pavel

Na co pamatovat při zakládání salonu?
Podnikatelé by vždy měli pamatovat na to, aby provedená služba byla kvalitní. Nepočítat s tím, že vše nějak dopadne.

Čeho se vyvarovat?
Nebýt naivní. Mít jakýkoliv podnik vyžaduje velké investice, především časové. Je to starost na každý den a soukromý život jde stranou.

Co byste rád změnil, kdybyste mohl začít znova?
Více bychom zvažovali provozní náklady, nicméně víme, že jsme vše dělali podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nic bychom neměnili.

Hygiena, hasiči… a kolotoč se roztáčí

Pakliže dojde k podpisu a oboustranné spokojenosti pronajímatele i nájemce, nezbývá než se pustit do sepsání provozního řádu provozovny. Ten se odesílá na příslušnou Krajskou hygienickou stanici. S provozním řádem byl velký problém. Chtěli jsme vědět, jak provozovnu přizpůsobit tomu, aby byl její provoz schválen, ovšem nikdo nám nebyl schopný poradit. Ani hygienická stanice, ani živnostenský úřad, sdělila nám Zuzka. Bylo sice možné využít služeb například zdravotního ústavu či specializovaných firem, které by provozní řád sestavily, ty se však samozřejmě musí zaplatit.

Co má takový provozní řád v případě zakládání provozovny obsahovat (zejména pak pro podnikání v oboru kadeřnictví) můžeme nalézt v § 21 Zákona o ochraně veřejného zdraví.

provozním řádu podnikatel uvede podmínky činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny.

V případě jeho schválení se odešle také na Hasičský záchranný sbor dotyčného kraje, ve kterém provozovna stojí. Spolu s provozním řádem se na HZS zasílá také plánek provozovny. Následuje požární kontrola, která je zaměřena na jednotlivé prvky požární bezpečnosti, např. stav a označení únikových cest, provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany (např. hasicí přístroje, jejichž počet vám bude na základě rozměrů provozovny vypočítán), požárně bezpečnostní zařízení (např. EPS, hydranty) apod.

Investice do podnikání a spolupráce s dodavateli

Nejvíce financí podnikatel vynaloží nejprve na zařízení a vybavení provozovny, stavebními úpravami počínaje a konče investicemi do nábytku, produktových řad a výrobků. Takové investice se často mohou pohybovat kolem jednoho milionu korun v závislosti na náročnosti majitele salonu.

Velké společnosti, které se zaměřují na vývoj a distribuci produktů, spolu s majiteli kadeřnických salonu uzavírají dodavatelské smlouvy. Díky mým zkušenostem jsem už v této společnosti známá byla, tudíž s námi při zařizování dalšího salonu jednali důvěrněji. Začínající kadeřnice, která nemá ještě vybudované renomé, to bude mít jistě těžší, uvedla Zuzana.

Existují dodavatelské společnosti, které nabízejí přímo i svůj nábytek, Jakub však spolupracuje se značkou, která neposkytuje nic než vlasovou kosmetiku. Veškeré vybavení zařizoval ze svých financí. Na našem trhu jsou tři velké značky, které nutí salony, aby od nich odebíraly veškeré zboží, nábytek, styling i barvy. Pokud podnikatel odebírá například barvy a styling od jiné společnosti, vždy je to na úkor bonusových bodů, sdělil nám Jakub. Čtěte více. Než začnete strkat peníze do internetové propagace, analyzujte si konkurenci

Zároveň doporučuje, aby se podnikatel moc nezavazoval úvěry a uvažoval reálně, co se týče návštěvnosti salonu a návratnosti vložených investic. Omluvitelné je čerpání úvěru v rozjezdu živnosti, rozhodně však na základě svých vlastních zkušeností odmítá překlenovací úvěry.

Poplatky, poplatky, poplatky

S čím často majitelé kadeřnických salonů nepočítají, to jsou poplatky za umístění televizních přijímačů v provozovně a přehrávání muziky pro větší komfort klientů. Při otevírání salonu je spoustu starostí. Člověka tak ani nenapadne, že když do něj umístí televizi, byť za účelem promítání například ukázek z přehlídek, musí nutně zaplatit poplatky, postěžovala si Zuzana.

Společnosti, které se věnují ochraně autorských práv (OSA, Intergram) mají podle našich majitelů salonů velmi propracovaný systém kontrol. Vždy než jsem otevřel kadeřnictví, první kontrola byla ze strany těchto společností, uvedl Jakub. Za jeden neohlášený televizní přijímač je nutné zaplatit pokutu 10 000 Kč. U Jakuba se tato pokuta za dva televizní přijímače vyšplhala na 60 000 Kč, zapomněl ji totiž včas zaplatit. Čtěte více: Víte, za co všechno musíte platit koncesionářské poplatky? Poradíme vám

Mezi podnikateli navíc koluje přesvědčení, že společnosti jako OSA či Intergram jsou informovány o počtu televizních přijímačů či reproduktorů poštovními doručovateli a tyto organizace pak následně na základě tohoto sdělení provádějí důkladnější kontroly. Tuto informaci nám však Marta SelicharováČeské pošty vyvrátila.

Reklama, zviditelnění, ale hlavně reference přitáhnou zákazníky

Všichni oslovení majitelé salonů se shodují, že nejúčinnější podnikatelskou zbraní jsou kladné ohlasy a tzv. „word of mouth“, tedy předávání si informace mezi veřejností „z úst do úst“.

Jakub také doporučuje účast kadeřníků v různých soutěžích souvisejících se stříháním, zároveň také zasílání fotografií a ukázek své tvorby, což s sebou zviditelnění salonu přináší, navíc za vložení minimálních investic do reklamy. K čemu se už staví rozpačitě, to jsou slevové servery. Je skvělé, že se prodají služby salonu, ovšem pak do kadeřnictví chodí půl roku lidé, které je kadeřník nucen stříhat za velmi levné peníze.

Co se týče umístění salonu, Pavel a Zuzana se shodují v tom, že nemá velký vliv na přísun zákazníků to, jestli podnik stojí na odlehlém místě nebo v centru města. Salon je určitě dobré založit tam, kde se o něm bude mluvit. V centru velkoměsta je prostředí velmi anonymní, kdežto do salonu, byť vzdálenějšího, se klienti za dobrými službami vždycky rádi vrátí, sdělila nám Zuzka.

Jakubův předchozí salon byl poměrně skrytý. Vidím velký rozdíl mezi tím, když jsem měl kadeřnictví ve dvoře a nynější dobou, kdy jej mám na ulici. Lidé se zastavují a na ulici to zkrátka žije. Čím rušnější cesta, tím lepší, uzavřel svými zkušenostmi Jakub.

Foto: Ondřej Hošt (iinfo)

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).