Hlavní navigace

Kvůli opomenutí přijde nejeden zaměstnanec s dětmi o část bonusu

18. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od roku 2021 se zrušilo zastropování daňového bonusu. Na změně vydělají rodiny s více dětmi. Ne všechny. Rodiny s nižším příjmem si opět nepolepší.

Daňový balíček, kterým byla mimo jiné zrušena superhrubá mzda a zaveden peněžitý příspěvek na stravování, zrušil maximální možnou částku poskytnutí daňového bonusu rodinám s více dětmi. Jakkoli byla změna myšlena dobře, drobným opomenutím na ni řada nízkopříjmových zaměstnanců doplatí. Nedojde k jejich celoročnímu vypořádání daňového bonusu.

Co se dozvíte v článku
  1. Maximální limit pro daňový bonus
  2. Kolik mohou rodiče na změně vydělat?
  3. Zrušil se roční bonus, nikoli měsíční
  4. Dorovnání v celoročním zúčtování příjmů
  5. Někteří na doplatek nedosáhnou

Maximální limit pro daňový bonus

Zákonem č. 609/2020 Sb., takzvaným daňovým balíčkem se změnil § 35c odst. 3 zákona o daních z příjmů v tom smyslu, že byl zrušen maximální limit pro poskytování ročního daňového bonusu. Změna bude poprvé použita na příjmy z roku 2021. Pozměňovací návrh Mariana Jurečky a Marka Výborného (oba za KDU-ČSL) podpořili poslanci všech stran s výjimkou hnutí ANO. Ministryně financí Alena Schillerová k návrhu zaujala „neutrální stanovisko“. Návrh při schvalování přímo nepodpořila, ale ani neodmítla.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě se uplatní slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období. V roce 2021 jde o částku 91 200 Kč (v roce 2020 tato částka činila 87 600 Kč). V případě uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnanců je k získání nároku na bonus třeba dosáhnout vyměřovacího základu alespoň ve výši poloviny aktuální minimální mzdy, tj. 7600 Kč.

Do zákonem stanoveného limitu příjmů pro uplatnění daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy) se v daňovém přiznání počítají pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. Od roku 2018 se zde nezahrnují příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy.

V případě daňového bonusu, tedy částky, která zaměstnancům náleží jako plnění poskytované státem, došlo ke zrušení maximální možné roční částky (tzv. stropu). Ta ještě v roce 2020 činila 60 300 Kč.

Kolik mohou rodiče na změně vydělat?

Změna se prakticky nedotkne rodin s jedním až třemi dětmi ve společně hospodařící domácnosti (s výjimkou rodin, kde je na dítě uplatňováno dvojnásobné daňové zvýhodnění – status ZTP/P). Projeví se u rodin se čtyřmi a více dětmi. Za rok 2020 mohl daňový bonus činit maximálně 60 300 korun, v roce 2021 to pro čtyři děti (bez ZTP/P) může být až 83 016 korun. S pěti dětmi by mohli rodiče získat až 107 220 korun.

Daňové zvýhodnění na dítě (rok 2021)
Ve výši: Měsíčně Ročně Měsíčně (ZTP/P) Ročně ZTP/P
Na jedno dítě 1 267 Kč 15 204 Kč 2 534 Kč  30 408 Kč
Druhé dítě 1 617 Kč 19 404 Kč 3 234 Kč  38 808 Kč
Třetí a každé další dítě 2 017 Kč 24 404 Kč 4 034 Kč  48 408 Kč

Zrušil se roční bonus, nikoli měsíční

Při schvalování pozměňovacího návrhu se však zapomnělo, že omezení se netýká pouze ročního daňového bonusu, ale také měsíčního daňového bonusu poskytovaného zaměstnavatelem. V ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů zůstala omylem částka 5 025 Kč. Údajně by mělo být ještě v průběhu roku 2021 toto nedopatření odstraněno.

Z uvedeného plyne, že v roce 2021 bude v rámci uplatnění daňového zvýhodnění na dítě v měsíční podobě (tj. u zaměstnavatele) stále nutné sledovat maximální možnou částku daňového bonusu 5 025 Kč. Samozřejmě za předpokladu zdanitelných příjmů alespoň ve výši poloviny aktuální minimální mzdy (7600 Kč měsíčně).

Dorovnání v celoročním zúčtování příjmů

V rámci vypořádání celoroční daňové povinnosti, ať již jde o roční zúčtování příjmů u zaměstnavatele nebo podání daňového přiznání samotným zaměstnancem, dojde k vypořádání daňového bonusu bez limitu. Znamená to, že částka nad maximální možný měsíční limit se stane jeho doplatkem.

ebf 24 - tip duben

Mohlo by se zdát, že je vše v pořádku a poplatník tímto opomenutím o žádné plnění poskytované státem nepřichází, vše bude v rámci celoroční daňové povinnosti vypořádáno. Rozhodně tomu tak nebude u všech zaměstnanců. Nejednomu z nich bude dorovnání odepřeno. A nemusí se jednat jen o trvale nízkopříjmové zaměstnance, ale také o zaměstnance, kteří měli zdanitelné příjmy pouze po část roku. Například byli dlouhodobě na podpoře v nezaměstnanosti, pobírali nemocenské či ošetřovné, čerpali rodičovskou dovolenou atd.

Někteří na doplatek nedosáhnou

Výše zmíněná situace nastane u zaměstnanců, kterým byl v rámci zdanění měsíčního příjmu poskytnut daňový bonus v maximální možné částce 5 025 Kč, přestože byl jejich nárok vyšší. Pokud roční příjmy z nejrůznějších důvodů nedosáhnou šestinásobku minimální mzdy (v roce 2021 částky 91 200 Kč), nárok na doplatek do ročního daňového bonusu nebude.  

Příklad:

Zaměstnanci se čtyřmi dětmi ve společné domácnosti (bez ZTP/P) může být měsíčně poskytnut maximální možný daňový bonus 5 025 Kč. Jeho skutečný měsíční nárok však činí 6 918 Kč. V případě, kdy splní podmínku šestinásobku minimální mzdy, tj. jeho zdanitelné příjmy budou 91 200 Kč, bude mít nárok na případné dorovnání a roční daňový bonus může činit až 83 016 Kč.

Pokud tato podmínka splněna nebude, zaměstnanec například dlouhodobě onemocní a tudíž nedosáhne potřebné hranice příjmů, nárok na dorovnání v rámci ročního zúčtování ztratí. Daňový bonus v omezené výši maximálně 5 025 Kč mu bude vyplacen pouze v měsících, kdy pracoval a dosáhl příjmu alespoň ve výši poloviny minimální mzdy.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).