Hlavní navigace

Legislativní novinky roku 2023 pro zaměstnavatele

3. 1. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Přinášíme tradiční souhrn všeho nového v oblasti mzdového účetnictví. A není toho zrovna málo. Jedná se o změny parametrické i legislativní.

Zaměstnavatele, potažmo i jejich mzdové účetní, a samozřejmě také zaměstnance čeká v roce 2023 několik významných změn. Mění se kupříkladu pravidla pro odvod pojistného a upravují se pracovnělékařské prohlídky.

Co se dozvíte v článku
  1. Sociální pojištění v roce 2023
  2. Nemocenské dávky v roce 2023
  3. Rok 2023 a zdravotní pojištění
  4. Daňové změny pro zaměstnavatele v novém roce
  5. Minimální a zaručená mzda v roce 2023
  6. Pracovnělékařské prohlídky po novele vyhlášky
  7. Cestovní náhrady a nové vyhlášky
  8. Nezabavitelná částka v exekucích a insolvencích
  9. Průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí roku 2022

Sociální pojištění v roce 2023

Nejvýraznější změny se tentokrát týkají oblasti sociálního pojištění. Od 1. února 2023 si mohou zaměstnavatelé zaměstnávající zaměstnance z dotčené skupiny na kratší pracovní úvazek uplatit 5% slevu na pojistném. Musí však být splněny všechny požadované podmínky, včetně odeslaného oznámení o uplatnění záměru. V této souvislosti je zaveden nový elektronický formulář, který může být implementován do mzdového programu.

Slevám na pojistném se Podnikatel.cz postupně a podrobně věnoval speciálním seriálem koncem roku 2022. Již jsme psali:

Zaměstnavatelé zaměstnávající zdravotnické záchranáře a podnikové hasiče mají od nového roku nové povinnosti v souvislosti s možností jejich dřívějšího odchodu do důchodu. Povedou jejich seznam a budou každoročně vystavovat pro účely České správy sociálního zabezpečení potvrzení o odpracovaných směnách. S tím souvisí i vyšší pojistné na sociální zabezpečení. To se bude postupně zvyšovat o 2, 3 a 4 procentní body a od roku 2026 až o 5 procentních bodů.

Pokud by se jednalo o zaměstnance, který vykonává i jiné práce, bude mít zaměstnavatel dva vyměřovací základy a pro každý vyměřovací základ bude platit jiná sazba pojistného. Novela se ale dotkne prakticky všech zaměstnavatelů. Prodlužuje se totiž dosavadní archivační lhůta pro úschovu mzdových listů a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění. A to z dosavadních 30 na 45 let.

Možnost uplatnit slevu na pojistném od února a vyšší pojistné za záchranáře se logicky promítá do přehledu o výši pojistného pro zaměstnavatele. Formulář byl v této souvislosti upraven a doplněn o nové řádky. Poprvé bude použit pro pojistné za měsíc leden 2023.

Mění se i částka rozhodného příjmu, která nezakládá účast na nemocenském a tím i důchodovém pojištění. Pro rok 2023 činí 4000 Kč (dosud 3500 Kč), což bylo také potvrzeno Sdělením MPSV č. 320/2022 Sb.

Jaké změny přinese rok 2023 v sociálním pojištění pro zaměstnavatele? Přečtěte si také:

Jaké změny přinese rok 2023 v sociálním pojištění pro zaměstnavatele?

Nemocenské dávky v roce 2023

Sdělením MPSV č. 319/2022 Sb. se zvyšují redukční hranice pro nemocenské a tím i pro náhradu mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti. Již od 1. prosince 2022 zaměstnavatelé nepřijímají papírový tiskopis „Potvrzení o nařízení karantény“. Postup při uplatňování nároku na nemocenskou z důvodu nařízené karantény je shodný s uplatňováním nároku na nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti. V zásadě dochází k legalizaci již uplatňovaných postupů zavedených v době pandemie.

Současně došlo od stejného data k úpravě otcovské. Nárok se nově týká otců, jejichž dítě se narodí mrtvé nebo zemře v období 6 týdnů ode dne narození. Novinka má umožnit oběma rodičům, které postihla takto závažná událost, vyrovnávat se společně s touto ztrátou. Otec bude mít možnost pracovního volna s náhradou ucházejícího příjmu ze zaměstnání.

Náhrada mzdy bude od roku 2023 opět vyšší Přečtěte si také:

Náhrada mzdy bude od roku 2023 opět vyšší

Rok 2023 a zdravotní pojištění

Minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění činí pro zaměstnance a osoby bez zdanitelných příjmů 17 300 Kč. Také zde se mění započitatelný (rozhodný) příjem z částky 3500 Kč na částku 4000 Kč. Započitatelný (rozhodný) příjem v systému veřejného zdravotního pojištění se používá pro určení výjimky, kdy daná osoba není pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem.

Změny od roku 2023 ve zdravotním pojištění pro zaměstnavatele Přečtěte si také:

Změny od roku 2023 ve zdravotním pojištění pro zaměstnavatele

Daňové změny pro zaměstnavatele v novém roce

Mimo tradiční parametrické změny související s průměrnou mzdou dochází tzv. daňovým balíčkem k navýšení částky, kterou si může zaměstnanec přivydělat, aniž by musel podávat daňové přiznání. Ze současných 6000 Kč se zvyšuje na 20 000 Kč (jde o příjmy dle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů). Zavádí se i zjednodušené prokazování darů na Ukrajinu pro účely ročního zúčtování daní.

Nově se také od daně osvobozuje zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise. A to doplněním do § 6 odst. 9 – nové písmeno w) do zákona o daních z příjmů. V reálu to znamená, že odměna člena volební komise bude od daně z příjmů osvobozena. A tím i od odvodů sociálního a zdravotního pojištění (zdravotní pojištění se z této odměny neodvádělo ani dle předchozí úpravy). Novinka bude poprvé použita již v lednu 2023 pro prezidentské volby.

Daňové změny pro zaměstnavatele od roku 2023 Přečtěte si také:

Daňové změny pro zaměstnavatele od roku 2023

Minimální a zaručená mzda v roce 2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 465/2022 Sb. Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1. ledna 2023 nejméně 17 300 Kč za měsíc nebo 103,80 Kč za hodinu.

U zaručené mzdy tím dochází ke změnám pouze v první skupině prací a současně také v osmé skupině. Druhá až sedmá skupina zůstane na úrovni roku 2022. Je zřejmé, že muselo dojít k razantnějšímu nárůstu v první skupině prací, která je rovna minimální mzdě. Zákoník práce však požaduje, aby osmá skupina prací odpovídala dvojnásobku skupiny první. Z toho důvodu musela vzrůst zaručená mzda i pro tuto skupinu prací. Avšak v této skupině prací jsou odměňováni především vedoucí zaměstnanci, jejichž mzda nebo plat je zřejmě vyšší než požadované minimum.

Zvýšení minimální mzdy ovlivní i příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a dopadá i do řady jiných zákonů.

Konečně rozhodnuto: Jaká bude minimální a zaručená mzda v roce 2023? Přečtěte si také:

Konečně rozhodnuto: Jaká bude minimální a zaručená mzda v roce 2023?

Pracovnělékařské prohlídky po novele vyhlášky

Od 1. ledna 2023 byla novelizována vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. Ke změnám u vstupních prohlídek nedochází, nadále je musí zaměstnanci v pracovním poměru absolvovat. Dobrovolné (na žádost zaměstnance či zaměstnavatele) však budou prohlídky periodické u „čisté“ kategorie první a druhé. Současně dochází ke zjednodušení obsahu pracovnělékařských služeb, poradenství a dohledu. Mírně se upravují podmínky mimořádné a výstupní  prohlídky. Zcela se ruší příloha č. 1 a upravuje příloha č. 2. Kupříkladu v oblasti speciálních prohlídek řidičů referentů a pracovníků ve školství.

Vstupní lékařské prohlídky zůstávají. Alespoň prozatím Přečtěte si také:

Vstupní lékařské prohlídky zůstávají. Alespoň prozatím

Cestovní náhrady a nové vyhlášky

Upravují se tuzemské i zahraniční cestovní náhrady. S tím souvisí i navýšení maxima pro osvobození u stravenkového paušálu. Od ledna roku 2023 se jedná o částku 107,10 Kč (70 % z 153 Kč). Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška k tuzemským cestovním náhradám pod číslem 467/2022 Sb. a k zahraničním pod číslem 401/222 Sb.

ebf - tip - debata

Jak se zvýší cestovní náhrady v roce 2023? Přečtěte si také:

Jak se zvýší cestovní náhrady v roce 2023?

Nezabavitelná částka v exekucích a insolvencích

Novelou nařízení vlády č. 466/2022 Sb. se upravuje nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu nezabavitelné částky. Tentokrát se nemění jen číselné údaje, ale i způsob stanovení nezabavitelné částky a částky, nad kterou je možné srazit bez omezení. Nezabavitelná částka na povinného činí nově 13 638 Kč a na každou vyživovanou osobu 3 409,50 Kč.

Průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí roku 2022

Průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 činí 39 306 Kč. Tato částka byla potvrzena samostatným Sdělením MPSV pro účely zákoníku práce (např. pro odškodňování pracovních úrazů či uvolnění zaměstnanců na dětské tábory a sportovní soustředění v roce 2023) a zákona o zaměstnanosti (pro účely výpočtu maximální možné podpory v nezaměstnanosti a rekvalifikaci v roce 2023 a náhradního plnění zaměstnáváním osob se zdravotním postižením za rok 2022).

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).