Hlavní navigace

Musí zaměstnavatel s OSSZ spolupracovat při nepracovním úrazu zaměstnance?

18. 9. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V praxi stále přetrvávají nejasnosti ohledně povinností zaměstnavatele při nepracovních úrazech zaměstnanců. Jde o citlivé osobní údaje o zdravotním stavu?

V souvislosti s pracovním úrazem má zaměstnavatel řadu povinností. Úraz nepracovní by v podstatě řešit neměl, přesto okresní správa sociálního zabezpečení zaměstnavatele ke spolupráci sama vybízí. Jsou i situace, kdy si úraz přivodí zaměstnanec sám. Například pod vlivem alkoholu, ve rvačce apod.

Úraz pracovní a nepracovní

Úraz je pracovním úrazem tehdy, jestliže se stal při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Zákoník práce stanovuje odpovědnost zaměstnavatele za újmu, která pracovním úrazem vznikla. Povinností zaměstnavatele je objasnit příčiny a okolnosti pracovního úrazu, a to za účasti zaměstnance (pokud to jeho zdravotní stav dovoluje).

Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech vzniklých úrazech. Při zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo pokud došlo ke smrtelnému úrazu, jste povinen vyhotovit Záznam o pracovním úrazu. Záznam o pracovním úrazu bude vyhotoven ve dvou kopiích, přičemž jedna náleží zaměstnavateli a druhá zaměstnanci. V případě smrtelného pracovního úrazu rodinným příslušníkům.

Ovšem úraz, který nenastal v souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo přímé souvislosti s nimi (tj. došlo k němu mimo pracovní dobu, na cestě do zaměstnání a zpět atd.), je úrazem nepracovním. Lékař označí na eNeschopence variantu –úraz a důležité sdělení, zda byla pracovní neschopnost způsobena pracovním úrazem, jinou osobou, v opilosti nebo pod vlivem jiných návykových látek.

Nepřidělávejte si zbytečně práci, hlášení je na zaměstnanci

Zákon zaměstnavateli neukládá žádnou povinnost hlášení nepracovního úrazu zaměstnance. Ostatně o vzniku tohoto úrazu právě proto, že je nepracovní, nemá ani žádnou vědomost. Eviduje, zaznamenává, vyšetřuje pouze úrazy pracovní. Pojem nepracovní úraz se objevuje výhradně při rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti, kterou však zaměstnavatel žádným způsobem nevede.

Na rozdíl od příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Ta má ze zákona povinnost zjišťovat okolnosti jeho vzniku, jelikož tyto okolnosti mohou mít vliv na výši přiznané dávky (§ 31 zákona o nemocenském pojištění). Nástrojem tohoto zjišťování je u nepracovního úrazu tiskopis „Záznam o úrazu“, s nímž se OSSZ ze zákona obrací přímo na pojištěnce. Dokud nebude tento formulář předložen OSSZ, nebude mít pojištěnec nárok na nemocenskou dávku.

Ovšem někteří zaměstnavatelé se setkávají s žádostí okresní správy sociálního zabezpečení k zajištění Záznamu o úrazu. Autorka článku se sekala i s extrémní situací, kdy mzdová účetní za účelem sepsání Záznamu o úrazu navštívila zaměstnance v nemocnici a díky tomu se dostala do karantény, jelikož se na lůžkovém oddělení prokázala nákaza nemocí Covid 19.

Sepisování Záznamu o úrazu rozhodně není povinností zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec záznam sám nevyplní, příslušná okresní správa sociálního zabezpečení ho k tomuto kroku vyzve. Jak ale připouští tiskové oddělení České správy sociálního zabezpečení, v praxi nicméně často dochází k tomu, že záznam předkládá okresní správě dobrovolně sám zaměstnavatel, byť to není jeho přímou povinností.

Zaměstnavatel může dobrovolně předat, ale zpracovávat nesmí

Podle České správy sociálního zabezpečení tento postup v praxi pro zaměstnavatele neznamená zátěž navíc. Vzhledem k ustanovení. § 192 odst. 4 zákoníku práce je zaměstnavatel sám povinen zjišťovat pro účely výplaty náhrady mzdy okolnosti vzniku zaměstnancova úrazu (respektive v praxi se často postupuje tak, že zaměstnavatel předloží OSSZ originál tiskopisu a pro účely náhrady mzdy si pořídí kopii), vysvětluje tiskové oddělení ČSSZ. Ovšem, zde by již zaměstnavatel postupoval v rozporu s GDPR. Jedná se o zvláštní kategorii údajů, tj. údaje o zdravotním stavu zaměstnance, které nemá právní důvod uchovávat. Zaměstnavatel si tyto citlivé údaje nikde neukládá ani je nezpracovává. Pokud se rozhodne dobrovolně Záznam o úrazu odeslat, má sloužit jen jako jakýsi „prostředník“ mezi zaměstnancem a OSSZ. Pokud to v takovém modu zůstane, není důvod zde hovořit o porušení pravidel ochrany osobních údajů ve smyslu GDPR,  upřesnil pro server Podnikatel.cz Vojtěch MarcínÚřadu pro ochranu osobních údajů.

Poloviční nemocenské, ale i náhrada mzdy

Zaměstnavatel by se v praxi neměl spolupodílet na vyplnění Záznamu o úrazu, to je záležitostí samotného zaměstnance (pojištěnce). Může pouze spolu s ostatními podklady k nemocenské dávce tento formulář jako prostředník přeposlat. Rozhodně není oprávněn tyto údaje zpracovávat. Co je však důležité, jsou okolnosti vzniku úrazu. Na eNeschopence se příslušné políčko zaškrtne, pokud pojištěnec rovnou nahlásí, že k jeho stavu došlo v důsledku úrazu nebo pokud má lékař po vyšetření podezření na úraz, úraz zaviněný jinou osobou nebo jde o důsledek požití alkoholu nebo zneužití omamných či psychotropních látek atd. Avšak konečné rozhodnutí, tj. zda bude nebo nebude nemocenské (a tím i náhrada mzdy) v poloviční výši, je na správě sociálního zabezpečení. Ta není vázána ani vylíčením okolností úrazu na předloženém Záznamu o úrazu. Dalším šetřením může dojít k odlišným závěrům Stejně tak má údaj o tom, že dočasná pracovní neschopnost vznikla jako důsledek úrazu, resp. pracovního úrazu, který zaznamenává ošetřující lékař na rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, pro OSSZ pouze signalizační charakter, sdělili pracovníci ČSSZ.

Pokud vznikla pracovní neschopnost z důvodů uvedených v § 31 zákona o nemocenském pojištění, náleží nemocenské (a tím i náhrada mzdy) jen v poloviční výši. Okresní správa sociálního zabezpečení sama sdělí podle § 116 zákona o nemocenském pojištění zaměstnavateli, že výše nemocenského za kalendářní den se stanoví sazbou 50 %. A to do 8 dnů ode dne, kdy byly zjištěny skutečnosti, které mají za následek stanovení nemocenského v této výši. Jak již dříve ČSSZ potvrdila, tuto informaci je zaměstnavateli povinna sdělovat bez jeho žádosti.

Jak se ve vaší společnosti postupuje při nepracovním úrazu zaměstnance?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).