Hlavní navigace

Nové prohlášení k dani. Písemně nebo elektronicky, ale maximálně na rok

4. 12. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pro rok 2018 s novým jednodílným tiskopisem. Jak to bude s jeho doložením a budou k dispozici i stávající tiskopisy obsahující žádost o roční zúčtování?

Očekávaný nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je zveřejněn. Použije se poprvé od roku 2018.

Nový vzor tiskopisu Prohlášení k dani

Jednou ze změn z takzvaného daňového balíčku (novela zákona o daních z příjmů) je možnost učinit daňové prohlášení k dani elektronicky. Z toho důvodu byl vydán nový tiskopis Prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor číslo 26. Prohlášení bude možné i nadále činit dosavadním způsobem, tj. předkládat tiskopis v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě (případně kombinací obou). Správce daně bude rovněž akceptovat předepsané doklady k prokazování nároku na odečet nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění v elektronické podobě. K elektronickému prohlášení k dani by měli zaměstnavatelé stanovit např. vnitřním předpisem organizace bližší podmínky, za kterých takto mohou zaměstnanci učinit.

Na stránkách Generálního finančního ředitelství je zveřejněn nový vzor tiskopisu, určený pouze pro jedno zdaňovací období. Vydává se samostatně tiskopis Prohlášení poplatníka a samostatně tiskopis Žádost o roční zúčtování.

Pro účely mzdových programů byla zveřejněna struktura XML dat ve formátu XSD tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Struktura XML dat ve formátu XSD tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění bude zveřejněna ve druhé polovině roku 2018 (bude použit až za zdaňovací období 2018, tzn. poprvé v roce 2019). Tiskem bude v roce 2017 vydán pouze vzor č. 26 tiskopisu prohlášení. Bude dostupný na finančních úřadech od prosince 2017. Čtěte také: Nové benefity pro zaměstnance. Využijí je zaměstnavatelé?

Stávající vzory tiskopisů Prohlášení k dani vydaný vzor č. 25 a vzory předchozí (na tři zdaňovací období) bude možné i nadále využívat u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení k dani pouze listinnou formou. Obdobně budou pomocí stávajících tiskopisů žádat o roční zúčtování. U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění, je využitelný pouze vzor č. 24 a 25, u daňových nerezidentů ČR se doporučuje nepoužívat vzory nižší než je vzor tiskopisu č. 25. Jak pro server Podnikatel.cz upřesnila Petra PetlachováGenerálního finančního ředitelství, tisknout se již bude pouze vzor č. 26, který bude v rámci řádného tisku a dotisku v měsíci prosinci a v únoru distribuován. Nevyloučila však, že by mohl být vzor č. 25 v případě mimořádného zájmu v roce 2018 dotisknut. Tento tiskopis však zůstává i nadále v databázi daňových tiskopisů, kde lze prohlášení individuálně vytisknout. Rozhodně se nemusí jednat jen o originální tiskopisy vyzvednuté na finančních úřadech.

Pouze na jedno období a odděleně

Jelikož dochází každoročně k velkému množství daňových změn, které se do tiskopisu Prohlášení k dani promítají, byla zvolena varianta formuláře pouze pro jedno zdaňovací období. Ministerstvo financí rovněž reagovalo na požadavky plátců daně, kteří využívají externí zpracování mzdového účetnictví. Obdobně firmy, které mají pobočky rozmístěny po celé republice a tiskopisy ke zpracování mezd si vzájemně přeposílají. Nový způsob vyplnění elektronického tiskopisu na jedno zdaňovací období bude výrazným zjednodušením. 

Čtěte také: Novinky v daních fyzických osob pro rok 2017

Oddělení prohlášení k dani od tiskopisu roční zúčtování je logickou reakcí na počet zpracovaných ročních zúčtování. Ne každý zaměstnanec žádá o roční zúčtování (žádat lze pouze posledního zaměstnavatele v daném zdaňovacím období), navíc řada poplatníků dobrovolně nebo povinně podává daňové přiznání. Například při zaměstnání podnikají, mají souběžné příjmy z více zaměstnání zdaněné zálohovou daní, pronajímají nemovitosti apod.

Uplatnění slev pomocí „X“ a „XD“

Ať už se jedná o tiskopis v listinné nebo elektronické podobě, nově se uplatní slevy pomocí takzvaného „křížkování“. Daňovou slevu, kterou hodlá poplatník uplatnit, označí prostřednictvím „X“. Tiskopis obsahuje pod jednotlivými tabulkami návodný komentář k vyplnění. Elektronický formulář je navíc opatřen poznámkami a nabízí k vyplnění pouze políčka, jež mají být vyplněna (mají souvislost s předchozími vyplněnými údaji). 

Čtěte také: Změny v darování krve. Již pro rok 2017

Princip uplatnění daňového zvýhodnění (samostatná tabulka) zůstal zachován z předchozího tiskopisu, kdy poplatník uvede vyživované děti a případně označí děti zletilé a děti ZTP/P. Kdo uplatňuje daňové zvýhodnění, musí vyplnit na následující straně údaje o dalším poplatníkovi, se kterým ve společně hospodařící domácnosti děti vyživuje. Naopak, pokud poplatník daňové zvýhodnění neuplatňuje, údaje o další osobě ve společně hospodařící domácnosti nevyplňuje. Jestliže dojde v průběhu období ke změnám, vyznačí se do změnové tabulky. Například narození dítěte, ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání apod.

Content First

Pamatuje se i na variantu dodatečného podpisu tiskopisu Prohlášení k dani. Ten může učinit poplatník po skončení zdaňovacího období, tj. do 15. února následujícího roku u svého posledního zaměstnavatele. Samozřejmě za podmínky, že nemá za stejné období podepsáno u jiného zaměstnavatele. Zde se tiskopis označí variantou „XD“ a všechny dodatečně uplatněné slevy rovněž „XD“. Obdobně v situaci, kdy poplatník prohlášení podepsal na začátku zdaňovacího období nebo v jeho průběhu a po jeho skončení (opět do 15. února), se rozhodne pro dodatečné uplatnění daňové slevy. Je možné podepsat nový tiskopis, označit „XD“ a uvést zde příslušnou dodatečně uplatněnou slevu spolu s vyčíslením měsíců, za které je dodatečně uplatněna. Např. „XD“ 5–12. Tiskopis se přiloží k žádosti o roční zúčtování. Další možností je doplnit dodatečně uplatněnou slevu do již vyplněného prohlášení po skončení zdaňovacího období. Opět se využije označení „XD“ a uvede se příslušný počet měsíců dodatečně uplatněné slevy. Jedná se však pouze o dodatečné uplatnění po skončení zdaňovacího období. Změny, které nastanou v průběhu roku, se řádně uplatní a zaznamenají do změnové tabulky.

Server Podnikatel.cz připravil i ukázku vyplnění nového tiskopisu Prohlášení k dani za rok 2018 konkrétního poplatníka, včetně uplatnění daňového zvýhodnění a změn v průběhu roku. Vysvětlíme v následujícím článku.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).