Hlavní navigace

Nové benefity pro zaměstnance. Využijí je zaměstnavatelé?

25. 9. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

S příchodem nového roku nastává čas změnit směrnice o poskytování benefitů zaměstnancům. Novinek je hned několik.

Novela zákona o daních z příjmů, takzvaný daňový balíček (číslo 170/2017 Sb.), mění i problematiku zaměstnaneckých benefitů.

Část změn z novely se využije již pro zdaňovací období roku 2017 (především zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě), zbytek se použije až pro zdaňovací období započaté po účinnosti novely. Platí totiž přechodné ustanovení, kde se píše, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon o daních z příjmů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. A to z důvodu, že zdaňovací období daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok. Čtěte také: Jak na spropitné v souladu se zákonem

Plnění rodinnému příslušníku

První změna, využitelná od roku 2018, je skutečně jen upřesňující. Řeší problematiku osvobození příjmu (eventuální dodanění) v případě benefitu poskytnutého rodinným příslušníkům. Ustanovení § 6 odst. 3 se doplňuje tak, aby bylo nepochybné, že plnění rodinnému příslušníku je příjmem zaměstnance (nikoli rodinného příslušníka). K pojmu rodinný příslušník podrobněji komentář k ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) a e) zákona o daních z příjmů – Pokyn GFŘ D-22. Zde je uvedeno, že plnění pro rodinného příslušníka může zaměstnavatel založit nejen na principu příbuzenského vztahu nebo na manželském svazku, ale také například na faktickém soužití. Pokud je plnění poskytováno v souladu s vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), použije se definice rodinného příslušníka výslovně zde uvedená. Rodinným příslušníkem je podle tohoto právního předpisu myšlen manžel (druh), partner (podle zákona o registrovaném partnerství) a nezaopatřené dítě. Čtěte více: Novinky v daních fyzických osob pro rok 2017

Nákup zdravotnických prostředků i mimo zdravotnická zařízení

V ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů se rozšiřuje možnost poskytnutí příspěvku na pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Od daně z příjmů fyzických osob jsou tak osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě: pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení…

I v roce 2017 je možné využít nepeněžní příspěvek na zdravotnické prostředky. Ovšem musí se jednat o zdravotnické prostředky pořízené ve zdravotnických zařízeních (především v lékárnách). Od roku 2018 nebude důležité, kde k pořízení zdravotnického prostředku dojde, zda ve zdravotnickém zařízení či nikoli. Rozhodující bude, že jde o zdravotnický prostředek na lékařský předpis (např. dioptrické brýle či čočky pořízené v optice, ortopedická obuv pořízená ve specializované prodejně atd.). Čtěte také: Změny v darování krve. Již pro rok 2017

Nepeněžní příspěvek na knihy

Pozměňovacím návrhem k novele zákona o daních z příjmů byla přijata změna v podobě nepeněžního příspěvku na knihy. Obdobně jako jiné benefity, které budou poskytnuty ze sociálního fondu, z FKSP, ze zisku po zdanění či jako daňově neuznatelné, budou na straně zaměstnance od daně (a tím i od odvodů pojistného) osvobozeny.

Do zákona o daních z příjmů se doplňuje možnost příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy. Což bude jistě přínosné pro všechny zaměstnance, zejména rodiče či prarodiče malých dětí např. před vánočními svátky. Zákonodárci, ale i nakladatelé a knihkupci si od této změny slibují větší zájem čtenářů a jejich návrat do kamenných knihkupectví.

Musí se však jednat o příspěvek nepeněžní. Tedy např. v podobě otevřeného účtu v určitém finančním limitu k vlastnímu výběru v knihkupectví apod. Zaměstnanec si nemůže knihu sám koupit a přinést doklad k proplacení (nejednalo by se o nepeněžní plnění). V médiích se dokonce objevilo označení „stravenky na knihy“. Což je samozřejmě nesmysl. Vhodnější označení by bylo poukázky na knihy. Ovšem žádný plošný tisk knižních poukázek se prozatím nechystá. Zůstává na zaměstnavateli, zda možnost benefitu pro své zaměstnance využije a jak nastaví podmínky jeho čerpání. Mohlo by se jednat i o benefitní platební karty. Čtěte také: U dohod nezapomínejte na podmínky poskytování odměny

daně24_I

Zaměstnanecké půjčky

Poslední změna nerozšiřuje ani nedoplňuje okruh zaměstnaneckých benefitů. Pouze upřesňuje postup při osvobození majetkového prospěchu zaměstnaneckých zápůjček dle § 6 odst. 9 písm. v) zákona o daních z příjmů. V případě dodanění zápůjčky (u jistiny vyšší než 300 000 korun) se majetkový prospěch ze zápůjček vypočtený za jednotlivé měsíce oceňuje a zahrnuje do základu daně. Počínaje rokem 2018 postačí majetkový prospěch ze zápůjček vypočtený za jednotlivé měsíce zahrnout do základu daně zaměstnance alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec. 


Další redakční tip

K podnikání ho přivedla videa na YouTube. Živí se výrobou psacích per

Toužíte po krásném psacím peru a nechcete mít tuctového Parkera? Pořiďte si některý z kousků značky Pera Novák. Budete nadšeni a při psaní okouzlíte okolí. Celý článek

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).