Hlavní navigace

Vyplňujeme nový vzor prohlášení poplatníka pro rok 2018

6. 12. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Krok za krokem vysvětlíme vyplnění nového tiskopisu Prohlášení k dani (takzvaný růžový tiskopis). Pro rok 2018 jednodílný a na jedno zdaňovací období.

Vyplnění nového tiskopisu bude skutečně jednoduché. Ať už zaměstnanec využije stávající listinnou formu nebo novou variantu elektronického formuláře.

V předchozím článku informoval server Podnikatel.cz o novém vzoru č. 26 formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Využije se poprvé pro rok 2018. Tento vzor je závazný pro zaměstnance, kteří hodlají prohlášení učinit elektronicky. Pro listinnou variantu prohlášení je možné využít jak nový formulář, tak stávající vzory prohlášení. Stejně tak je možné prohlášení vyplnit na počítači a teprve poté vytisknout a podepsat. Podrobněji vysvětleno v předchozím v článku: Nové prohlášení k dani. Písemně nebo elektronicky, ale maximálně na rok

Úvodní tabulka pro zdaňovací období

Úvodní tabulka slouží pro vyplnění identifikačních údajů poplatníka (zaměstnance) a plátce (zaměstnavatele). V případě, že se jedná o poplatníka nerezidenta ČR, je nutné vyplnit další požadované údaje vztahující se k průkazu totožnosti, identifikaci pro daňové účely, státu, jež průkaz vydal, a státu, jehož je poplatník daňovým rezidentem.

Ukážeme si příklad vyplnění formuláře zaměstnance pana Karla Potužníka, který nastoupil do společnosti v únoru 2018 a do 30 dnů od nástupu podepsal prohlášení k dani. Jedná se o rezidenta ČR, vyplňuje tedy pouze identifikační údaje poplatníka a plátce.

Pan Potužník uplatňuje základní slevu na poplatníka a základní slevu na invaliditu. Předložil zaměstnavateli rozhodnutí OSSZ o přiznání nároku na invalidní důchod prvního stupně z roku 2012 a doklad o jeho výplatě (nárok trvá). Slevy se uplatní „zakřížkováním“.

Dále hodlá pan Potužník uplatnit daňové zvýhodnění na své dvě vyživované děti. Jedná se o daňové zvýhodnění ve výši na první dítě na zletilou studující dceru Karlu (doloženo potvrzením o studiu) a daňové zvýhodnění ve výši na třetí dítě na nezletilého syna Adama. Nárok na daňové zvýhodnění ve výši na druhé dítě na zletilou studující dceru Elenu uplatňuje manželka, Elena Potužníková (pan Potužník dceru neuplatňuje, doklad o studiu není třeba dokládat). Naopak je nutné předložit potvrzení vystavené zaměstnavatelem manželky o jejím uplatnění daňového zvýhodnění – musí souhlasit s panem Potužníkem takzvaně zrcadlově tj. Karla N, Elena 2, Adam N).

Jelikož ve společně hospodařící domácnosti vyživuje uplatňované děti i jiná osoba (manželka), je nutné vyplnit následující tabulku – Prohlášení o současném uplatnění/neuplatnění vyživovaných dětí a údaje o další osobě ve společně hospodařící domácnosti, včetně údajů o jejím zaměstnavateli. Čtěte také: Změny v darování krve. Již pro rok 2017

V podpisové části se doplní podpisy poplatníka a osoby, která údaje ověřila (zpravidla mzdová účetní nebo personalista). Pokud se bude jednat o elektronickou formu tiskopisu, podepisuje se zaručeným elektronickým podpisem, případně jednoznačným identifikátorem zaměstnance využívaným v rámci vnitropodnikového intranetového systému.

Poslední část jednodílného tiskopisu je věnována změnám v průběhu zdaňovacího období. U Potužníků došlo v průběhu období ke změně v uplatňování daňového zvýhodnění. Prostřední dítě (dcera Elena) v červnu odmaturovala a 20. července 2018 nastoupila do zaměstnání. Pan Potužník včas oznámil změnu svému zaměstnavateli, který vystavil pro zaměstnavatele manželky Eleny Potužníkové nové potvrzení o uplatnění daňového zvýhodnění panem Potužníkem. 

Dochází nejen ke změně v počtu uplatňovaných dětí, ale také v jeho výši. Dcera Elena ukončila v měsíci červnu studium maturitou, v měsíci červenci ještě čerpala poslední prázdniny (za splnění podmínky, kdy po celý měsíc nevykonávala výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění ani neměla nárok na podporu v nezaměstnanosti). Změna se zaměstnavateli nahlásí do konce měsíce, ve kterém nastala nebo v němž o ní bylo rozhodnuto. Čtěte také: Aktuální legislativní novinky pro zaměstnance i podnikatele

Jedná se o řádné vyplnění tiskopisu Prohlášení k dani na zdaňovací období (případně jeho část). Poplatník by eventuálně mohl uplatnit dosud neuplatněné daňové slevy ještě po skončení zdaňovacího období, tj. do 15. února následujícího roku. K tomuto účelu je možné podepsat nový tiskopis, označit „XD“ a uvést zde příslušnou dodatečně uplatněnou slevu spolu s vyčíslením měsíců, za které je dodatečně uplatněna. Např. „XD“ 5–12. Tiskopis se přiloží k tiskopisu Žádost o roční zúčtování. Dodatečně uplatněnou slevu na dani je rovněž možné doplnit do již vyplněného řádného tiskopisu Prohlášení k dani. Opět se v příslušném řádku využije označení „XD“ a vyčíslí příslušný počet měsíců. Tento postup je stanoven pouze pro dodatečně uplatněné slevy po skončení zdaňovacího období. Změny, které nastanou v průběhu roku, se řádně uplatní a zaznamenají do změnové tabulky.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).