Hlavní navigace

Aktuální legislativní novinky pro zaměstnance i podnikatele

9. 10. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od roku 2018 nabude účinnosti přehršle legislativních změn. Avšak některé ještě v podzimním období. Které to jsou a od jakého data se využijí?

Poměrně dlouho se předpokládalo, že největší změnou roku 2017 bude velká novela zákoníku práce. Nakonec je tomu jinak. Účinnosti nabyla spousta jiných novel.

Zatímco zákoník práce schválen nebyl a zřejmě ještě dlouho nebude, server Podnikatel.cz přináší souhrn důležitých legislativních novinek. Většina z nich byla obsahem samostatných článků.

Novinky v daních z příjmů

Nelze nezačít novelou zákona o daních z příjmů, takzvaným daňovým balíčkem. Některé změny se využijí již v roce 2017, zejména vyšší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě, ale většina z nich bude na základě přechodných ustanovení využita až pro celé zdaňovací období, tj. pro rok 2018. Jedná se o novelu s číslem sněmovního tisku 170/2017 Sb. vyhlášenou ve sbírce zákonů 1. července 2017. 

Čtěte více:

Rozsahem drobnou novelou zákona o daních z příjmů je novela číslo 254/2017 Sb. Je účinná od 1. září 2017, avšak změny se využijí po celý rok 2017. Zvyšuje se hodnota bezúplatného odběru krve (jejích složek), kterou si může poplatník (zaměstnanec či osoba samostatně výdělečně činná) odečíst od daňového základu z dvou tisíc na tisíce tři. Samozřejmě za splnění ostatních zákonem daných podmínek. Zcela nově se zavádí možnost snížení základu daně v případě bezplatného odběru krvetvorných buněk. Hodnota každého odběru kostní dřeně se pro daňové účely ocení částkou dvacet tisíc korun. Novinka se bude týkat odběrů uskutečněných po 1. lednu 2017. Podrobněji k podmínkám a prokazování nároku najdete v článku: Změny v darování krve. Již pro rok 2017 

Změny zákona o zaměstnanosti

Novela zákona o zaměstnanosti vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2017. Je účinná (s určitými výjimkami) od 29. července 2017. Především není od tohoto data možný výkon nekolidujícího zaměstnání na dohody o provedení práce. Ovšem na základě přechodných ustanovení je možné na dohody o provedení práce uzavřené přede dnem nabytí účinnosti zákona pracovat v rámci nekolidujícího zaměstnání při evidenci u úřadu práce ještě následující tři měsíce. Čtěte více: Uchazečům o zaměstnání se omezily možnosti přivýdělku 

Stejná novela přinesla významné změny do oblasti náhradního plnění zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Změna spočívá v zavedení elektronické evidence náhradního plnění a nových podmínek pro dodavatele i odběratele plnění. Podle nových pravidel se bude náhradní plnění poskytovat až od roku 2018. Avšak dodavatelů se nové povinnosti týkají již od data spuštění centrální evidence, tj. od 1. října 2017.

Elektronická evidence je přístupná na portálu ministerstva práce a sociálních věcí. Novinky se týkají i odběratelů. Odstraní se jim dosavadní povinnost uvádět údaje o náhradním plnění v Oznámení o plnění povinného podílu. Odběratelé budou jako doposud ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. února na předepsaném formuláři, zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci, upřesnil pro server Podnikatel.cz Jiří Vaňásekministerstva práce a sociálních věcí. Podrobněji v článku: Změny v náhradním plnění. Ještě pro rok 2017

Současně se zpřísňuje režim dočasné pracovní neschopnosti pro uchazeče o zaměstnání. Zavádí se definice režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání. Režimem dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání se rozumí povinnost uchazeče o zaměstnání:

  • zdržovat se v době nemoci nebo v době po úrazu v místě pobytu uvedeném v potvrzení o dočasné neschopnosti a
  • povinnost dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Uchazeči o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, vydá registrující lékař (pokud je k tomu důvod) na jeho žádost potvrzení o dočasné neschopnosti. Úřady práce budou oprávněny dodržování těchto povinností kontrolovat. O nových povinnostech uchazečů o zaměstnání v souvislosti s nemocí či lékařským vyšetřením či ošetřením více v článku: Změny v nemocenském pojištění pro rok 2018 (některé i dříve)

Přídavek na dítě a rodičovský příspěvek

Od 1. ledna 2018 se zvyšují přídavky na děti. Ale ne všem. Částky rodičovského přídavku se zvýší o 300 korun měsíčně (3600 korun ročně). A to pouze tam, kde alespoň jeden rodič pracuje, respektive má příjem ze závislé činnosti nejméně ve výši životního minima jednotlivce (v současné době 3410 korun měsíčně) nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Případně i z dávek, které svým způsobem příjem nahrazují, např. dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti nebo rodičovský příspěvek rodiče, který pracoval a nárok na rodičovský příspěvek získal po vyčerpání svého nároku na peněžitou pomoc v mateřství (případně souběžně).

Ostatní nezaopatřené děti žijící v rodinách, kde ani jedna společně posuzovaná osoba nebude splňovat výše uvedenou podmínku, budou mít nárok na přídavek na dítě v dosavadní nezměněné výši. Čtěte více: Přídavek na dítě se od ledna 2018 zvýší. Zaměstnancům i podnikatelům 

Jedná se novelu zákona o státní sociální podpoře s číslem 200/2017 Sb. Počínaje 1. říjnem 2017 se pro nárok na přídavek na dítě náležející od tohoto data nebude prokazovat příjem za celý rok 2016, ale jen za III. kalendářní čtvrtletí roku 2017. Zjednoduší se rovněž započítávání příjmu ze samostatné výdělečné činnosti. Ostatní změny přídavku na dítě (výše dávky i výše rozhodného příjmu), rodičovského příspěvku a další úpravy nastanou až s účinností od 1. ledna 2018. 

Čtěte také: Od roku 2018 nejen vyšší rodičovský příspěvek 

Specifické zdravotní služby

Nelze opomenout oblast pracovnělékařské péče. Novela zákona o specifických zdravotních službách s číslem 202/2017 Sb., nabude účinnosti 1. listopadu 2017. Ke stejnému datu se připravuje prováděcí předpis vyhláška o pracovnělékařských službách. Změny se týkají například lékařských prohlídek a jejich frekvence, vydávání posudků. 

Čtěte více:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).