Hlavní navigace

Které novinky v oblasti daní vás čekají v roce 2018? Připravili jsme přehled

30. 11. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Také v roce 2018 začne platit celá řada legislativních změn, které se dotknou podnikatelů. Připravili jsme přehled novinek v oblasti daní.

Část z nich přinese daňový balíček, část pak další zákony. Tradičně vzrostou i zálohy na sociální a zdravotní pojištění a obezřetní by měli být i plátci DPH.

Část daňového balíčku začne platit až pro rok 2018

Ačkoli se nová vláda a Poslanecká sněmovna teprve dává do kupy, od roku 2018 začne platit celá řada legislativních změn. Podnikatelů se dotkne například daňový balíček, část schválených opatření totiž začne platit až od roku 2018. Některé změny se dají ovšem využít už pro letošní zdaňovací období. Jedná se například o vyšší daňové zvýhodnění na druhé (nově 19 404 korun) a na třetí a každé další dítě (24 204 korun).

Čtěte více: Kdy se poprvé využije vyšší daňové zvýhodnění?

U paušálů si již nevyberete

OSVČ s paušály se dále vrátilo daňové zvýhodnění na dítě a sleva na manželku (manžela), zároveň se však opět omezily výdajové paušály. Mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, se snižuje o 50 % na 1 milion korun. Paušál půjde využít i při vyšších příjmech, maximálně jím ale budete moct uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně jde o následující stropy:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč
  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 400 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 300 tisíc Kč

Kdo má třeba nižší příjmy a zvýhodnění nebo slevu na manželku chce uplatnit, může tak učinit již za zdaňovací období roku 2017. Součástí zákona je totiž i přechodné ustanovení, dle kterého si podnikatelé budou moct za zdaňovací období 2017 vybrat, zda využijí novou úpravu (tedy nižší strop pro výdaje a návrat zvýhodnění a slevy), či stávající (vyšší stropy a bez zvýhodnění a slevy). Od příštího zdaňovacího období si ale již vybrat nejde.

Mění se podmínky uplatnění slevy na invaliditu

Až od zdaňovacího období 2018 se mění podmínky pro uplatnění slevy z titulu držitele průkazu ZTP/P a přiznání invalidity. Nově bude rozhodující okamžik jejich přiznání a ne okamžik vydání průkazu nebo pobírání invalidity, jako je tomu dnes. Změny se návazně projeví i při uplatnění zvýšené slevy na manželku a zvýšeném daňovém zvýhodnění.

Mění se limit pro srážkovou daň

Stejně tak až od příštího zdaňovacího období platí nový limit pro zdanění srážkovou daní. Pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) se stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Zaměstnavatelé mohou nabídnout elektronické „prohlášení“

Od příštího zdaňovacího období budou moct zaměstnanci překládat a činit (tedy podepisovat) prohlášení k dani i v elektronické formě. Bude nicméně na podnikatelích, jakou formu Prohlášení k dani poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u svých zaměstnanců zvolí, zda listinnou či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat.

GFŘ každopádně doporučuje, aby podnikatelé v případě vedení elektronické mzdové agendy i pro tuto oblast stanovili, např. vnitřním předpisem organizace, podmínky, za kterých je možné elektronicky učinit prohlášení k dani. Zaměstnavatelé by měli také zajistit, že se bude jednat o dohledatelný systém mzdové agendy, ze kterého budou seznatelné jednak veškeré skutečnosti potřebné pro stanovení daňové povinnosti zaměstnance a zároveň bude i zřejmé, komu bylo v souladu se zákonem o daních z příjmů vydáno elektronickou formou potvrzení podle § 38j zákona o daních z příjmů, případně zda bylo vydáno opravné potvrzení.

Mění se výčet případů, kdy jde uplatnit výdaje na pohonné hmoty

V ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 1 až 4 zákona o daních z příjmů se doplňuje výčet případů, ve kterých je možné uplatnit prokázané výdaje na pohonné hmoty při pracovní cestě spotřebované vozidlem užívaným na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu. Jde o situaci obdobnou finančnímu leasingu, a proto by pro uplatnění pohonných hmot měl platit stejný režim.

Čtěte více:

Zvýšení zvýhodnění na první dítě až od roku 2018

Zatímco vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další děti lze využít už pro rok 2017, až od roku 2018 narůstá zvýhodnění na první dítě, a to o 150 korun měsíčně na 1 267 Kč. Celková roční částka bude činit 15 204 korun. Změnu přinesla novela zákona o státní sociální podpoře, která nabude účinnosti v lednu 2018.

Prorodinná opatření

Novela navíc přináší i další změny. Zrychluje se například možnost čerpání rodičovského příspěvku na poslední dítě v rodině a v některých rodinách se zvýší od 1. ledna 2018 přídavek na každé dítě o 300 korun měsíčně.

Vlivem každoročního zvyšování redukčních hranic pro nemocenské a náhradu mzdy dojde k mírnému navýšení poskytovaných dávek, díky novele zákona o nemocenském pojištění se též zvyšuje nemocenské dlouhodobě nemocným. Na základě přechodných ustanovení k novele zákona o nemocenském pojištění se bude v případě trvající nemoci vzniklé před 1. lednem 2018 postupovat podle nových podmínek. Dlouhodobě nemocným se tím nemocenské automaticky zvýší.

V roce 2018 se navíc zavádí dvě nové nemocenské dávky, které mohou čerpat i OSVČ. Aby je ale podnikatelé mohli využít, musí si platit dobrovolné nemocenské pojištění alespoň tři měsíce před vznikem sociální události. O obě dávky si musí pojištěnec požádat nově zaváděnými formuláři.

Od 1. února 2018 bude zavedena otcovská poporodní péče (otcovská). Nástup na otcovskou musí nastat v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Podpůrčí doba činí 1 týden (7 kalendářních dní, nepřerušuje se) a začne běžet dnem, který pojištěnec sám v uvedeném období určí. Stihnou ji vyčerpat i otcové dětí narozených před datem účinnosti zákona. Rozhodné datum narození dítěte je 21. prosince 2017.

Čtěte také: Otazníky kolem otcovské dovolené a jejich odpovědi v příkladech

Další nově zaváděnou nemocenskou dávkou je dlouhodobá ošetřovatelská péče (dlouhodobé ošetřovné). Změna nastane 1. června 2018. Zde budou zákonem přísně stanoveny podmínky jeho čerpání a okruh ošetřujících osob (i mimo domácnost ošetřované osoby). Dlouhodobé ošetřovné bude možné čerpat až po dobu 90 kalendářních dní a ošetřující osoby se mohou v péči o jejich příbuzného vystřídat.

Čtěte více: Prorodinná opatření pro zaměstnance i podnikatele mají v roce 2018 zelenou

Zvyšují se zálohy na sociální a zdravotní pojištění

V roce 2018, stejně jako každý rok, se rovněž mění zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Minimální výše zálohy na důchodové pojištění se u činnosti hlavní zvyšuje na 2 189 Kč, u vedlejší činnosti na 876 Kč. Rozhodná částka pro vedlejší činnost narůstá na 71 950 Kč. Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění bude činit 2 024 korun.

Čtěte více: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Pozor na nový metodický pokyn u kontrolních hlášení

V oblasti DPH nabude na začátku roku 2018 novela zákona, která doplní do zákona výčet náležitostí kontrolního hlášení. Pro podnikatele se v tomto ohledu nic nemění. Co se ale podnikatelů může dotknout, je nový metodický pokyn k odpouštění pokut u kontrolního hlášení, který se nyní připravuje. Není však jasné, jak bude vypadat. Každopádně zatím platí, že většina ospravedlnitelných důvodů, díky kterým úřady odpustily tisíc pokut, se týká jen prohřešků, ke kterým došlo (a dojde) v letech 2016 a 2017.

Čtěte více: Zmírnění pokut u kontrolních hlášení brzy končí. Nový pokyn se ale připravuje

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).