Hlavní navigace

Prorodinná opatření pro zaměstnance i podnikatele mají v roce 2018 zelenou

6. 11. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nemocenské a sociální dávky se upravují, rozšiřují a zvyšují. Kdy je třeba o změnu požádat a kdy nastane spolu s účinností novel automaticky?

V předvolebním období byla schválena řada prorodinných opatření. Pro zaměstnance i pro podnikatele. Připomeňme si, které to jsou a kdy nastane jejich činnost.

Přehršle změn v oblasti nemocenských a sociálních dávek čeká rodiny od roku 2018. Začneme dávkami sociálními, které přináší novela zákona o státní sociální podpoře číslo 200/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018.

Změny v rodičovském přídavku

Celková výše rodičovského příspěvku na poslední dítě v rodině, tj. 220 000 Kč (s výjimkou vícerčat), se nemění. Zrychluje se však možnost jeho čerpání. Příjemci rodičovského příspěvku si mohou od 1. ledna 2018 volit čerpání až do měsíční částky:

  • a) nepřevyšující 7 600 Kč u nemocensky nepojištěných osob (například studenti, ženy v domácnosti či OSVČ, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění),
  • b) převyšující 7 600 Kč, jestliže je možné aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč. Maximální možnou částkou měsíčního rodičovského příspěvku bude 32 640 korun, dosud 10 400 Kč. U vysoce příjmových rodičů bude možné vyčerpat celou částku rodičovského příspěvku na jedno dítě – tzn. 220 000 korun zhruba za šest měsíců. Pokud bude možné u každého z rodičů stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vyjde se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, 
  • c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. Rodiče vícerčat tak budou mít nárok na 1,5násobek částky 220 000 Kč, tj. celkově 330 000 korun. Zde tedy bude možné volit variantu čerpání až do maximální částky 48 960 korun měsíčně a těm, kteří nejsou nemocensky pojištění, až 11 400 korun měsíčně.

O jinou (rychlejší) variantu čerpání si budou muset rodiče sami požádat. Týká se to i rodičů vícerčat. A to i v situaci, kdy došlo k zániku nároku na rodičovský příspěvek z důvodu vyčerpání částky 220 000 korun. Pokud rodič nadále pečuje alespoň o 2 děti narozené současně ve věku do 4 let, vzniká mu ode dne 1. ledna 2018 nárok na rodičovský příspěvek ve výši 110 000 korun. 

 Čtěte více: Od roku 2018 nejen vyšší rodičovský příspěvek

Změny v rodičovském přídavku

Nárok na rodičovský přídavek se bude nově přiznávat rodinám s příjmem do 2,7násobku životního minima (dosud 2,4násobku). Ovšem v některých rodinách se zvýší od 1. ledna 2018 přídavek na každé dítě o 300 korun měsíčně. A to tam, kde alespoň jeden rodič pracuje, respektive má příjem ze závislé činnosti alespoň ve výši životního minima jednotlivce (v současné době 3 410 korun měsíčně), nebo ze samostatné výdělečné činnosti, případně z dávek, které svým způsobem příjem nahrazují, např. dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti nebo rodičovský příspěvek rodiče, který pracoval a nárok na rodičovský příspěvek získal po vyčerpání svého nároku na peněžitou pomoc v mateřství (příp. souběžně). Ostatní nezaopatřené děti, které žijí v rodinách, kde ani jedna společně posuzovaná osoba nebude splňovat výše uvedenou podmínku, budou mít nárok na přídavek na dítě v dosavadní nezměněné výši.

O změnu není třeba žádat. Na základě přechodných ustanovení k novele zákona náleží přídavek na dítě ve zvýšené výměře poprvé od splátky náležející za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabude účinnosti. Jedná se tedy o měsíc leden 2018. Podrobněji v článku: Přídavek na dítě se od ledna 2018 zvýší. Zaměstnancům i podnikatelům

Vyšší daňové zvýhodnění na první dítě

Stejná novela zákona přináší i vyšší daňové zvýhodnění na první dítě ve společně hospodařící domácnosti. Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě v rodině již bylo pro rok 2017 zvýšeno takzvaným daňovým balíčkem. Stejně tak se osobám samostatně výdělečně činným uplatňujícím výdaje paušální částkou vrátila možnost uplatnění daňového zvýhodnění ve svém daňovém přiznání. Ovšem za cenu omezení maximální možné částky paušálního výdaje.

Od prvního ledna 2018 vzroste daňové zvýhodnění na první dítě o 150 korun měsíčně na 1 267 Kč. Celková roční částka bude činit 15 204 korun.

Vyšší nemocenské a nové nemocenské dávky

Mezi prorodinná opatření lze jistě zařadit i vyšší nemocenské dávky. Vlivem každoročního zvyšování redukčních hranic pro nemocenské a náhradu mzdy, dojde k mírnému navýšení poskytovaných dávek. To však není jediná změna. Zvyšuje se nemocenské dlouhodobě nemocným. Což jistě uvítají rodiny, kterým se výrazně snížil rodinný rozpočet díky dlouhodobé nemoci či úrazu. 

Čtěte více: Náhrada mzdy pro rok 2018. Marodit bude výhodnější

Od 1. ledna 2018 dojde ke zvýšení nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti. Výše nemocenského za kalendářní den bude činit:

  • 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
  • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
  • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Na základě přechodných ustanovení k novele zákona o nemocenském pojištění se bude v případě trvající nemoci vzniklé před 1. lednem 2018 postupovat podle nových podmínek. Dlouhodobě nemocným se tím nemocenské automaticky zvýší.

V roce 2018 budou zavedeny dvě nové nemocenské dávky. Mohou je čerpat zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné. OSVČ si však musí platit dobrovolné nemocenské pojištění alespoň tři měsíce před vznikem sociální události. O obě dávky si musí pojištěnec požádat nově zaváděnými formuláři.

Od 1. února 2018 bude zavedena nová nemocenská dávka, a to otcovská poporodní péče (otcovská). Nástup na otcovskou musí nastat v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Podpůrčí doba činí 1 týden (7 kalendářních dní, nepřerušuje se) a začne běžet dnem, který pojištěnec sám v uvedeném období určí. Stihnou ji vyčerpat i otcové dětí narozených před datem účinnosti zákona. Rozhodné datum narození dítěte je 21. prosince 2017. 

Čtěte více: Otazníky kolem otcovské dovolené a jejich odpovědi v příkladech

Další nově zaváděnou nemocenskou dávkou je dlouhodobá ošetřovatelská péče (dlouhodobé ošetřovné). Změna nastane 1. června 2018. Zde budou zákonem přísně stanoveny podmínky jeho čerpání a okruh ošetřujících osob (i mimo domácnost ošetřované osoby). Dlouhodobé ošetřovné bude možné čerpat až po dobu 90 kalendářních dní a ošetřující osoby se mohou v péči o jejich příbuzného vystřídat.

Zaměstnavatel nemusí zaměstnanci dlouhodobou ošetřovatelskou péči umožnit. Avšak musí mu v tom bránit vážné provozní důvody. Podrobněji v článku: Kdy může zaměstnavatel nepovolit dlouhodobé ošetřovné

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).