Hlavní navigace

Oprava nesprávného odvodu záloh a ročního zúčtování

9. 2. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
V praxi se stává, že zaměstnavatel odvede daňové zálohy i vyúčtovanou daň v nesprávné výši. Tuto chybu je možné ve stanovených lhůtách napravit. Jak na výpočet ročního zúčtování bez chyb, ukazuje jednoduchý příklad.

Při zpracování měsíčních mezd zaměstnanců může zaměstnavatel omylem srazit nižší nebo vyšší daňovou zálohu, případně při ročním zúčtování vyúčtovat nesprávný přeplatek či doplatek daně. Lhůty, ve kterých je možné doplatek zaměstnanci dovyplatit nebo dodatečně srazit dluh z výplaty, se liší podle viníka chybného odvodu. U nesprávně sražených záloh se postupuje rozdílně při jejich přeplatku nebo nedoplatku. Čtete více: Slevy trochu jinak – ušetřete na daních!

Odpovědnost za nesprávný odvod záloh a daní

Poskytnutí měsíčního daňového zvýhodnění v nesprávné výši:

  • Zaměstnavatel poskytl měsíční daňové zvýhodnění nižší, než na které měl zaměstnanec nárok – zaměstnavatel v následujícím období, nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku, vyplatí zaměstnanci vzniklý rozdíl. Čtete více: Daníme příjmy za rok 2008: konečně bez minimálního základu 
  • Zaměstnavatel poskytl měsíční daňové zvýhodnění vyšší, než na které měl zaměstnanec nárok – zaměstnavatel srazí dlužnou částku co nejdříve, nejpozději však do 31.3. následujícího roku. Dodatečně sraženou částku samozřejmě zaměstnavatel odvede správci daně v nejbližším možném termínu, pokud ji nevyužije např. na vyplacení daňového bonusu jinému zaměstnanci. Čtete více: Zaměstnanec může podepsat prohlášení, i když podniká

Nesprávné vyúčtování daně při ročním zúčtování:

  • Zavinění zaměstnancem (neuplatnění daňové slevy, na kterou měl nárok, nenahlášení změny atd.) – přeplatek na dani může být zaměstnanci vyplacen, pokud od konce zdaňovacího období, v němž k chybě došlo, neuplynuly 3 roky. Stejná lhůta platí pro případný doplatek daně, který bude spolu s příslušenstvím (penále) dodatečně sražen zaměstnanci ze mzdy. Čtete více: Prokázání nezdanitelných částek a vyúčtování daňových záloh 
  • Zavinění zaměstnavatelem (nesprávný výpočet, nesprávně použitá daňová sazba atd.) – přeplatek na dani může být zaměstnanci vyplacen, pokud od konce zdaňovacího období, v němž k chybě došlo, neuplynuly 3 roky. Případný nedoplatek na dani však zaměstnavatel může srazit zaměstnanci ze mzdy, jen jestliže neuplynulo od konce zdaňovacího období 12 měsíců. Čtete více: Neplatíte daňové povinnosti? Draze za to zaplatíte 

A co když už zaměstnanec ve firmě nepracuje?

V případě, že došlo k nižšímu odvodu daně vinou poplatníka (ne chybným výpočtem zaměstnavatele) a výše nedoplatku přesáhne 100 Kč, může zaměstnavatel požádat o vybrání rozdílu finanční úřad v bydlišti poplatníka. Čtete více: Daňový bonus na děti u zaměstnanců je omezen ročním stropem

Příklad výpočtu ročního zúčtování

Zaměstnanec s podepsaným daňovým prohlášením požádal zaměstnavatele ve stanovené lhůtě tj. do 15. února o roční zúčtování. Uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno nezletilé dítě.

nástroje v mkt - tip

Mzdové účtárně předložil tyto doklady:

  • potvrzení o daru na školství ve výši 1399 Kč,
  • smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem a potvrzení o zaplacených příspěvcích ve výši 12 000 Kč (po snížení o 6000 Kč),
  • potvrzení o zaplacených odborových příspěvcích ve výši 3500 Kč (dle § 15 lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše 3000 Kč).
Příklad výpočtu ročního zúčtování
1 Úhrn hrubých příjmů od všech zaměstnavatelů 300 000,00
2 Úhrn pojistného, které je zaměstnavatel povinen platit sám za sebe 105 000,00
3 Základ daně – superhrubá mzda 405 000,00
4 Nezdanitelné částky hodnota darů 1 399,00
5 úroky z úvěrů 0,00
příspěvky na penzijní připojištění 12 000,00
6 příspěvky na soukromé životní pojištění 0,00
7 členské příspěvky člena odborové organizace 3 000,00
8 úhrada za zkoušky ověřující další vzdělávání 0,00
9 Nezdanitelné částky celkem 16 399,00
10 Základ daně snížený o nezdanitelné částky – zaokrouhleno na 100 Kč dolů 388 600,00
11 Vypočtená daň 58 290,00
12 Slevy na dani a) na poplatníka 24 840,00
13 b) na manželku 0,00
14 c) na částečnou invaliditu 0,00
15 d) na plnou invaliditu 0,00
16 e) na ZTP/P 0,00
17 f) na studium poplatníka 0,00
18 Slevy na dani celkem 24 840,00
19 Daň po uplatnění slev (částka musí být > = 0) 33 450,00
20 Úhrn sražených záloh na dani – po slevě na dani 22 000,00
21 Přeplatek + (ř. 20 > 19), Nedoplatek – (ř. 20 < 19)  –11 450,00
22 Daňové zvýhodnění Nárok celkem 10 680,00
23 z toho: sleva na dani 10 680,00
24 daňový bonus 0,00
25 Zúčtování na daň Daň po slevě (ř. 19 – ř. 23) 22 770,00
26 po slevě Rozdíl na dani po slevě (ř. 20 – ř. 25)  –770,00
27 Zúčtování měsíčních Vyplacené měsíční daňové bonusy od všech plátců 0,00
28 daňových bonusů Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 24 – ř. 27) 0,00
Kompenzace vzniklých Doplatek ze zúčtování + (ř. 26 + ř. 28)
29 rozdílů na dani a bonusu Nedoplatek ze zúčtování – (ř. 26 + ř. 28)  –770,00

Přeplatek z ročního zúčtování zaměstnance činí 770 Kč.

Roční zúčtování provede zaměstnavatel nejpozději do 31. března 2009. Přeplatky na dani, příp. doplatky na daňovém bonusu převyšující 50 Kč vyplatí zaměstnancům při zúčtování mzdy za měsíc březen. Současně si o vyplacené přeplatky sníží nejbližší odvod daňových záloh. V případě, že není možné odvod záloh snížit (např. z důvodu, že propustil všechny své zaměstnance), vyplatí přeplatek z vlastních zdrojů a požádá do konce roku 2009 příslušný finanční úřad o kompenzaci těchto prostředků. Čtete více: Podepsat nebo nepodepsat Prohlášení při vedlejší činnosti? 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).