Hlavní navigace

Paušál na dopravu patří do daňové evidence. Už letos

10. 11. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Od letošního roku platí změna, na základě které evidují fyzické osoby paušál na dopravu měsíčně v daňové evidenci. Čtěte, jak má postupovat podnikatel, který o změně nevěděl a paušály v deníku příjmů a výdajů dosud nemá.

Bez výraznějšího zájmu médií i veřejnosti se do zákona o daních z příjmů vloudila změna v podobě způsobu uplatnění paušálu na dopravu. Dle legislativy platné do konce roku 2010 se měsíční čtyř nebo pětitisícové paušály se do deníku příjmů a výdajů nezapisovaly. Celková částka paušálu se uváděla na konci zdaňovacího období do daňového přiznání. V roce 2011 je situace údajně jiná. Paušály se nově evidují v daňové evidenci. A to měsíčně. Čtěte také: Jak na cestovní náhrady v roce 2011

Změny v uplatnění paušálních výdajů

V právní úpravě paušálního výdaje na dopravu zavedeného poprvé pro období roku 2009 došlo pro období roku 2011 k určitým zpřesněním a k přesunu úpravy souvisejících nedaňových nákladů do jiného ustanovení. Pro období roku 2011 je například výslovně zakázána kombinace uplatnění paušálního výdaje na dopravu a skutečných výdajů v průběhu jednoho zdaňovacího období u jednoho vozidla. Na druhou stranu je možné v měsíci pořízení či vyřazení vozidla uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu, uvedla Pavla Blažková, daňová poradkyně Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Rovněž byl specifikován pojem „přenechání vozidla k užívání jiné osobě“. Přenecháním se rozumí užívání vozidla jinou osobou například na základě smlouvy o nájmu nebo o výpůjčce vozidla podle občanského zákoníku. Přenecháním jednoznačně není uskutečnění pracovní cesty spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který vozidlo užije v souvislosti s podnikáním. Překážkou pro využití paušálního výdaje je naopak situace, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně či pronajímá za cenu nižší než tržní motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely (tzv. manažerská vozidla). Čtěte více: Otazníky kolem paušálu na dopravu a spolupracujících o­sob

Nemáte paušály na dopravu v daňové evidenci?

Ovšem velmi významnou změnou je, že paušály na dopravu se u fyzických osob od roku 2011 evidují v daňové evidenci. Na rozdíl od minulých let, kdy se uváděly až na konci roku v daňovém přiznání. To potvrdila i Jana Kaslová, vedoucí oddělení komunikace Generálního finančního ředitelství: Paušální výdaje na dopravu se dle zákona uplatňují za kalendářní měsíc zdaňovacího období a z toho vyplývá i způsob evidence. Čtěte také: Dejte si auto do daňových výdajů. Přinášíme tipy, jak na to

ebf - témata 1

Pokud jste tuto změnu nezaznamenali, nelekejte se. Jak server Podnikatel.cz ujistila daňová poradkyně Pavla Blažková, změny v právní úpravě pro rok 2011 nijak nemění ani neomezují možnost fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci uplatnit si v daňovém přiznání souhrnnou částku paušálního výdaje na dopravu za všechny kalendářní měsíce. A to i když měsíčně tyto paušální výdaje v daňové evidenci průběžně neuváděla. Samozřejmě se jedná o měsíce, ve kterých byly splněny podmínky dle § 24 odst. 2 písm. zt zákona o daních z příjmů.

Od roku 2011 uplatňují fyzické osoby paušály na dopravu:

  • měsíčně v daňové evidenci (paušál 5000 Kč, případně krácený paušál 4000 Kč)
  • v celkové částce v daňovém přiznání

Uplatnění paušálů v daňovém přiznání fyzických i právnických osob

Dle informací, které zveřejnila Česká daňová správa, se paušál na dopravu při splnění podmínek uvedených zákonem o daních z příjmů uplatní v daňovém přiznání:

K dani z příjmů právnických osob

  1. daňové výdaje (náklady) na řádku č. 162. Skutečnost, že se jedná o tyto výdaje, bude uvedena v poli s nepředtištěným názvem položky. Pokud tyto výdaje tvoří pouze část souhrnné částky vykázané na tomto řádku, budou uvedeny na zvláštní příloze jako součást specifikace věcné náplně jednotlivých výdajů uplatněných na tomto řádku
  2. daňově neúčinné výdaje (náklady) vymezené v § 25 odst. 1 písm. zp zákona o daních z příjmů, budou součástí souhrnné částky na řádku č. 40 přiznání DPPO. Současně se zahrnují na základě účetních dokladů do účetnictví v členění podle svého charakteru do příslušných účtových skupin účtové třídy Náklady (spotřebované pohonné hmoty, parkovné) v tabulce A přílohy č. 1 k II. oddílu přiznání DPPO. Čtěte také: Osobní automobil jako výhodný zaměstnanecký benefit

K dani z příjmů fyzických osob

A) u poplatníků, kteří vedou účetnictví

  1. daňové výdaje (náklady) na řádku č. 106 Přílohy č. 1 přiznání DPFO – v případě příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních příjmů). Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na straně 2 Přílohy č. 1. Na řádku č. 205 Přílohy č. 2 přiznání DPFO – v případě příjmů z pronájmu (§ 9 zákona o daních příjmů)
  2. daňově neúčinné výdaje (náklady) vymezené v § 25 odst. 1 písm. zp zákona o daních z příjmů budou součástí souhrnné částky na řádku č. 105 Přílohy č. 1 přiznání DPFO – v případě příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních příjmů). Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na straně 2 Přílohy č. 1 přiznání DPFO. Na řádku č. 204 Přílohy č. 2 přiznání DPFO – v případě příjmů z pronájmu (§ 9 zákona o daních příjmů). Čtěte také: Zrušení knihy jízd podnikatelům evidenci neulehčí

B) u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci

  1. mohou být uplatněné paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem vykázány v souhrnné částce na řádku č. 102 Přílohy č. 1 přiznání DPFO – v případě příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních příjmů). Na řádku č. 202 Přílohy č. 2 přiznání DPFO – v případě příjmů z pronájmu (§ 9 zákona o daních příjmů). A to bez daňově neúčinných výdajů vymezených v § 25 odst. 1 písm. zp zákona o daních z příjmů, vynaložených v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého je uplatněn paušál.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).