Hlavní navigace

Už jen tři dny na podání Přehledů o příjmech a výdajích

30. 4. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Čas na podání Přehledů o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně i ČSSZ se naplnil. Víme, co se může při jejich vyplnění tzv. LAST MINUTE hodit.

Nejzazší termín pro podání přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení i příslušnou zdravotní pojišťovnu za rok 2011 se přiblížil. Přehledy podávají všechny osoby samostatně výdělečně činné, tedy jak s činností hlavní, tak s činností vedlejší. Přehledy jsou dokonce povinné i pro osoby, které nemusí z důvodu žádných nebo velmi nízkých příjmů podávat daňové přiznání. Čtěte více: Přehledy jsou povinné, i když nepodáte daňové přiznání

Termíny pro podání obou přehledů se sjednotily

Přehled o příjmech a výdajích je nutné podat nejpozději měsíc od termínu, kdy měla OSVČ povinnost podat daňové přiznání. Podnikatelé bez daňového poradce tedy musí přehled odevzdat nejpozději ve středu 2. května 2012. Ti, kteří ve stanoveném termínu oznámili, že jim daňové přiznání zpracovává daňový poradce, mají lhůtu prodlouženu do čtvrtka 2. srpna 2012. 

OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání, odevzdá přehled ČSSZ nejpozději do úterý 31. července 2012. Termín pro odevzdání zdravotní pojišťovně již vypršel. Je stanoven pevným datem, a to 8. dubna následujícího kalendářního roku. Čtěte více: Konec zmatkům s doplatky pojistného. Termíny konečně sjednoceny

Doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný vždy do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí. U osob, které daňové přiznání nepodávaly, byl doplatek zdravotní pojišťovně splatný do 8. dubna 2012. Čtěte více: Nezapomeňte, že se letos změnily lhůty pro doplatek zdravotního pojištění

Formulář Nejzazší termín pro podání Nejzazší termín pro doplatek
Daňové přiznání bez poradce 2.4.2012 2.4.2012
Přehled pro ČSSZ 2.5.2012 10.5.2012 
Přehled pro ZP 2.5.2012 10.5.2012
Daňové přiznání s poradcem 2.7.2012 2.7.2012
Přehled pro ČSSZ 2.8.2012 10.8.2012
Přehled pro ZP 2.8.2012 10.8.2012
Daňové přiznání bez povinnosti bez povinnosti
Přehled pro ČSSZ 31.7.2012 8.7.2012
Přehled pro ZP 8.4.2012 8.4.2012

Jak na podání Přehledů o příjmech a výdajích

Zdravotní pojišťovny: Pro vyplnění přehledů je možné využít například papírové tiskopisy jednotlivých zdravotních pojišťoven nebo chytré interaktivní tiskopisy. Ty umožní nejen rychlé vyplnění na vlastním počítači, ale řadu kolonek doplní a vypočítají za pojištěnce. 

Česká správa sociálního zabezpečení: Stejně jako u zdravotních pojišťoven je možné využít originální papírové tiskopisy nebo si je ve formátu pdf vytisknout rovnou z počítače. Letos poprvé je dostupný i tiskopis v interaktivní podobě. 

Přehledy je možné poslat poštou (za den podání se stejně jako u daňového přiznání považuje datum, kdy pošta přehled přijala). V případě osobního nebo elektronického podání je dnem podání den, kdy tak pojistník učiní. Jestliže se s přehledem opozdí, může být vyměřena pokuta, a to až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun). Samozřejmě se za neuhrazený doplatek pojistného vypočteného z Přehledu vyměřuje penále. Výše penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Čtěte také: 99 % přiznání bylo podáno v papírové podobě. Čím to? 

Obecně se penále nepředepisuje, nepřesáhne-li 100 Kč. Například pojištěnec, který má uhradit doplatek ve výši 2000 Kč a neuhradí jej včas, má stanoveno penále ve výši 1 Kč za každý den prodlení. Penále by se při takto vysokém dluhu předepsalo až po více než 100denním (tedy více než tříměsíčním) prodlení. 

Vyplnění přehledu o příjmech a výdajích 

Samotnému vyplnění přehledů o příjmech a výdajích se server Podnikatel.cz několikrát věnoval. Je vhodné postupovat podle pokynů příslušné zdravotní pojišťovny a ČSSZ. Vhodným pomocníkem mohou být i návodové články, kde najdete i ukázku vyplnění. 

Nová výše záloh po podání přehledu

Novou minimální výši zálohy na zdravotní pojištění bylo nutné platit již od ledna 2012. V případě sociálního pojištění se záloha zvyšuje na minimální (případně vyšší vypočtenou nebo stanovenou v přehledu) od měsíce následujícího po podání přehledu. Nová minimální výše záloh v článku: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2012

Dotazy z odborné poradny serveru Podnikatel.cz

1. Od jakého data platit novou a vyšší zálohu?  

Za rok 2011 jsem platil pouze minimální zálohy ČSSZ, měsíčně 1807 Kč, nyní v březnu jsem podal přehled, ve kterém mi vyšlo, že mám platit zálohy vyšší. Od jakého data platit novou výši zálohy a musím doplatit za měsíce leden, únor, březen, kdy jsem platil pouze nižší minimální zálohy? Zjišťuje čtenář v odborné poradně.   

Vyšší záloha musí být placena od měsíce následujícího po měsíci podání přehledu. Jestliže byl přehled podán v březnu, musí být vyšší záloha na účtu ČSSZ nejpozději 20. dubna 2012. Zálohy zaplacené za měsíce leden až březen se nemění. 

2. Přeplatek na zálohách u ČSSZ

Jsem OSVČ a můj přeplatek na zálohách OSSZ za rok 2011 činí 16 500 korun. Jeho vrácení mi bylo odmítnuto s odůvodněním, že byl automaticky převeden na důchodové pojištění. Každoročně si platím raději vyšší zálohy a přeplatky mi byly vždy vráceny. Mohu se nějak bránit, pokud s tímto nesouhlasím a nechci aby se mi zvyšoval základ důchodového pojištění? Táže se další čtenář.  

školení účto leden 23 Kučerová

V placení záloh ČSSZ došlo od roku 2011 k výrazným změnám. OSVČ by měla platit zálohy ve výši, která byla vypočtena nebo stanovena v Přehledu o příjmech a výdajích. Pokud se sama dobrovolně rozhodne platit zálohy vyšší, budou se automaticky považovat za zvýšený vyměřovací základ na důchodové pojištění v měsíci, kdy taková částka na účet OSSZ přijde. 

Platit zálohy předem (vždy nejdéle do konce kalendářního roku) možné je, ale pouze na základě předchozího oznámení příslušné OSSZ. O změnách ve způsobu placení záloh více: Jak na zálohy na důchodové pojištění OSVČ? 

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).